رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی فرهنگ ایمنی بیمار در میان دستیاران تخصصی پزشکی در بخش های مراقبت ویژه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال‭۹۳ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102232
شماره مدرک : ‭ت۱۵۰۲۷‬
شماره راهنما : ‭WX،۱۸۵،ن۹۲۵ب،۱۳۹۳‬
سرشناسه : نیکبخت، نادره
عنوان : بررسی فرهنگ ایمنی بیمار در میان دستیاران تخصصی پزشکی در بخش های مراقبت ویژه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال‭۹۳ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /نادره نیکبخت
استاد راهنما : ؛ سعید عباسی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته پزشکی، دکترای حرفه‌ای
صفحه شمار : ‮ ‭۱۷‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۳۴۹۲ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : با توجه به اهمیت مراقبت ممتد از بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه، لازم است علاوه بر مراقبت های پزشکی، تمهیدات لازم در جلوگیری از حوادت ناخواسته و ارتقاء فرهنگ ایمنی بیمار در این بخش صورت پذیرد و از آنجایی که سیستم آموزشی نقش اساسی در این زمینه ایفا می کند، سنجش آگاهی دستیاران در این زمینه با اهمیت بوده و لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین دانش و نگرش و الگوهای رفتاری دستیاران تخصصی پزشکی در مورد ایمنی بیماران در بخش‌های ویژه بیمارستانهای آموزشی شهر اصفهان به انجام رسید. این مطالعه یک مطالعه توصیفی تحلیلی است که در سال‭ ۱۳۹۳ ‬در بیمارستان های آموزشی شهر اصفهان انجام شد. طی این مطالعه، با استفاده از پرسشنامه استاندارد" بررسی فرهنگ ایمنی بیمار نسخه بیمارستانی ‭(HSOPSC)‬ "، سطح آگاهی و نگرش دستیاران پزشکی در خصوص فرهنگ ایمنی بیمار در بخش های مراقبت ویژه ارزیابی شد. شیوه پر کردن پرسشنامه بصورت خود اظهاری بوده و توسط دستیاران تخصصی پزشکی تکمیل گردید. داده های بدست آمده در نهایت وارد نرم افزار ‭SPSS‬ شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. طبق نظر دستیاران، میانگین نمره کل فرهنگ ایمنی بیمار‭ ۷۷/۶۱ ‬مثبت و منفی‭ ۱۰/۰۴ ‬با دامنه‭ ۴۶ - ۹۸ ‬از ماگزیمم نمره قابل اکتساب‭ ۱۷۲ ‬بود و بدین ترتیب، نمره فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان الزهرا( س)‭ ۴۵/۱۲ ‬مثبت و منفی‭ ۵/۸۴ ‬درصد بوده و بر مبنای آن، طبق نظر‭ ۸۶ ‬نفر از دانشجویان، فرهنگ ایمنی بیمار در سطح متوسط ( بین صدک‭ ۲۵ ‬درصد تا‭ ۵۰ ‬درصد) و طبق نظر‭۱۴ ‬نفر فرهنگ ایمنی بیمار در حد مطلوب ( بین صدک‭ ۵۰ ‬درصد تا‭ ۷۵ ‬درصد بود. با توجه به اینکه از دیدگاه دستیاران، وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار در بخش های مراقبت ویژه در حد کاملا مطلوبی نیست لازم است تمهیدات لازم در خصوص ارتقاء آن در تمامی زمینه های مربوط به ایمنی بیمار صورت پذیرد
توصیفگر : ۱. مدیریت ایمنی از حوادث.- کلیدواژه‌ها: بخش مراقبت های ویژه
: رعایت ایمنی
: بی خطری
: بیماران بستری
: Intensive Care Units
: Safety Management
: Safety
: Inpatients
شناسه افزوده : عباسی، سعید، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۵۰۲۷موجود‭‬
نظرسنجی