رکورد قبلیرکورد بعدی

" مقایسه عوامل خطرزا در خودکشی نوبت اول با خودکشی مکرر "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102200
شماره مدرک : ‭ت۱۴۹۱۶‬
شماره راهنما : ‭WM،۴۰۱،‮الف‬۹۳۷م،۱۳۹۳‬
سرشناسه : اولیا، بهروز
عنوان : مقایسه عوامل خطرزا در خودکشی نوبت اول با خودکشی مکرر [پایان‌نامه]
نویسنده : /بهروز اولیا
استاد راهنما : ؛ غفور موسوی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته پزشکی، دکترای حرفه‌ای
صفحه شمار : ‮ ‭۲۰‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۰۵۸۶ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : خودکشی یکی از اورژانسهای مهم روانپزشکی بوده و جلوگیری از آن یک‌ی از مهم ترین وظایف دست اندرکاران بهداشت و درمان هر کشوری محسوب می شود. با مقایسه ویژگی های دموگرفیک، سابقه ابتلا به بیماریهای روانی، بیماریهای جسمی و ابزار اقدام به خودکشی در اقدام کنندگان به خودکشی نوبت اول و مکرر ممکن است بتواند به پیشگیری از اقدام مجدد به خودکشی ها، رهنمون گردد. در یک مطالعه توصیفی تحلیلی که در سال‭ ۱۳۹۰ ‬و‭ ۹۱ ‬در بیمارستان نور اصفهان به انجام رسید،‭ ۴۰ ‬بیمار که برای اولین بار اقدام به خودکشی کرده اند با‭ ۴۰ ‬بیمار که برای چندمین بار اقدام به خودکشی می کنند از نظر ویژگی های دموگرافیک، سابقه بیماریهای جسمی و روانی و روش خودکشی مورد بررسی و مقایسه قرار گرتفند. اطلاعات حاصله با استفاده از پرسش نامه ویژه جمع آوری و به وسیله آزمونای ‭T-student‬، مجذور کای، آنالیز واریانس و تحت نرم افزار ‭SPSS‬ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سابقه بیماری روانی و مدت ابتلا به بیماری روانی در دو گروه مورد مطالعه اختلاف معنی دار داشت. وجود سابقه بیماری روانی در افرادی که برای اولین بار اقدام به خودکشی نموده اند‭ ۳۷/۵ ‬درصد و در افرادی که برای جند بار دست به خودکشی زده اند‭ ۸۰ ‬درصد بود.‭ ۱۳/۳ ‬درصد از افرادی که برای اولین بار دست به خودکشی زده اندبه مدت بیش از‭ ۵ ‬سال دچار اختلال روانی بوده اند در صورتی که در افرادی که برای چند بار دست به خودکشی می زدند‭ ۴۶/۹ ‬درصد بود. روش اقدام در دو گروه تفاوت معنی داری نداشت. سابقه ابتلا به بیماری روانی و مدت آن در اقدام مکرر به خودکشی موثر بوده و لذا لازم است بیمارانی که اقدام به خودکشی مکرر می کنند از نظر سابقه اختلالات روانی مورد بررسی و تحت مشاوره های روان پزشکی قرار گیرند. همچنین ضروری است در افراد مبتلا به اختلالات روحی روانی که برای اولین بار دست به خودکشی می زنند، به دلیل شانس بالاتر اقدام مجدد به خودکشی، ارائه مراقبت های روان پزشکی و پی گیری در اولویت قرار گیرد
توصیفگر : ۱. خودکشی.- کلیدواژه ها: خودکشی
: اقدام به خودکشی
: عوامل خطر
: خدمات فوریتهای روانپزشکی
: Suicide
: Suicide, Attempted
: Risk Factors
: Emergency Services, Psychiatric
شناسه افزوده : موسوی، غفور، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۴۹۱۶موجود‭‬
نظرسنجی