رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی اثر ‭Zinc Protoporphyrin‬ به همراه رادیوتراپی بر رشد ملانوما در موش های ‭C57BL6‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102265
شماره مدرک : ‭ت۱۵۱۲۴‬
شماره راهنما : ‭WR،۵۰۰،ع۳۸۵ب،۱۳۹۳‬
سرشناسه : عبدالملکی، خاطره
عنوان : بررسی اثر ‭Zinc Protoporphyrin‬ به همراه رادیوتراپی بر رشد ملانوما در موش های ‭C57BL6‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /خاطره عبدالملکی
استاد راهنما : ؛ شقایق حق جوی جوانمرد
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته پزشکی، دکترای حرفه‌ای
صفحه شمار : ‮ ۸ص.‬: مصور، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۲۸۹۰۶۸ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : کاهش بیان ژن همواکسیژناز با عود کمتر و پاسخ بهتر بعضی سرطان ها با رادیوتراپی همراه است. هدف از این مطالعه، بررسی اثر ‭Znpp‬ (مهار کننده‌ی همواکسیژناز-‭۱ ‬) به همراه رادیوتراپی بر روی سلول های ملانوما در موش ها بود. برای انجام این مطالعه، تعداد‭ ۲۴ ‬موش به طور تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند. به همه‌ی موش ها در روز صفر مطالعه، سلول ملانوما تزریق شد و موش ها به مدت‭ ۱۶ ‬روز تیمار شدند. گروه اول و دوم ‭Znpp ۲۰۰۰Ug/kg‬ و گروه سوم و چهارم پایه‌ی رقیق کننده ‭Znpp‬ را دریافت کردند. دو گروه اول و سوم در روز‭ ۸ ‬مطالعه به میزان‭ ۱۲ ‬گری پرتو درمانی شدند. موش ها هر روز از جهت وجود توده‌ی قابل لمس در محل تزریق، بررسی و در صورت وجود، ابعاد توده اندازه گیری شد. توموزها در روز‭ ۱۶ ‬مطالعه خارج شدند. در این تحقیق، اثرات ‭Znpp‬ بر مدل تومور ملانومای موش هایی که رادیوتراپی شدند، بررسی شد. اثر ۱‭Ho -‬ بر رشد سلول های سرطانی با ایندکس میتوتیک‭Ki - ۶۷ ‬ در تومور محاسبه گردید و اندازه‌ی تومورها در روز‭ ۸ ‬و‭ ۱۶ ‬مطالعه اندازه گیری شد. اندازه‌ی تومور و ایندکس میتوتیک در موش های درمان شده با ‭Znpp‬ و رادیوتراپی به صورت معنی داری کمتر از گروه شاهد بود. اندازه‌ی تومور در موش های دریافت کننده‌ی رادیوتراپی و ‭Znpp‬ کمتر از گروهی بود که رادیوتراپی به تنهایی دریافت نمده بودند‭Znpp .‬ ممکن است همراه رادیوتراپی کاربرد بالینی داشته باشد و در جلوگیری یا کاهش رشد تومور، موثرتر از رادیوتراپی به تنهایی باشد
توصیفگر : ۱- ملانوم.- کلیدواژه‌ها: ملانوم
: بیان ژنی
: پرتودرمانی
: دارودرمانی
: Melanoma
: Gene Expression
: Radiotherapy
: Drug Therapy
شناسه افزوده : حق‌جوی‌جوانمرد، شقایق، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۵۱۲۴موجود‭‬
نظرسنجی