رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی مقایسه ای احساس خوب بودن ‭(well being)‬ در خانم های زایمان کرده به روش سزارین و طبیعی "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102199
شماره مدرک : ‭ت۱۴۹۱۵‬
شماره راهنما : ‭WQ،۵۰۰،س۵۷۳ب،۱۳۹۳‬
سرشناسه : سعیدی، پریسا
عنوان : بررسی مقایسه ای احساس خوب بودن ‭(well being)‬ در خانم های زایمان کرده به روش سزارین و طبیعی [پایان‌نامه]
نویسنده : /پریسا سعیدی
استاد راهنما : ؛ زیبا فرج زادگان
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته پزشکی، دکترای حرفه‌ای
صفحه شمار : ‮ ‭۲۲‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۰۳۹۷ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : نظر به اهمیت موضوع ‭well being‬ در علم روانشناسی نوین و با توجه به اهمیت سلامت روانی مادران پس از زایمان و اثری که روی سلامت بهداشت روانی خانواده و فرزندان و جامعه می گذارد و با توجه به اینکه رضایتمندی فرد پس از زایمان در انتخاب شیوه زایمانی در بارداری های بعدی فرد و اطرافیان او و شیوه مراقبت از نوزاد اثر به سزایی دارد، بررسی مقوله ‭well being‬ پس از زایمان از اهمیت قابل توجهی برخوردار می باشد. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر نوع زایمان بر احساس خوب بودن به انجام رسید. طی یک مطالعه همگروهی آینده نگر‭ ۱۰۰ ‬زن باردار کاندید سزارین و‭ ۱۰۰ ‬زن باردار کاندید زایمان طبیعی با استفاده از پرسشنامه استاندارد شده ‭well being‬ در قبل و بعد از زایمان مورد مصاحبه قرار گرفته و تاثیر شیوه زایمان و متغیرهای مربوط به بارداری بر احساس خوب بودن بعد از زایمان بررسی شد. داده های بدست آمده با نرم افزار ‭SPSS‬ تجزیه و تحلیل شد. برحسب نتایج بدست آمده میانگین نمره احساس خوب بودن در قبل از زایمان در دو گروه تحت زایمان طبیعی و سزارین به ترتیب‭ ۶۵/۴ ‬به اضافه و منهای‭ ۱۷/۸۸ ‬و‭ ۶۶/۲۴ ‬به اضافه و منهای‭ ۱۴/۸۶ ‬و در بعد از زایمان به ترتیب‭ ۶۳/۱۱ ‬به اضافه و منهای‭ ۲۶/۸۲ ‬و‭ ۶۴/۵۲ ‬به اضافه و منهای‭ ۲۲/۲۴ ‬بود و تفاوت معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد. برحسب آزمون رگرسیون خطی جهت پیش بینی میزان خوب بودن بعد از زایمان از بین متغیرهای مورد بررسی، دو متغیر سابقه فوت فرزند و میزان خوب بودن قبل از زایمان تنها متغیرهایی بودند که میزان خوب بودن بعد از زایمان را پیشگویی می کردند و سایر متغیرها شامل سن مادر، جنس نوزاد، رتبه تولد، حاملگی ناخواسته، سابقه حاملگی خارج رحمی، سابقه سقط جنین و تعداد فرزند زنده پیش گویی کننده نمره مذکور نبودند. برابر نتایج بدست آمده از مطالعه ما شیوه زایمان در نمره احساس خوب بودن قبل و بعد از زایمان تاثیر معنی داری ندارد از طرف دیگر سابقه فوت فرزند و نمره احساس خوب بودن در قبل از زایمان در نمره احساس خوب بودن بعد از زایمان تاثیر معنی داری داشتند. بنابراین به دست اندرکاران امور بهداشتی توصیه می شود در مراقبت های مربوط به بارداری و زایمان به جنبه های تقویت احساس نشاط و شادمانی مادران توجه داشته باشند
توصیفگر : ۱. افسردگی پس از زایمان.- کلیدواژه ها: افسردگی پس از زایمان(سندرم)
: زایمان
: سزارین
: Depression, Postpartum
: Labor
: Cesarean
شناسه افزوده : فرج‌زادگان، زیبا، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۴۹۱۵موجود‭‬
نظرسنجی