رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزیابی نگرش پزشکان عمومی متقاضی خدمت در برنامه پزشک خانواده در مناطق شهری استان اصفهان، قبل و بعد از اجرای مدول آموزشی اصلاح نظام سلامت در سال‭۹۲ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102197
شماره مدرک : ‭ت۱۴۹۱۳‬
شماره راهنما : ‭WB،۱۱۰،ک۵۱۶‮الف‬،۱۳۹۳‬
سرشناسه : کریمی ، مریم
عنوان : ارزیابی نگرش پزشکان عمومی متقاضی خدمت در برنامه پزشک خانواده در مناطق شهری استان اصفهان، قبل و بعد از اجرای مدول آموزشی اصلاح نظام سلامت در سال‭۹۲ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /مریم کریمی
استاد راهنما : ؛ رضا خدیوی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته پزشکی، دکترای حرفه‌ای
صفحه شمار : ‮ ‭۲۷‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۲۵۰۶ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : برنامه پزشک خانواده در سال‭ ۱۳۸۴ ‬به منظور دسترسی راحت و مناسب در روستاها و شهرهای زیر‭ ۲۰۰۰۰ ‬نفر با موفقیت در ایران انجام شده است. در حال حاضر در شرف انجام این طرح در شهرهای بزرگ هستیم این پژوهش جهت تهیه کتابچه و ارزیابی آن برای پزشکان عمومی متقاضی خدمت در برناه پزشک خانواده انجام گردید. این مطالعه، یک مطالعه کارآزمایی میدانی با گروه کنترل می باشد که در سال‭ ۱۳۹۲ ‬در مناطق شهری استان اصفهان با جامعه آماری پزشکان عمومی متقاضی شرکت در برنامه پزشک خانواده در مناطق شهری استان به انجام رسید. از بین لیست آنان روش نمونه تصادفی آسان،‭ ۱۴۰ ‬نفر از پزشکان عمومی انتخاب شدند. سپس به صورت تصادفی به طور مساوی در گروه کنترل و گروه مداخله تقسیم شدند. در اول پرسشنامه ویژه طرح (خودساخته) را جواب دادند و بعد کتابچه را گروه مداخله مطالعه کردند و سپس بعد از‭ ۳ ‬ماه همان پرسشنامه را دوباره جواب دادند. جهت تعیین پایایی پرسشنامه الفای کرونباخ محاسبه شد. جهت تعیین روایی، پرسشنامه به رویت اعضای محترم هیئت علمی گروه پزشکی اجتماعی و مدیران محترم گروه گسترش شبکه های مرکز بهداشت استان، رسانده شد و از نظر ‭content validity‬ و ‭face validity‬ مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت. داده های مطالعه توسط نرم افزار ‭SPSS‬ نسخه‭ ۲۲ ‬و استفاده از آزمونهای آماری ‭T student, T paired‬ و آزمون ‭Mix ANOVA‬ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مشخصات دموگرافیک افراد مورد مطالعه شامل سن، جنس، سابقه کار، نوع استخدام، به تفکیکی گروه مداخله و شاهد تفاوت معنی داری دیده نشد. اختلاف دو گروه از نظر میزان میانگین نمره نگرش در قبل از مداخله معنی دار نبود. بعد از مداخله میانگین نمره نگرش گروه مداخله به طور معنی داری افزایش پیدا کرد. در صورتی که در گروه کنترل تغییر معنی داری در این مدت مشاهده نشد. نتایج این پژوهش نشان میدهد کتابچه تهیه شده می تواند باعث بهبند نگرش پزشکان عمومی متقاضی شرکت در برنامه پزشک خانواده در مناطق شهری شود
توصیفگر : ۱. پزشکان خانواده.- کلیدواژه ها: پزشکان
: نگرش
: نگرش کارکنان بهداشتی
: آموزش برنامه ای
: Physicians
: Attitude
: Attitede of Health personnel
: Programmed Instruction
شناسه افزوده : خدیوی، رضا، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۴۹۱۳موجود‭‬
نظرسنجی