رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی تاثیر دوزهای متفاوت فنتانیل اینتراتکال بر لرز حین و پس از بی حسی اسپاینال در اعمال جراحی ارتوپدی اندام تحتانی و مقایسه آن با گروه شاهد "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102246
شماره مدرک : ‭ت۱۵۱۱۱‬
شماره راهنما : ‭WO،۱۸۴،ف۸۷۷ب،۱۳۹۳‬
سرشناسه : فوده، تینا
عنوان : بررسی تاثیر دوزهای متفاوت فنتانیل اینتراتکال بر لرز حین و پس از بی حسی اسپاینال در اعمال جراحی ارتوپدی اندام تحتانی و مقایسه آن با گروه شاهد [پایان‌نامه]
نویسنده : /تینا فوده
استاد راهنما : ؛ عظیم هنرمند، محمدرضا صفوی همامی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته پزشکی، دکترای حرفه‌ای
صفحه شمار : ‮ص ‭۱۸‬‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۳۶۷۰ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : لرز بعد از عمل یک احساس ناخوشایند است که در زمان اقامت بیمار در ریکاوری ایجاد می شودو تا کنون مطالعات متعددی در جهت رفع و یا کاهش بروز آن انجام گرفته است. فنتانیل دارویی است که به نظر می رسد در مقادیر مختلف باعث کاهش لرز بعد عمل گردد ولی تا کنون مطالعه ای در مورد تاثیر دوزهای مختلف آن صورت نگرفته است و لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر دوزهای متفاوت فنتانیل اینتراتکال بر لرز حین و پس از بی حسی اسپاینال در اعمال جراحی ارتوپدی اندام تحتانی و مقایسه آن با گروه شاهد به انجام رسید. طی یک مطالعه کارآزمایی بالینی‭ ۱۲۰ ‬بیمار کاندید اعمال جراحی ارتوپدی اندام تحتانی با بی حسی اسپاینال در چهار گروه‭ ۳۰ ‬نفره توزیع شده گروه اول تا سوم به ترتیب‭ ۳۰ ،۲۰ ،۱۰ ‬میکرو فنتانیل دریافت کرده و در گروه چهارم به عنوان گروه شاهد دارویی تزریق نشد. بیماران در بعد عمل از نظر بروز لرز و دیگر عوارض مورد بررسی قرار گرفتند. برابر نتایج این مطالعه، بروز لرز متوسط، شدید و خیلی شدید در ریکاوری در گروه دریافت کننده‭ ۳۰ ‬میکروگرم فنتانیل مشاهده نشد در صورتی که در گروه شاهد،‭ ۱۶/۷ ‬درصد لرز متوسط،‭ ۱۰ ‬درصد لرز شدید و‭ ۶/۷ ‬درصد لرز خیلی شدید داشتند. انجام آزمون ویلکاکسون بر روی داده های مذکور نیز نشان داد شدت لرز بعد عمل در چهار گروه مورد مطالعه اختلاف معنی دار داشته است. استفاده از دوز‭ ۳۰ ‬میلی گرم فنتانیل در بیماران تحت اعمال جراحی ارتوپدی اندام تحتانی با بی حسی اسپاینال می تواند به میزان فابل توجهی از بروز و شدت لرز بعد عمل بکاهد بدون اینکه تاثیر سوئی بر همودینامیک بیماران و بروز عوارض بعد عمل داشته باشد. ضمن اینکه استفاده از دوز مذکور، به میزان قابل توجهی مصرف مخدر جهت کاهش درد و لرز بعد از عمل را کاهش داده و باعث افزایش اولین زمان درخواست مسکن می شود و لذا در صورتی که کنترا اندیکاسیونی برای آن وجود نداشته باشد طبق نظر جراح و متخصص بیهوشی مصرف آن در بیماران تحت اعمال جراحی ارتوپدی اندام تحتانی با بی حسی اسپاینال توصیه می گردد
توصیفگر : ۱. عوارض پس از عمل جراحی.- کلید واژه ها: عوارض پس از عمل جراحی
: لرزه
: فن تانیل
: بیحسی نخاعی
: دانش شکسته بندی
: Postoperative Complications
: Shivering
: fentanyl
: Anesthesia, Spinal
: Orthopedics
شناسه افزوده : هنرمند، عظیم، استاد راهنما
: صفوی همامی، محمدرضا، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۵۱۱۱موجود‭‬
نظرسنجی