رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی مقایسه ای میزان فراوانی نسبی عوارض عصبی به دنبال انجام بی حسی نخاعی و بیهوشی عمومی در اعمال جراحی ستون فقرات در بیماران با پاتولوژی زمینه ای کانال نخاعی "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102257
شماره مدرک : ‭ت۱۵۱۳۱‬
شماره راهنما : ‭WO،۲۴۵،م۳۵۲ب،۱۳۹۳‬
سرشناسه : محمدی، بهنوش
عنوان : بررسی مقایسه ای میزان فراوانی نسبی عوارض عصبی به دنبال انجام بی حسی نخاعی و بیهوشی عمومی در اعمال جراحی ستون فقرات در بیماران با پاتولوژی زمینه ای کانال نخاعی [پایان‌نامه]
نویسنده : /بهنوش محمدی
استاد راهنما : ؛ محمد گل پرور
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته پزشکی، دکترای حرفه‌ای
صفحه شمار : ‮ ‭۲۰‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۰۴۱۹ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : مطالعات اخیر نشان داده است، بیماران با پاتولوژی کانال نخاعی، ریسک بروز عوارض عصبی بیشتری بعد از انجام بلوک نورواگزیال دارند .اما مشخص نیست که آیا این بروز بالاتر ناشی از روش بیهوشی، پروسه جراحی، ماهیت بیماری زمینه ای و یا ترکیبی از این موارد است .لذا مطالعه حاضر با هدف مقایسه فراوانی نسبی عوارض عصبی) پارستزی، نقص موتور و نقص حسی و اختلال اسفگتری (به دنبال انجام بی حسی نخاعی و بیهوشی عمومی در اعمال جراحی ستون فقرات کمری به انجام رسید .طی یک مطالعه همگروهی آینده نگر، طی سال های‭ ۱۳۹۰ ‬و‭ ۹۱ ‬در بیمارستان الزاهراءاصفهان،‭ ۱۰۰ ‬بیمار مبتلا به استنوز کانال نخاعی و فتق دیسک بین مهره ای کمری انتخاب و به دو گروه‭ ۹۰ ‬نفره تقسیم شدند‭ ۹۰ ‬.بیمار تحت عمل جراحی ستون فقرات تحت بیهوشی عمومی و‭ ۹۰ ‬بیمار تحت عمل جراحی ستون فقرات با بی حسی نخاعی قرار گرفتند .بیماران از نظر وجود یا نبود نقص موتور، نقص حسی، پارستزی و نقص اسفنگتری در قبل، در هنگام ترخیص و‭ ۴ ‬هفته بعد درمان تحت پیگیری قرار گرفته و نتایج بدست آمده با نرم افزار ‭SPSS‬ مورد تجزیه و تحلیل و مقایسه قرار گرفت .برابر نتایج بدست آمده، فراوانی علائم عصبی شامل پاراستزی، نقص حسی، نقص حرکتی و اختلال اسفنگتری در هنگام ترخیص در گروه تحت بیهوشی عمومی به ترتیب ‭4/3‬ ، ‭9/14‬ ، ‭3/25‬ و ‭1/1‬ و در گروه تحت بی حسی نخاعی به ترتیب ‭3/2‬ ، ‭1/8‬ ، ‭6/25‬ و ‭2/1‬ بوده واختلاف معنی داری بین دو گروه وجود نداشت .عوارض مذکور طی‭4 ‬ هفته بعد درمان در هر دو گروه کاهش یافت ولی تفاوت معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد ‭(P>0.05).‬بر حسب نتایج بدست آمده، شدت علائم عصبی در گروه تحت بیهوشی عمومی در ‭10‬ نفر حاد، در ‭37‬ نفر تحت حاد و در ‭37‬ نفر مزمن بود .در گروه تحت بیهوشی اسپاینال نیز در ‭17‬ نفر حاد، ‭44‬ نفر تحت حاد و در ‭25‬ نفر مزمن بوده و اختلاف معنی داری بین دو گروه وجود نداشت ‭(p=0.09).‬ انجام اعمال جراحی ستون فقرات در بیماران با پاتولوژی زمینه ای کانال نخاعی با روش بیهوشی عمومی و اسپاینال تفاوت قابل ملاحظه ای نداشته و بنا بر این بی حسی نخاعی تاثیر قابل ملاحظه ای در افزایش عوارض بعد عمل ندارد و بنا به صلاحدید پزشک، وضعیت بیمار و تکنیک عمل می توان از هر کدام از روش های بی هوشی عمومی یا اسپاینال استفاده نمود
توصیفگر : ۱- بیحسی و بیهوشی- عوارض جانبی.- کلیدواژه‌ها: بی‌حسی نخاعی
: بیهوشی عمومی
: بیماریهای ستون مهره‌ها
: تنگی نخاع
: عوارض پس از عمل جراحی
: Anesthesia, Spinal
: Anesthesia, General
: Spinal Diseases
: Spinal Stenosis
: Postoperative Complications
شناسه افزوده : گل‌پرور، محمد، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۵۱۳۱موجود‭‬
نظرسنجی