رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزیابی کیفیت وب سایت کتابخانه های دانشکده‌ای دانشگاه های علوم پزشکی کشور براساس مدل استوور در سال‭۱۳۹۲ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102212
شماره مدرک : ‭ت۱۵۰۴۴‬
شماره راهنما : ‭Z،۶۷۴/۷،/ن۵‮الف‬۴،۱۳۹۳‬
سرشناسه : نساج پور اصفهانی، محمدرضا
عنوان : ارزیابی کیفیت وب سایت کتابخانه های دانشکده‌ای دانشگاه های علوم پزشکی کشور براساس مدل استوور در سال‭۱۳۹۲ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /محمدرضا نساج پور اصفهانی
استاد راهنما : ؛ حسن اشرفی ریزی، محمدرضا سلیمانی
استاد مشاور : ؛ لیلا شهرزادی، اکبر حسن‌زاده
محل تحصیل : دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ز، ‭۱۲۱‬ ص.‬: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۳۳۸۰ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : مقدمه: امروزه وب سایت کتابخانه های دانشگاهی و دانشکده‌ای نقش مهمی در ارائه خدمات به کاربران دارند. این وب سایت ها نه تنها دسترسی کاربران به مجموعه های منابع کتابخانه فراهم می کنند، بلکه به آنها در استفاده از اطلاعات کمک می نمایند. هدف این پژوهش، ارزیابی کیفیت وب سایت کتابخانه های دانشکده ای دانشگاه های علوم پزشکی کشور براساس مدل استوور می باشد. مواد و روش ها: روش پژوهش، پیمایشی توصیفی و نوع مطالعه کاربردی بوده است. ابزار گردآوری اطلاعات سیاهه وارسی استانداردی است که توسط استوور طراحی شده و پژوهشگران تعدیل هایی در آن انجام داده اند. جامعه پژوهش شامل وب سایت های کتابخانه های دانشکده‌ای دانشگاه های علوم پزشکی کشور ‭ ۱۴۶)‬وب سایت) و روش بررسی سرشماری بوده است. روش گردآوری داده ها مراجعه مستقیم و مشاهده وب سایت ها و ثبت داده ها در سیاهه وارسی بوده است. نوع آمار در این پژوهش توصیفی و استنباطی ( کای اسکوئر) و نرم افزار مورد استفاده ‭SPSS‬ بوده است. یافته ها نشان داد در بعد کیفیت محتوا بالاترین میانگین مربوط به دانشگاه های تیپ یک (‭ ۴۶/۲ ‬درصد) و کم ترین میانگین مربوط به دانشگاه های تیپ سه (‭ ۲۴/۸ ‬درصد) بوده است. همچنین در بعد امکانات جستجو و تحقیق بالاترین میانگین مربوط به دانشگاه های تیپ یک (‭ ۴۸/۲ ‬درصد) و کم ترین میانگین مربوط به دانشگاه های تیپ سه (‭ ۲۰/۹ ‬درصد) و نیز در بعد امکانات کاربران بالاترین میانگین مربوط به دانشگاه های تیپ یک (‭ ۳۷/۲ ‬درصد) و کم ترین میانگین مربوط به دانشگاه های تیپ سه ‭ ۱۵)‬درصد) بوده است. در مجموع کیفیت کلی وب سایت ها نشان داد بالاترین میانگین مربوط به دانشگاه های تیپ یک (‭ ۴۴/۲ ‬درصد) و کم ترین میانگین مربوط به دانشگاه های تیپ سه (‭ ۲۱/۱ ‬درصد) بوده است. در مجموع وب سایت کتابخانه دانشکده توانبخشی و کتابخانه دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز شاخص های کیفیت را بیشتر رعایت کرده بودند. نتایج نشان داد بین کیفیت وب سایت کتابخانه‌های دانشکده‌ای و نوع تیپ بندی دانشگاه ها تفاوت معناداری وجود دارد، به طور که وب سایت کتابخانه های دانشکده‌ای دانشگاه‌های تیپ یک بالاترین امتیاز و دانشگاه های تیپ سه کم ترین امتیاز را به خود اختصاص داده اند
توصیفگر : ۱. خدمات کتابخانه‌ای.- کلیدواژه‌ها: خدمات کتابخانه‌ای
: اینترنت
: کتابخانه ها
: مراکز پزشکی دانشگاهی
: Library Services
: Internet
: Libraries
: Academic Medical Centers
شناسه افزوده : اشرفی ریزی، حسن، استاد راهنما
: سلیمانی، محمد رضا، استاد راهنما
: شهرزادی، لیلا، استاد مشاور
: حسن زاده، اکبر، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده مدیریت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
3 - دانشکده مدیریت۱۵۰۴۴موجود‭‬
نظرسنجی