رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی تاثیر فاکتورهای ‭GCS‬، همودینامیک بیمار، درجه حرارت مرکزی و محیطی، تعداد تروما در بدو ورود به اورژانس و فاصله زمانی بین وقوع حادثه و ورود به بیمارستان بر پیش آگهی بیماران ترومای مغزی "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102220
شماره مدرک : ‭ت۱۵۰۱۴‬
شماره راهنما : ‭WL،۳۵۴،د۷۶۳ب،۱۳۹۳‬
سرشناسه : دوست حسینی، الهام
عنوان : بررسی تاثیر فاکتورهای ‭GCS‬، همودینامیک بیمار، درجه حرارت مرکزی و محیطی، تعداد تروما در بدو ورود به اورژانس و فاصله زمانی بین وقوع حادثه و ورود به بیمارستان بر پیش آگهی بیماران ترومای مغزی [پایان‌نامه]
نویسنده : /الهام دوست حسینی
استاد راهنما : ؛ محمدعلی عطاری
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته پزشکی، دکترای حرفه‌ای
صفحه شمار : ‮ ‭۱۵‬ص.‬: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۰۱۹۷ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : آسیب مغزی ناشی از تروما یک مشکل بهداشت جهانی است که به دلیل قابل توجه بودن ناتوانی های ایجاد شده ناشی از آن ومحدودیت های موجود در درمان این بیماران بنظر میرسد بهترین راه،پیشگیری از ایجاد یا حداقل پیشگیری از عوارض ضربه های مغزی باشد. آسیب ثانویه مغزی نوعی فرآیند آبشاری آسیب سلولی است که بطور شایع شامل آپوپتوز،استرس های اکسیداتیو، آسیب عروقی و وازواسپاسم میباشد. با توجه به اینکه با مداخلات درمانی و ایجاد وقفه در این فرایند میتوان باعث کاهش آسیب پیشرونده مغزی بدنبال تروما شد در این تحقیق عوامل شایع خطرساز و مؤثر در آسیب ثانویه مغزی را مورد بررسی قرار گرفته است. این مطالعه به صورت توصیفی-تحلیلی آینده نگر ، بر روی‭ ۱۰۰ ‬بیمار دچار آسیب مغزی ناشی از ترومای مراکز الزهرا و کاشانی استان اصفهان انجام شد. در بدو ورود اطلاعات بیمار شامل جنس، سن، اسکور‭GCS‬، همودینامیک و درجه حرارت مرکزی و محیطی ثبت گردید. زمان ترخیص شاخص‌های پیش آگهی براساس مدارک بررسی شد. داده‌ها با استفاده از آزمون های ‭ANOVA‬ و ‭Independent T‬ آنالیز گردید. درموارد منجر به مرگ میانگین اسکور ‭GCS‬، فشارخون سیستولی و دیاستولی و تعداد نبض به ترتیب‭ ۶/۱ ‬مثبت و منفی‭ ۱۰۰ ،۳/۳ ‬مثبت و منفی‭ ۶۳/۹ ،۲۰ ‬مثبت و منفی‭ ۲۹/۵ ‬بوده است. ترومای همراه باعث افزایش مدت زمان بستری و نیاز به مراقبت‌های ویژه و در‭ ۴۴/۹ ‬درصد موارد منجر به مرگ شده است. هم‌چنین‭ ۹۲/۳ ‬درصد از موارد هیپوترمی بدو بستری، مرگ را بدنبال داشته است. اسکور ‭GCS‬ پایین، افت فشارخون سیستولی و دیاستولی، افزایش تعداد نبض و هم چنین هیپوترمی بدو ورود به مرکز درمانی باافزایش میزان مرگ ومیر و ناتوانی همراه بوده است
توصیفگر : ۱. ضربه های مغز و جمجمه.- کلیدواژه‌ها: صدمه‌های سر
: ضربه مغزی- جمجمه‌ای
: خدمات فوریت های پزشکی بیمارستان
: مقیاس اغماء گلاسکو
: Brain Injuries
: Craniocerebral Trauma
: Emergency Services, Hospital
: Glasgow Coma Scale
شناسه افزوده : عطاری، محمدعلی، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۵۰۱۴موجود‭‬
نظرسنجی