رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی اثر پنتوکسی فیلین بر روی پارامترهای سیمن و حیات اسپرم های مردان نابارور الیگوآستنوزواسپرمی در زوج های مراجعه کننده جهت درمان با روش تزریق داخل رحمی ‭(IUI)‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102256
شماره مدرک : ‭ت۱۵۰۰۹‬
شماره راهنما : ‭WJ،۷۰۹،ف۷۳۲ب،۱۳۹۳‬
سرشناسه : فزوه، فاطمه
عنوان : بررسی اثر پنتوکسی فیلین بر روی پارامترهای سیمن و حیات اسپرم های مردان نابارور الیگوآستنوزواسپرمی در زوج های مراجعه کننده جهت درمان با روش تزریق داخل رحمی ‭(IUI)‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /فاطمه فزوه، رویا مظفری
استاد راهنما : ؛ فرهاد گلشن ایرانپور، غلامرضا دشتی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته پزشکی، دکترای حرفه‌ای
صفحه شمار : ‮ ‭۲۷‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۰۵۵۶ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : به طور کلی سه فاکتور دخیل در ناباروری مردان شامل کاهش تعداد اسپرم، قدرت حرکتی ضعیف و مورفولوژی غیرطبیعی می باشد. در حال حاضر امکان بهبود کیفیت اسپرم از نظر تعداد و مورفولوژی در محیط آزمایشگاه امکان پذیر است. در صورتی که امکان بهبود کیفیت تحرک اسپرم با استفاده از داروهای افزاینده تحرک ممکن می باشد. این مطالعه جهت بررسی اثر پنتوکسی فیلین ‭(PX)‬ بر روی تعداد، کیفیت حرکت، مورفولوژی، حیات اسپرم های مردان نابارور الیگوآستنوزواسپرمی در زوج های مراجعه کننده جهت درمان با روش تزریق داخل رحمی ‭(IUI)‬ به بیمارستان شهید بهشتی اصفهان طراحی شد. این مطالعه بر روی‭ ۸۸ ‬مرد نابارور الیگوآستنوزواسپرمی انجام شد، که به طور تصادفی به دو گروه‭ ۴۴ ‬تایی، گروه کنترل (بدون ‭( PX‬ و گروه مورد تحت اثر ‭(5mM) PX‬ تقسیم گردید. بعد از گرفتن نمونه اسپرم ها را از نظر تعداد، کیفیت حرکت و مورفولوژی ارزیابی شدند، سپس نمونه های سیمن در هر دو گروه پروسسینگ شدند و اسپرم های گروه اول بعد از پروسسینگ از نظر تعداد، کیفیت حرکت، مورفولوژی، حیات بررسی شدند، و اسپرم های گروه دوم نیز به مدت یک ساعت تحت اثر ‭PX‬ قرار گرفته، پس از آن شسته شده و متغیرهای مورد نظر بررسی شدند. تعداد اسپرم ها به روش ‭Makler counter‬ ، کیفیت حرکت زیر میکروسکوپ نوری با عدسی، شکل و حرکت اسپرم به ترتیب با استفاده از رنگ آمیزی گیمسا و ائوزین، و درصد حاملگی به روش ‭IUI‬ بررسی شد بعد از انجام فعالیت پروسسینگ بر روی اسپرم های گروه کنترل، نتایج نشان داد، پروسسینگ بر روی شکل، حرکت پیشرونده سریع و حرکت درجا تاثیرگذار بوده و بر سایر متغیرها تاثیری نداشته است. همچنین پروسسینگ در گروه مورد نیز، بر روی شکل، حرکت پیشرونده سریع و حرکت درجای اسپرم ها مؤثر بوده است‭(P< 0.05).‬ قرار دادن اسپرم واحدهای گروه مورد در محیط کشت حاوی پنتوکسی فیلین بر شکل، حرکات پیشرونده‌ی سریع وحرکت درجا تاثیر گذار بوده است‭(P<0.05) .‬ همچنین یافته‌ها نشان داد، میزان باروری در گروه مورد (‭ ۳۹/۱ ‬درصد) به طور معنا داری بیشتر از گروه کنترل (‭ ۲۰/۵ ‬درصد) می باشد‭(P=./03).‬این افزایش میزان باروری در گروه مورد نتیجه قرار گرفتن اسپرمها در محیط کشت حاوی پنتوکسی فیلین می باشد. پنتوکسی فیلین اثر چشمگیری در افزایش حرکت پیشرونده‌ی سریع اسپرم ها در مردان نابارور الیگوآستنوزواسپرمی داشته است که شانس باروری را افزایش داده است
توصیفگر : ۱- ناباروری مردان- دارودرمانی.- کلیدواژه‌ها: عقیمی مردان
: منی
: حرکت اسپرم
: کمی اسپرماتوزوئید
: Infertility, Male
: Semen
: Sperm Transport
: Oligospermia
: Pentoxifylline
شناسه افزوده : مظفری، رویا، نویسنده
: گلشن ایرانپور، فرهاد، استاد راهنما
: دشتی، غلامرضا، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۵۰۰۹موجود‭‬
نظرسنجی