رکورد قبلیرکورد بعدی

" مقایسه میزان آگاهی افراد دارای بیماری یا سابقه خانوادگی پرفشاری خون، دیابت و کلسترول بالا به عوامل خطر بیماری مزمن کلیه، در مقایسه با گروه کنترل در شهر اصفهان "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102236
شماره مدرک : ‭ت۱۵۰۰۵‬
شماره راهنما : ‭WJ،۳۰۰،ش۷۱۵م،۱۳۹۳‬
سرشناسه : شورشی، پوریا
عنوان : مقایسه میزان آگاهی افراد دارای بیماری یا سابقه خانوادگی پرفشاری خون، دیابت و کلسترول بالا به عوامل خطر بیماری مزمن کلیه، در مقایسه با گروه کنترل در شهر اصفهان [پایان‌نامه]
نویسنده : /پوریا شورشی
استاد راهنما : ؛ شیوا صیرفیان
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته پزشکی، دکترای حرفه‌ای
صفحه شمار : ‮ ‭۱۸‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۲۹۲۱۶۰ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : بیماری مزمن کلیوی یا ‭Chronic Kidney Disease (CKD‬ از دست رفتن پیشرونده و غیرقابل بازگشت عملکرد کلیوی تعریف میشود. شناخت عواملی که ریسک ابتلا به ‭CKD‬ را افزایش میدهند حتی در افرادی با ‭glomerular filtration rate( GFR)‬ نرمال بسیار مهم است. این موارد شیوع متفاوتی دارند که در صدر آنها دیابت با‭ ۴۴/۸ ‬درصد و فشارخون و بیماری های عروق بزرگ با‭ ۲۷/۴ ‬درصد میباشد. نفروپاتی دیابتی عامل اصلی پیوند کلیه در بیماران مبتلا به ‭CKD‬ در بسیاری از نقاط دنیا میباشد .بیماری مزمن کلیوی تقریبا همیشه با فشارخون بالا ارتباط دارد‭.SRD(End Stage Renal Disease) .‬ معمولا در ارتباط با ‭mild hypertriglyceridemia (< ۳۰۰ mg/dl)‬ ناشی از تجمع ‭VLDL(very low density lipoprotein )‬ و ‭Remnant lipoprotein‬ در گردش خون میباشد. در مجموع اختلال در سطح سرمی لیپید یکی از عوارض مهمی است که در افراد مبتلا به ‭CKD‬ رخ میدهد. آگاهی مردم نسبت به ریسک فاکتورهایی مثل دیابت و محل های اثر این بیماری میتواند در پیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیری مثل مواردی همچون بیماری های ‭Cardiovascular‬ مهم باشد. با توجه به اینکه مطالعه‌ای درمورد میزان آگاهی مردم عادی جامعه به ریسک فاکتورهای بیماری کلیه در استان اصفهان انجام نشده بود، تصمیم به انجام این مطالعه گرفتیم. مطالعه‌ی انجام شده یک مطالعه‌ی توصیفی مقطعی است. تعداد کل جمعیت شرکت کننده در این آزمون‭ ۴۱۸ ‬نفر بوده و از مردم خیابان در حال بازدید از نمایشگاه روز جهانی کلیه که در سطح شهر در تاریخ ... ، برگزار شده بود، انجام شد. این مطالعه به صورت پرسشنامه بوده در آن از مردم در مورد عوامل خطر بیماری مزمن کلیه، شامل پرفشاری خون، دیابت و هیپرلیپیدمی و سابقه فامیلی آنها، پرسش شده است که پرسشنامه ازسایت ‭The National Kidney Foundation (www.kidney.org)‬ گرفته شده و تحت فرایند معتبر سازی قرار گرفته است. برای اعتبار پرسش نامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده و سطح مطلوب آن بالای‭ ۰/۷ ‬در نظر گرفته شده است.‭ ۱۶ ‬نفر از‭ ۱۸ ‬نفر مبتلا به دیابت آن را بعنوان ریسک فاکتور بیماری مزمن کلیوی می شناختند.‭ ۲۷ ‬نفر (‭ ۵۲/۹۴ ‬درصد) از افراد مبتلا به فشارخون که آن را بعنوان ریسک فاکتور بیماری مزمن کلیوی میشناختند. تعداد افراد با سابقه‌ی فامیلی حداقل یکی از این ریسک فاکتورها که از اثر این عوامل بر بیماری مزمن کلیوی آگاهی داشتند. (‭ ۲۷۷ ‬نفر،‭ ۹۶/۱ ‬درصد) تعداد افرادی که فقط مبتلا به دیابت بوده و آن را بعنوان ریسک فاکتور بیماری مزمن کلیوی میشناختند‭ ۷ ‬نفر بوده. تعداد افرادی که فقط مبتلا به فشارخون بوده و آن را بعنوان ریسک فاکتور بیماری مزمن کلیوی میشناختند‭ ۱۷ ‬نفر بوده. مطالعات متعددی نشان میدهد که کنترل دیابت و تشخیص زودرس عواملی که در فیلتراسیون کلیوی تغییر ایجاد میکنند باعث حفظ کلیه ها و محدود کردن پیشرفت بیماری به سمت مراحل انتهایی میشود. البته اولویت ها برای برنامه ریزی " آگاهی بخشی و پیشگیری از ریسک فاکتورهای بیماری های کلیوی در کشورهای مختلف متفاوت است زیرا علت و شیوع ریسک فاکتورهای اصلی بیماری مزمن کلیوی در کشورهای مختلف متفاوت است. اینکه آیا میزان آگاهی از این عوامل خطر در کنترل آنها نقش آشکار داشته است خود جای تامل دارد. درمطالعه‌ی ما تفاوت معناداری بین آگاهی افرادی که ریسک فاکتور ها داشتند با گروه کنترل مشاهده نشد که این شاید بدلیل کمبود افراد شرکت کننده در این مطالعه باشد پیشنهاد میشود مطالعه‌ای با تعداد نمونه بیشتر و از افراد با تنوع فرهنگی بیشتر و از نقاط مختلف شهر انجام شود تا بتوان با اطمینان بیشتری در مورد آگاهی افراد سخن گفت تفاوت معناداری میان آگاهی از عوامل خطر بیماری مزمن کلیوی در افراد مبتلا به ریسک فاکتورهای مذکور چه به صورت مستقل و چه در همراهی با یکدیگر نسبت به افراد گروه کنترل مشاهده نشد. اما بصورت معناداری آگاهی افرادی که سابقه‌ی خانوادگی ابتلا به ریسک فاکتورها را داشتند نسبت به این عوامل خطر در برابر افراد بدون سابقه‌ی خانوادگی بیشتر بود
توصیفگر : ۱. بیماری‌های کلیه.- کلیدواژه‌ها: نارسایی مزمن کلیه
: بیماری های کلیه
: پرفشاری خون
: دیابت قندی
: آگاهی
: افزایش کلسترول خون
: Kidney Failure, Chronic
: Kidney Diseases
: Hypertension
: Diabetes Mellitus
: Awareness
: Hypercholesterolemia
شناسه افزوده : صیرفیان، شیوا، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۵۰۰۵موجود‭‬
نظرسنجی