رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی توزیع فراوانی آللی دو پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی ژنهای ‭IL- 6‬ و ‭IL- 7‬ در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس نوع ‭Remitting Relapsing (RRMS)‬ و افراد کنترل و مقایسه بین این دو گروه در شهراصفهان "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102209
شماره مدرک : ‭ت۱۴۹۰۸‬
شماره راهنما : ‭WL،۳۶۰،ق۹۱۴ب،۱۳۹۳‬
سرشناسه : قویمی، رضا
عنوان : بررسی توزیع فراوانی آللی دو پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی ژنهای ‭IL- 6‬ و ‭IL- 7‬ در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس نوع ‭Remitting Relapsing (RRMS)‬ و افراد کنترل و مقایسه بین این دو گروه در شهراصفهان [پایان‌نامه]
نویسنده : /رضا قویمی
استاد راهنما : ؛ معراج پورحسین، کامران قائدی
استاد مشاور : ؛ فرشته آل صاحب فصول، محمدرضا مراثی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته بیوتکنولوژی پزشکی، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮‭IX‬، ‭۶۱‬ ص.‬: مصور، جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۲۱۷۸ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : مولتیپل اسکلروزیس ‭(MS)‬ یک بیماری التهابی و تحلیل برنده سیستم عصبی است که منجر به آسیب و از دست رفتن غشای میلین‌ها، در طول سیستم عصبی مرکزی ‭(CNS)‬ میشود. اتیولوژی ‭MS‬ شامل عوامل محیطی و ژنتیکی است. بر طبق مطالعات گسترده در طول ژنوم ‭(GWAS)‬ چندین پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی ‭(SNP)‬ در ژنهای مسئول عملکردهای ایمونولوژیکی به عنوان عوامل مستعد کننده در ابتلا به ‭MS‬ شناخته شده‌اند. با توجه به این اطلاعات، پلی مرفیسم موجود در دو ژن شامل ‭(rs1800795 G>C ) IL -6‬ و ‭(rs1520333 G>A) IL-7‬ جهت بررسی انتخاب شدند تا ارتباط پلی مرفیسم این ژن ها با استعداد ابتلا به ‭MS‬ در جمعیت اصفهان بررسی گردد. در یک مطالعه ‭Case Control‬ تعداد‭ ۱۱۰ ‬نفر بیمار و‭ ۱۱۰ ‬نفر سالم انتخاب شدند سپس از این افراد نمونه خون گرفته شد و در مرحله بعد استخراج ‭DNA‬ از نمونه‌های خون انجام شد. تعیین الگوی ژنوتیپی افراد شرکت کننده در این مطالعه از طریق تکنیک ‭PCR- RFLP‬ به انجام رسید. آنزیم های مورد استفاده در روش هضم آنزیمی برای ژنهای ‭IL-6‬ و ‭IL-7‬ به ترتیب ‭NlaIII‬ و ‭MwoI‬ میباشند. بعد از مشخص شدن ژنوتیپ ها، آنالیز آماری از طریق نرم افزار ‭SPSS‬ نسخه‭ ۱۸ ‬انجام گردید و سپس برای هر کدام از گروهها و ژنوتیپ های مربوطه، مقادیر ‭Odd Ratio‬ و ‭p value‬ محاسبه گردید. در نهایت برای تایید ژنوتایپینق تعداد‭ ۶ ‬نمونه از هر کدام از حالت ها جهت توالی یابی فرستاده شدند. با توجه به نتایج بدست آمده، آلل‭G ‬ و ژنوتیپ ‭GG‬ در مورد ژن ‭(rs1520333 G>A) IL -7‬ با بیماری ‭MS‬ ارتباط وجود داشت ولی در مورد پلی مورفیسم ژن ‭(rs1800795 G>C) IL-6‬ هیچ ارتباطی بین این پلی مورفیسم با بیماری ‭MS‬ مشاهده نگردید. نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان میدهد که از بین دو پلی مورفیسم بررسی شده فقط پلی مورفیسم ‭rs1520333‬ ارتباط معنی داری با بیماری داشت و میتواند به عنوان واریانت ژنی مستعد کننده ابتلا به بیماری ‭MS‬ در جمعیت اصفهان در نظر گرفته شود. با این وجود مطالعات بیشتری لازم است تا چگونگی نقش این پلی مورفیسم را در پاتوژنز بیماری ‭MS‬ مشخص نماید
توصیفگر : ۱. ام اس.- کلیدواژه‌ها: تصلب متعدد
: بیماریهای دستگاه عصبی مرکزی
: دی ان ا
: Multiple Sclerosis
: Central Nervous System Diseases
: DNA
: Polymorphism, Genetic
: Interleukins
شناسه افزوده : پورحسین، معراج، استاد راهنما
: قائدی، کامران، استاد راهنما
: آل صاحب فصول، فرشته، استاد مشاور
: مراثی، محمدرضا، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۴۹۰۸موجود‭‬
نظرسنجی