رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی میزان بیان ژن اینترلوکین‭ ۴ ‬در لایه فیبری کیست هیداتیک گوسفندی و گاوی "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102267
شماره مدرک : ‭ت۱۵۱۳۹‬
شماره راهنما : ‭QX،۴۴۲،د۴۵۳ب،۱۳۹۳‬
سرشناسه : درستی، زهرا
عنوان : بررسی میزان بیان ژن اینترلوکین‭ ۴ ‬در لایه فیبری کیست هیداتیک گوسفندی و گاوی [پایان‌نامه]
نویسنده : /زهرا درستی
استاد راهنما : ؛ حسین یوسفی دارانی
استاد مشاور : ؛ سپیده طلوعی، حسین خان احمد شهرضا
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : انگل شناسی، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ ‭۴۸‬ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۳۱۸۰ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : کیست اکینوکوکوزیس یک بیماری انگلی جهان شمول با منشا کرم اکینوکوکوس گرانولوزوس می باشد. لایه فیبری احاطه شده اطراف کیست هیداتیک نوعی واکنش ایمنی میزبان می باشد. هدف از این مطالعه بررسی میزان بیان ژن ‭IL-4‬ در لایه فیبری کیست هیداتیک کبد گاو و گوسفند با استفاده از روش کمی ‭Real-Time PCR‬ می باشد. این مطالعه از نوع توصیفی می باشد. برای انجام این مطالعه تعداد‭ ۶ ‬کیست هیداتیک کبد گاو و‭ ۶ ‬کیست هیداتیک کبد گوسفند به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. برای هر کدام از نمونه ها از بافت سالم کبد اطراف کیست به عنوان گروه شاهد نمونه گیری به عمل آمد‭RNA .‬ هر نمونه استخراج گردید و سپس ‭cDNA‬ آن ساخته شد. پس از آن میزان بیان ژن ‭IL-4‬ برای هر نمونه با استفاده از روش ‭Real-Time PCR‬ مورد بررسی قرار گرفت. داده ها با نرم افزارهای ‭REST‬ (نسخه‭۲۰۰۹ ،۲۰ ،۱۳ ‬) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده آن است که میزان بیان ژن ‭IL-4‬ در نمونه شاهد (بافت سالم اطراف کیست) بوده است، اما تفاوت معنی داری مشاهده نشد(‭( P=۰/۵۶۱ ‬ همچنین میزان بیان ژن ‭IL-4‬ در لایه فیبری کیست هیداتیک در گاو‭ ۹/۸۴ ‬برابر بیشتر از نمونه شاهد (بافت سالم اطراف کیست) بوده است که از نظر آماری معنی دار بود. به نظر می رشد اندازه و مرحله رشد کیست هیداتیک با پاسخ سلولی در لایه فیبری کیست هیداتیک در ارتباط می باشد. همچنین بالا بودن سطح بیان ژن ‭IL-4‬ در لایه فیبری کیست هیداتکیک مشاهده شده در این مطالعه ممکن است با ترمیم بافت در ارتباط باشد. این مطالعه اولین گزارش در مورد سطح بیان ژن ‭IL-4‬ در لایه فیبری اطراف کیست هیداتیک می باشد. با توجه به میزان بالای بیان ژن ‭IL-4‬ به ویژه در لایه فیبری کیست هیداتیک گاو، میتوان نتیجه گرفت که این اینترلوکین ممکن است نقش مهمی را در ارتباط بین انگل و میزبان ایفا کند
توصیفگر : ۱- اکینوکوکوز.- کلیدواژه‌ها: کیست هیداتیک
: بیان ژنی
: اینترلوکین‌ها
: Echinococcus
: Gene Expression
: Interleukins
شناسه افزوده : یوسفی‌دارانی، حسین، استاد راهنما
: طلوعی، سپیده، استاد مشاور
: خان‌احمدشهرضا، حسین، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۵۱۳۹موجود‭‬
نظرسنجی