رکورد قبلیرکورد بعدی

" تعیین هزینه- سودمندی مجموعه‌های نشریات الکترونیکی سال‭ ۲۰۰۳ ‬در دانشگاه های دولتی شهر تهران "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102215
شماره مدرک : ‭ت۱۵۰۴۵‬
شماره راهنما : ‭Z،۶۹۲،/ش۹ت۷،۱۳۹۳‬
سرشناسه : شهرزادی، لیلا
عنوان : تعیین هزینه- سودمندی مجموعه‌های نشریات الکترونیکی سال‭ ۲۰۰۳ ‬در دانشگاه های دولتی شهر تهران [پایان‌نامه]
نویسنده : /لیلا شهرزادی
استاد راهنما : ؛ محمدرضا علی بیک
استاد مشاور : ؛ فاطمه حسینی
محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۸۳‬
مقطع تحصیلی : رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮م، ‭۱۶۳‬ ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : چاپی
چکيده : مقدمه: مجموعه های نشریات الکترونیکی از جمله منابع غنی اطلاعات هستند که سالیانه بخش عمده ای از وقت، بودجه و نیروی کتابخانه های دانشگاهی را به خود اختصاص می دهند. در مقایسه ی کلی، تعداد زیاد عناوین و قیمت نسبتا کم آن ها نسبت به مجلات چاپی جلب توجه کرده و معمولا همین امر اشتراک آنها با نیت صرفه جویی بیشتر در هزینه هارا باعث می شود. اما سودمندی واقعی، در استفاده ی از مجلات نمود واقعی پیدا می کند. این پژوهش به مجلات الکترونیکی با دو رویکرد بسامد استفاده و هزینه‌ی هر بار استفاده نگریسته است تا از یک سو جایگاه این منابع در میان کاربران مشخص شده و از سوی دیگر مجموعه های سودمند از نظر هزینه را شناسایی کند. روش پژوهش: این پژوهش پیمایشی توصیفی است. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه و با مراجعه ی حضوری پژوهشگر به مسئولین بخش سفارشات نشریات لاتین‭ ۱۵ ‬دانشگاه دولتی شهر تهران انجام گرفته است. یافته ها: در سال‭ ۲۰۰۳ ‬به طور میانگین،‭ ۲۵/۹۲‬درصد از کل بودجه ی نشریات دانشگاه ها صرف اشتراک نشریات الکترونیکی شده است. در این سال در مجموع،‭ ۵۲۱۱۶۳۰ ‬دلار صرف اشتراک‭ ۶۲۳۴ ‬عنوان مجله چاپی و در حدود‭ ۷۰۲۸۴۰ ‬دلار صرف اشتراک‭ ۶۸۳۳۰ ‬عنوان مجله الکترونیکی شده است. میانگین هزینه تمام شده ی هر عنوان از این مجلات در حدود‭ ۱۰/۲۸ ‬دلار و برای مجلات چاپی در حدود‭ ۸۳۶ ‬دلار بوده است. میانگین هزینه هر بار استفاده از مجموعه های ‭Science Direct‬، ‭Proquest‬، ‭ACS‬، ‭IOP‬، ‭Ovid‬،‭Ebsco‬،‭Emerald‬ در دانشگاههای مورد مطالعه، به ترتیب‭ ۲/۰۲ ،۱/۶۶ ،۱/۲۱ ،۱/۱۱ ،۰/۸۸ ،۰/۲۴ ‬و‭ ۴/۴ ‬دلار بوده است. هر نفر جامعه ی استفاده کننده از مجموعه های مذکور به طور میانگین‭ ۲/۵۹ ،۰/۱۷ ،۰/۶۶ ،۲/۹۷ ،۳/۰۱ ،۳۹/۷۱ ‬و‭ ۰/۶۶ ‬مقاله برداشت کرده است. بدین ترتیب مجموعه ‭Science Direct‬ از نظر هزینه- سودمندی و میانگین برداشت مقاله به ازای هر نفر جامعه استفاده کننده در بالاترین رتبه قرار گرفته است. بحث و نتیجه گیری: برآوردهای هزینه سودمندی به سهولت با دریافت آمار میزان استفاده از مجموعه های نشریات الکترونیکی از ناشر میسر است ولی معمولا دانشگاه ها از این مهم غافل هستند. در مجموع هایی که هزینه سودمندی مطلوبی ندارند، دو راه پیش روی مسئولین مربوطه قرار دارد: الف) بررسی دقیق و حذف مجموعه های نامتناسب و تهیه ی مقالات مورد نیاز آن هااز طریق امانت بین کتابخانه ای و یا خدمات تحویل مدرک و جایگزین نمودن مجموعه هایی با پوشش موضوعی مناسب. ب) بالا بردن تعداد دفعات استفاده ازمجموعه های مفید و متناسب با تقویت عوامل زمینه ساز مانند عوامل فرهنگی، تکنولوژیکی، آموزشی
توصیفگر : ۱. نشریات ادواری.- کلیدواژه‌ها: تحلیل هزینه سودمندی
: نشریات ادواری
: دانشگاه ها
: مراکز پزشکی دانشگاهی
: Cost- Benefit Analysis
: Periodicals
: Universities
: Academic Medical Centers
شناسه افزوده : علی بیک، محمد رضا، استاد راهنما
: حسینی، فاطمه، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی