رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی روند تغییرات دانسیته استخوانی در زنان یائسه شهر اصفهان "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102223
شماره مدرک : ‭ت۱۵۰۱۱‬
شماره راهنما : ‭WE،۲۵۰،‮الف‬۵۹۶ب،۱۳۹۳‬
سرشناسه : اعتضادی، مسعود
عنوان : بررسی روند تغییرات دانسیته استخوانی در زنان یائسه شهر اصفهان [پایان‌نامه]
نویسنده : /مسعود اعتضادی
استاد راهنما : ؛ غلامرضا دشتی، محمد رضا سلامت
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته پزشکی، دکترای حرفه‌ای
صفحه شمار : ‮ ‭۲۴‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۳۰۲۱ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : پوکی استخوان یا استئوپروز، شایعترین بیماری متابولیک استخوانی در زنان یائسه و شایعترین علت شکستگی در جامعه می باشد. تا زمانی که شکستگی ایجاد نشده باشد؛ به عنوان یک بیماری خاموش در نظر گرفته می شود، مهمترین عامل به عنوان پیشگوئی کننده احتمالی استئوپوروز، دانسیته معدنی استخوانی ‭(BMD)‬ فرد می باشد. هر ساله هزینه‌های بسیار بالایی جهت درمان پوکی استخوان و عوارض ناشی از آن مانند شکستگی و از کار افتادگی فرد به بدنه جامعه تحمیل می‌شود. این مطالعه جهت بررسی روند تغییرات ‭BMD‬ در زنان یائسه مشکوک به پوکی استخوان که تحت درمان پزشک بودند و‭ ۳ ‬نوبت مراجعه در سالهای متوالی به مرکز تشخیص پوکی استخوان اصفهان داشته‌اند طراحی شد. در این مطالعه‭ ۸۸ ‬شرکت کننده که همگی زنان یائسه بودند و حداقل سه نوبت جهت اندازه گیری ‭BMD‬ به مرکز تشخیص پوکی استخوان اصفهان مراجعه کرده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. این افراد همگی مشکوک به پوکی استخوان و تحت درمان با پزشک متخصص قرار داشتند. مراجعه کنندگان تحت سنجش تراکم استخوانی با روش ‭DEXA‬ قرار گرفته و ‭BMD‬ و همچنین اسکور‭Z ‬ و‭T ‬ آنها تعیین شد. سپس پرسش نامه‌ای توسط بیماران تکمیل شد که حاوی اطلاعات دموگرافیک و سوال در مورد میزان فعالیت فیزیکی، سابقه هورمون درمانی، مصرف داروهای ضد پوکی استخوان، شکستگی، فشارخون و دیابت بود. بر اساس اسکور‭T ‬، بیماران به سه گروه نرمال، استئوپنی و استئوپروز تقسیم شدند. سپس میانگین ‭BMD‬ افراد در نوبت اول، دوم و سوم، و توزیع فراوانی وضعیت پوکی استخوان در نوبت های سه گانه بررسی و مقایسه شد. میانگین سن شرکت کنندگان در نوبت اول مراجعه‭ ۵۴ ‬مثبت و منفی‭ ۶ ‬سال و در بازه‭ ۴۷ ‬تا‭ ۷۲ ‬سال بود. مقایسه میانگین ‭BMD‬ نوبت های سه گانه بوسیله آنالیز ‭T-test‬، نشان داد که ‭BMD‬ افراد در طی مراجعات سه گانه روند تقریبا ثابتی را داشته و اختلاف معناداری در مقایسه میانگین ‭BMD‬ نقاط اندازه گیری شده ( مهره های ‭L2 ,L3 ,L4‬ ، گردن، تروکانترو شافت استخوان فمور) مشاهده نشد. مقایسه توزیع فراوانی وضعیت تراکم استخوانی ( که به سه صورت نرمال استئوپنی و استئوپروز طبقه بندی شده است) با استفاده از آزمون فریدمن، اختلاف معناداری را نشان نمی دهد. در این پژوهش ‭P value‬ کمتر از ‭0.05‬ از نظر آماری معنادار و اعداد بیشتر از آن بی معنا در نظر گرفته شده است. میزان ‭BMD‬ و وضعیت پوکی استخوان در زنان یائسه شهر اصفهان پس از چند سال بررسی، دارای روندی تقریبا ثابت و یکنواخت بود و تغییرات معناداری در آن دیده نشد. این ثبات در میزان ‭BMD‬ و وضعیت پوکی استخوان، نشانه‌ای مثبت میباشد مبنی بر اینکه تخریب بافت استخوانی و سیر پیشرفت در کاهش دانسیته معدنی استخوانی یافت نشده که به دلیل درمانهای دارویی و بهبود در روش زندگی آنها بوده است
توصیفگر : ۱. پوک استخوانی پس از یائسگی.- کلیدواژه‌ها: پوکی استخوانی پس از یائسگی
: تغییرات یائسگی
: سالمند
: Osteoprosis, Postmenopausal
: Climacteric
: Aged
: Bone Density
شناسه افزوده : دشتی، غلامرضا، استاد راهنما
: سلامت، محمدرضا، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۵۰۱۱موجود‭‬
نظرسنجی