رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی وضعیت کیفیت زندگی فرهنگیان بازنشسته سالمند در استان خراسان جنوبی در سال‭۱۳۹۳ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102253
شماره مدرک : ‭ت۱۵۱۱۸‬
شماره راهنما : ‭WT،۱۰۰،ب۳۶۱ب،۱۳۹۳‬
سرشناسه : بدرام، عباس
عنوان : بررسی وضعیت کیفیت زندگی فرهنگیان بازنشسته سالمند در استان خراسان جنوبی در سال‭۱۳۹۳ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /عباس بدرام
استاد راهنما : ؛ احمد محمودیان، پرستو گلشیری
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته پزشکی، دکترای حرفه‌ای
صفحه شمار : ‮ ‭۲۷‬ص.‬: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۲۳۳۸۲ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : فرهنگیان بازنشسته در دوران سالمندی شرایط ویژه و خاصی را تجربه می کنند. تجزیه و تحلیل این شرایط جهت تصمیم گیری و برنامه ریزی مشکلات این گروه و بهبود کیفیت زندگی ایشان امری اجتناب ناپذیر محسوب می گردد. روش این مطالعه از نوع توصیفی - مقطعی می باشد. جامعه مورد پژوهش در این تحقیق‭ ۱۹۳۰ ‬نفر از فرهنگیان بازنشسته بالای‭ ۶۵ ‬سال را تشکیل می دهند این تعداد‭ ۱۸۳ ‬نفر به صورت تصادفی انتخاب شده اند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه کیفیت زندگی لیپاد‭ ۳۱ ‬سوالی استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات در سطح توصیفی از فراوانی ساده، درصد فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباطی از آزمون‭t ‬ تک متغیره و تحلیل واریانس استفاده شده است. کلیه عملیات آماری با استفاده از نرم افزار ‭SPSS-15‬ انجام شده است. میانگین نمرات در ابعاد عملکرد جسمانی‭ ۱/۶۶ ‬با انحراف معیار‭۰/۵۳ ‬، مراقبت از خود‭ ۲/۳۵ ‬با انحراف معیار‭۰/۷۱ ‬، افسردگی و اضطراب‭ ۲/۰۴ ‬با انحراف معیار‭۰/۷۶ ‬، عملکرد ذهنی‭ ۲/۰۷ ‬با انحراف معیار‭۰/۶۵ ‬، عملکرد اجتماعی‭ ۲/۲۶ ‬با انحراف معیار‭۰/۵۶ ‬، عملکرد جنسی‭ ۱/۱۸ ‬با انحراف معیار‭۰/۷۱ ‬، رضایت از زندگی‭ ۱/۶۹ ‬با انحراف معیار‭ ۰/۷۵ ‬و کیفیت زندگی‭ ۲ ‬با انحراف معیار‭ ۰/۴۸ ‬می باشد. با توجه به نتایج مطالعه حاضر، سطح کیفیت زندگی بازنشستگان فرهنگیان سالمند در سطح مطلوبی قرار ندارد و با شناخت عوامل موثر و بهبود و ارتقاء آن و همزمان برنامه ریزی برای آینده، می توان مشکلات سالمندان فرهنگی استان را کاهش داد. سطح کیفیت زندگی فرهنگیان بازنشسته در استان خراسان جنوبی به خصوص در حیطه حسمی و جنسی چندان رضایت بخش نیست، لذا مطالعات گسترده تر برای علت یابی و برنامه های ارتقاء سلامت در راستان کاهش مشکلات آنان ضرور ی است
توصیفگر : ۱. کیفیت زندگی.- کلید واژه ها: کیفیت زندگی
: سالمند
: پیری
: بهداشت
: Quality of life
: Aged
: Aging
: Health
شناسه افزوده : محمودیان، احمد، استاد راهنما
: گلشیری، پرستو، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۵۱۱۸موجود‭‬
نظرسنجی