رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی ارتباط بین تنگی شریان کاروتید مشترک و دانسیته استخوانی در زنان یائسه "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102219
شماره مدرک : ‭ت۱۵۰۱۵‬
شماره راهنما : ‭WE،۲۵۰،ب۹۶۴ب،۱۳۹۳‬
سرشناسه : بیگی، وحید
عنوان : بررسی ارتباط بین تنگی شریان کاروتید مشترک و دانسیته استخوانی در زنان یائسه [پایان‌نامه]
نویسنده : /وحید بیگی
استاد راهنما : ؛ غلام‌رضا دشتی، آتوسا ادیبی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته پزشکی، دکترای حرفه‌ای
صفحه شمار : ‮ ‭۱۴‬ص.‬: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۲۳۹۲ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : اگرچه بیشتر مطالعات انجام شده بین میزان وضعیت دانسیته معدنی استخوانی و آترواسکلروز در قسمت های مختلف سیستم شریانی را یک ارتباط منفی نشان داده‌اند بعضی مطالعات ارتباطی بین این دو را تایید نکرده‌اند. در این مطالعه به بررسی ارتباط احتمالی بین وضعیت دانسیته معدنی استخوانی ( در گردن فمو، هیپ و مهره های کمری) و ضخامت اینتیما مدیای شریان کاروتید مشترک در زنان یائسه بررسی شد. این مطالعه بر روی زنان یائسه‌ی ایرانی که حداقل یک سال از آخرین دوره‌ی قاعدگی ایشان گذشته، انجام شد. وضعیت دانسیته معدنی استخوانی مهرهای کمری، گردن فمو و هیپ با استفاده از دستگاه سنجش تراکم استخوان به روش ‭DXA‬ اندازه‌گیری شد. ضخامت اینتیما مدیای شریان کاروتید مشترک هر دو طرف توسط دستگاه سونوگرافی در چهار نقطه در‭ ۲ ‬سانتی متری پروگزیمال به بولب شریان کاروتید مشترک، چهار نقطه در‭ ۲ ‬سانتی‌متری دیستال به بولب و همچنین دو نقطه در خود بولب اندازه‌گیری شد. میانگین این مقادیر به عنوان ‭IMT‬ متوسط در نظر گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار ‭spss‬ نسخه‭ ۱۸ ‬و برای آنالیز آماری از آزمون های تی تست و آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردید. در این مطالعه تعداد‭ ۵۸ ‬نفر از زنان یائسه با میانگین سنی‭ ۵۸/۷۶ ‬مثبت و منفی‭ ۵/۵۱ ‬در دامنه سنی‭ ۵۰ ‬الی‭ ۷۴ ‬سال مراجعه کننده به مرکز سنجش تراکم استخوان حضور داشتند. همبستگی پیرسون ارتباط معنی‌دار منفی بین ضخامت اینتیما مدیای شریان کاروتید و وضعیت دانسیته‌ی استخوانی در گردن استخوان فمور، هیپ و مهره‌های کمری را نشان داد. براساس ‭T score‬ های به دست آمده از هیپ و مهره‌ها، ضخامت اینتیما مدیای شریان کاروتید در گروه نرمال به طور معناداری بالاتر از گروه‌های استئوپروتیک به طور معناداری از گروه های نرمال و استئو پنیک پایین تر بود. در خانم های یائسه بین آترواسکلروز شریان کاروتید و وضعیت دانسیته‌ی معدنی استخوانی مهره‌ها، هیپ و گردن فمور ارتباط معناداری منفی وجود دارد
توصیفگر : ۱. پوک استخوانی پس از یائسگی.- کلیدواژه: پوکی استخوان پس از یائسگی
: آترواسکلروز
: سرخرگ های سبات
: Osteoprosis, Postmenopausal
: Atherosclerosis
: Carotid Artery
: Osteoprotegerin
شناسه افزوده : دشتی، غلام‌رضا، استاد راهنما
: ادیبی، آتوسا، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۵۰۱۵موجود‭‬
نظرسنجی