رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی انتروکوک های جدا شده از بیماران بستری در بخش های پیوند و مراقبت های ویژه بیمارستان الزهرا( س) اصفهان در سال‭۱۳۹۲ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102244
شماره مدرک : ‭ت۱۵۰۰۸‬
شماره راهنما : ‭QW،۴۵،ص۳۳۸ب،۱۳۹۳‬
سرشناسه : صامت، مهرنوش
عنوان : بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی انتروکوک های جدا شده از بیماران بستری در بخش های پیوند و مراقبت های ویژه بیمارستان الزهرا( س) اصفهان در سال‭۱۳۹۲ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /مهرنوش صامت
استاد راهنما : ؛ محمدرضا یزدانی، کیانا شیرانی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته پزشکی، دکترای حرفه‌ای
صفحه شمار : ‮ ‭۲۰‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۳۳۶۰ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : عفونت های بیمارستانی از مهمترین علت مورتالیتی و موربیدیتی در بیماران تحت پیوند کلیه و بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه می باشند. از طرف دیگر، عفونت با باکتری های گرم مثبت بویژه انتروکوک ها در این بیماران بسیار با اهمیت می باشد زیرا اکثر انتروکوک ها بویژه سوش های ‭VRE‬ در مقابل اکثر آنتی بیوتیک های جاری و مورد استفاده در بیمارستان ها مقاومت نشان می دهند که استفاده بی رویه آنتی بیوتیک در بیماران بستری از مهمترین علل آن می باشد. از طرف دیگر، در بیماران بخش پیوند و دیالیز به علت پائین بودن سطح ایمنی، پیشگیری از بروز عفونت با انتروکوک بسیار حائز اهمیت است. از طرف دیگر تاکنون مطالعه جامعی در مورد الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های انتروکوک در این بیمارستان انجام نشده است، لذا این مطالعه بمنظور تعیین میزان شیوع باکتری های انتروکوک و تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی آنها در بیماران تحت پیوند کلیه و بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه به انجام رسید. این مطالعه یک مطالعه توصیفی تحلیلی است که در سال‭ ۱۳۹۲ - ۹۳ ‬در بیمارستان الزهرا ( س) اصفهان به انجام رسید. در این مطالعه پرونده بیمارانی که در طول سال‭ ۱۳۹۲ ‬در بخش های پیوند و مراقبت های ویژه بستری شده و آلوده به باکتری های انتروکوک بودند بررسی شدند. همچنین حساسیت آنتی بیوتیک سویه های جدا سازی شده از طریق بررسی پرونده و در صورت لزوم، از طریق آزمایشگاه بیمارستان و تماس با خانواده بیمار نسبت به تکمیل اطلاعات اقدام گردید. اطلاعات بدست آمده در پرسشنامه ویژه‌ای که به همین منظور تهیه شده ثبت و پس از ورود به رایانه، بوسیله نرم افزار ‭SPSS‬ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برابر نتایج این مطالعه، در سال‭ ۵۹ ،۱۳۹۲ ‬مورد عفونت انتروکوک در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه و پیوند شناسایی شده است.‭ ۱۹ ‬مورد (‭ ۳۲/۲ ‬درصد) از عفونت های مذکور مربوط به بخش پیوند و‭ ۴۰ ‬مورد (‭ ۶۷/۸ ‬درصد) مربوط به بخش های مراقبت ویژه بود. بالاترین حساسیت در مقابل لینزولید وجود داشت، بطوری که از‭ ۲۳ ‬نمونه چک شده با این آنتی بیوتیک، تمامی نمونه ها به آن حساس بودند. در مقابل، بالاترین مقاومت آنتی بیوتیکی نسبت به سیپروفلوکساسین مشاهده شد بطوری که از‭ ۵۹ ‬نمونه چک شده،‭ ۴۹ ‬مورد (‭ ۸۳/۱ ‬درصد) نسبت به این آنتی بیوتیک مقاوم بودند. عفونت انتروکوک از جمله عفونت های جاری نسبتا شایع در بخش های پیوند و مراقبت ویژه بوده و از آنجایی که بیماران دو بخش مذکور به علل مختلف بویژه کاهش سطح ایمنی و کاشکسی از سطح ایمنی بالایی برخوردار نبوده و از طرف دیگر، سویه های انتروکوک، اکثرا در مقابل آنتی بیوتیک های مورد استفاده جاری مقاوم هستند، شیوع بالای عفونت انتروکوکی می تواند بصورت بالقوه برای بیماران خطر ساز باشد و لذا لازم است تمهیدات لازم در خصوص پیشگیری از بروز و انتشار عفونت های مذکور در سطح مراکز بیمارستانی بویژه بخش های پیوند و مراقبت ویژه معمول گردد
توصیفگر : ۱- مقاومت میکروبی دارو.- کلیدواژه‌ها: مقاومت میکروبی دارو
: آنتی بیوتیک ها
: بیماران بستری
: انتشار عفونت
: پیوند کلیه
: Drug Resistance, Microbial
: Antibiotics
: Inpatients
: Cross Infection
: Kidney Transplantation
: Vancomycin-Resistant Enterococci
شناسه افزوده : یزدانی، محمدرضا، استاد راهنما
: شیرانی، کیانا، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۵۰۰۸موجود‭‬
نظرسنجی