رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی میزان اضطراب اطلاع یابی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال‭۱۳۹۲ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102211
شماره مدرک : ‭ت۱۵۰۴۲‬
شماره راهنما : ‭WM،۱۷۲،آ۶۶۳ب،۱۳۹۳‬
سرشناسه : آقائی قلعه‌چه، فرشته
عنوان : بررسی میزان اضطراب اطلاع یابی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال‭۱۳۹۲ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /فرشته آقائی قلعه‌چه
استاد راهنما : ؛ محمدرضا سلیمانی
استاد مشاور : ؛ حسن اشرفی ریزی
محل تحصیل : دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ح، ‭۹۸‬ ص.‬: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۲۵۷۶ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : مقدمه: اضطراب اطلاع یابی احساسی است که از وفور اطلاعات و یا ناتوانی از یافتن یا تفسیر آن ها به شخص می دهد و بر توانایی افراد در جست و جوی اطلاعات مورد نظرشان و برطرف کردن نیاز اطلاعاتی آن ها تاثیر می گذراد. از این رو پرداختن به آن و عواملی که باعث ایجاد آن می شود و نیز راه های برطرف کردن آن ضروری می باشد. هدف این پژوهش تعیین، میزان اضطراب اطلاع یابی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد. این پژوهش از نوع کاربردی و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود که‭ ۲۶۵ ‬نفر از آن ها به عنوان نمونه انتخاب شدند و روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی نسبتی بود. ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه اضطراب اطلاع یابی عرفان منش بود که روایی آن مورد تایید اساتید کتابداری و اطلاع رسانی رسید و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ‭ ۹۴ ‬درصد محاسبه شد. داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی (آزمون‭t ‬ تک نمونه ای، آزمون‭t ‬ مستقل و ‭(ANOVA‬ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان داد، عامل انتخاب موضوع با میانگین‭ ۳/۱۲ ‬بیش از سایر عوامل در ایجاد اضطراب اطلاع یابی نقش داشت. به جز دانشکده پزشکی با میانگین‭۳/۱۹ ‬، میزان اضطراب اطلاع یابی دانشجویان دانشکده های مختلف تفاوت معنی داری وجود داشت. نهایتا میزان اضطراب اطلاع یابی دانشجویان دختر با میانگین‭ ۲/۸۰ ‬بیش از دانشجویان پسر بود. علیرغم اینکه میزان اضطراب اطلاع یابی دانشجویان کم تر از حد متوسط بود،اما برای کاهش بیش تر این اضطراب، تسهیل دسترسی به منابع اطلاعاتی، بهبود کیفیت خدمات اطلاعاتی کتابخانه ها و نیز افزایش سواد اطلاعاتی دانشجویان از طریق برگزاری دوره های آموزشی متناسب با هر رشته تحصیلی ضروری است
توصیفگر : ۱. اضطراب.- کلیدواژه‌ها: اضطراب
: دانشجویان
: مراکز پزشکی دانشگاهی
: Anexiety
: Students
: Academic Medical Centers
: Information Seeking Behavior
شناسه افزوده : سلیمانی، محمدرضا، استاد راهنما
: اشرفی ریزی، حسن، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده مدیریت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
3 - دانشکده مدیریت۱۵۰۴۲موجود‭‬
نظرسنجی