رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی فاکتور های دموگرافیک یافته های پارا کلینیکی، یافته های پاتولوژیکی وارتباط آنها با یکدیگر در متوفیان ناشی از مسمومیت با متانول ارجاع داده شده به مرکز پزشکی قانونی اصفهان بین سالهای‭ ۱۳۸۶ ‬تا‭۱۳۹۰ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102237
شماره مدرک : ‭ت۱۴۹۹۹‬
شماره راهنما : ‭QV،۸۹،ع۷۸۴ب،۱۳۹۳‬
سرشناسه : علایی، لیلی
عنوان : بررسی فاکتور های دموگرافیک یافته های پارا کلینیکی، یافته های پاتولوژیکی وارتباط آنها با یکدیگر در متوفیان ناشی از مسمومیت با متانول ارجاع داده شده به مرکز پزشکی قانونی اصفهان بین سالهای‭ ۱۳۸۶ ‬تا‭۱۳۹۰ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /لیلی علایی
استاد راهنما : ؛ نسترن ایزدی‌مود
استاد مشاور : ؛ احمد یراقی، علی سلیمان‌پور
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته پزشکی، دکترای حرفه‌ای
صفحه شمار : ‮ ‭۱۷‬ص.‬: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۲۱۰۶ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : بررسی فاکتور های دموگرافیک یافته های پارا کلینیکی، یافته های پاتولوژیکی و ارتباط آنها با یکدیگر در متوفیان ناشی از مسمومیت با متانول ارجاع داده شده به مرکز پزشکی قانونی اصفهان بین سالهای‭ ۱۳۸۶ ‬تا‭ ۱۳۹۰ ‬از مسمومیت های شایع پزشکی که در سالهای اخیر به دلیل مصرف الکل های ناخالص بیشتر مشاهده میشود، مسمومیت با متانول است. با توجه به شدت عوارض در این مسمومیت و مرگ و میر ناشی از آن، مطالعه‌ای در خصوص بررسی فاکتورهای دموگرافیک، یافته‌های پاراکلینیکی، یافته‌های پاتولوژیکی و ارتباط آنها با یکدیگر در متوفیان ناشی ازمسمومیت با متانول انجام گرفت. این مطالعه یک مطالعه توصیفی، تحلیلی از نوع مقطعی میباشد. متوفیان ناشی از مسمومیت با متانول که بین سال های‭ ۱۳۸۶ ‬تا‭ ۱۳۹۰ ‬به مرکز پزشکی قانونی اصفهان ارجاع شده بودند بررسی شدند. اطلاعاتی از قبیل سن، جنس و...از پرونده متوفیان استخراج شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های مجذور کای، دقیق فیشر و ... استفاده شد. نرم‌افزار آماری مورد استفاده ‭spss‬ نسخه‭ ۲۰ ‬بود. اکثریت متوفیان مردان (‭ ۹۴/۴ ‬درصد) و گروه سنی جوان (‭ ۶۱/۱ ‬درصد) با میانگین سنی‭ ۳۶/۸ ‬مثبت و منفی‭ ۱۳/۵۱ ‬بودند. میانگین مصرف الکل‭ ۸۶۶ ‬مثبت و منفی‭ ۷۰۸ ‬میلی لیتر و میانگین فاصله مصرف الکل تا فوت‭ ۳۶۸ ‬مثبت و منفی‭ ۳۷/۶ ‬ساعت بود.‭ ۹۴/۴ ‬درصد متوفیان سابقه خودکشی نداشتند. در‭ ۷۳/۶ ‬درصد موارد مسمومیت همراه وجود نداشت یا مشخص نشده بود. بیشترین یافته‌های پاتولوژی مربوط به ریه بود. (‭ ۸۷/۵ ‬درصد) یافته های پاتولوژی ریه در گروه سنی جوان به صورت معناداری بیشتر بود و یافته های پاتولوژی قلب به صورت معناداری در گروه مسن، بیشتر بود. بین نتایج پاراکلینیک بیشتر موارد، قند خون، کراتینین، ‭AST‬ و ‭WBC‬ افزایش یافته و ‭Pao2‬، ‭Pco2‬، ‭Hco3‬ و ‭PH‬ کاهش یافته داشتند ‭PAO2‬ در گروه سنی جوان بطور معناداری کاهش یافته بود. بین جنس با سایر متغیر ها رابطه معنادار وجود نداشت. اکثر متوفیان ناشی از مسمومیت با متانول مردان جوان بودند که سابقه خود کشی نداشتند. بالا بودن میزان مصرف الکل در این متوفیان نشان دهنده خالص نبودن متانول مصرفی است و احتمالا این افراد جهت سرگرمی اقدام به مصرف الکل های ناخالصی میکنند که حاوی متانول است. فاصله زمانی مصرف الکل تا فوت قابل توجه بوده که وجود فاز نهفته و مراجعه دیر هنگام را در این متوفیان خاطر نشان میکند
توصیفگر : ۱.متانول.- کلیدواژه‌ها: الکل ها
: مسمومیت
: مرگ و میر
: Poisoning
: Mortality
: Alcohols
شناسه افزوده : ایزدی‌مود، نسترن، استاد راهنما
: یراقی، احمد، استاد مشاور
: سلیمان‌پور، علی، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۴۹۹۹موجود‭‬
نظرسنجی