رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی توزیع فراوانی آللی دوپلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی در دو ژن ‭COX2‬ و ‭NOD2‬ واقع در جایگاه های اتصال ‭miRNA‬ در بیماران مبتلا به سرطان کلورکتال و جمعیت غیر مبتلا در بیماران شهر اصفهان "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102269
شماره مدرک : ‭ت۱۵۱۳۶‬
شماره راهنما : ‭WI،۵۲۹،آ۹۲۹ب،۱۳۹۳‬
سرشناسه : آهنگری، فاطمه
عنوان : بررسی توزیع فراوانی آللی دوپلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی در دو ژن ‭COX2‬ و ‭NOD2‬ واقع در جایگاه های اتصال ‭miRNA‬ در بیماران مبتلا به سرطان کلورکتال و جمعیت غیر مبتلا در بیماران شهر اصفهان [پایان‌نامه]
نویسنده : /فاطمه آهنگری
استاد راهنما : ؛ رسول صالحی، منصور صالحی، حسین خان احمد
استاد مشاور : ؛ محمدحسن امامی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : ژنتیک انسانی، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ ‭۴۱‬ص.‬: مصور، جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۲۲۶۳ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : سرطان کلورکتال یا سرطان روده ی بزرگ رایجترین بدخیمی است که در آن سیستم گوارش درگیر می باشد .بر اساس مطالعات صورت گرفته ، شیوع آن در ایران‭ ۷‬تا‭ ۸/۲ ‬نفر در‭ ۱۰۰‬هزار نفر به ترتیب در زنان و مردان می باشد که رتبه چهارم را در بین سرطانها در ایران تشکیل می دهد.همچنین بر طبق آمار سرطان کلورکتال عامل‭ ۶/۳ ‬درصد کل مرگ و میر ناشی از سرطان در ایران می باشد.از آنجایی که این سرطان یک بیماری مولتی فاکتوریال است و عوامل ژنتیکی در کنار عوامل محیطی در بروز آن دخیل هستند بنابراین یکی از مطالعات رایج مطالعه پلی مورفیسم های چند نوکلئوتیدی ‭Single Nucleotide Polymorphism(SNP)‬، مربوط به ژن هایی است که فرد را نسبت به بروز بیماری مستعد می کنند .با این قبیل مطالعات می توان پیشگویی کرد احتمال بروز بیماری نسبت به فردی که ریسک الل ها را ندارد،چند برابر افزایش دارد.اخیرا گزارش شده است که پلی مورفیسم های عملکردی در ‭3'UTR‬ ژن های مختلفی حضور دارند که پلی مورفیسم های ‭miRSNP‬ نامیده می شوند و قادرند روی بیان ژن اثر گذارند.در این مطالعه به بررسی پلی مورفیسم های ‭rs3135500 G>A‬ در ژن ‭NOD2‬ و ‭rs4648298 A>G‬ در پایین دست ژن ‭COX2‬ در بیماران مبتلا به سرطان و افراد سالم در شهر اصفهان پرداختیم. نمونه خون محیطی‭ ۸۸ ‬نفر از افراد سالم و‭ ۸۸ ‬نفر از افراد بیمار تهیه شده و ‭DNA‬ ژنومی آنها را با کیت استخراج ‭Genet Bio‬ استخراخ کردیم برای تعیین ژنوتیپ این افراد در محل پلی مورفیسم از تکنیک ‭RFLP-PCR‬ استفاده شد. به این ترتیب که ابتدا قطعه ‭DNA‬ حاوی ‭SNP‬ مورد نظر با ‭PCR‬ تکثیر شده و سپس محصول ‭PCR‬ اختصاصی هر ‭SNP‬ توسط آنزیم محدود کننده اختصاصی آن هضم گردد تا ژنوتیپ فرد در آن نقطه تعیین شود. آنزیم های محدودگر مورد استفاده در این تحقیق ‭Alul‬ و ‭Mbol‬ می باشد. براساس نتایج به دست آمده در این مطالعه آلل‭A ‬ و ژنوتیپ ‭AA‬ پلی مورفیسم‭rs3135500 G>A‬ارتباط معنا دار با سرطان کلورکتال داشت. همچنین مشاهده شد که افراد با ژنوتیپ ‭AA+AG‬ ک‌ه در طول دوره زندگی خود کمتر داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی مصرف کرده بودند بیشتر در معرض ابتلای سرطان کلورکتال هستند. در ارتباط با پلی مورفیسم ‭rs4648298‬ مصرف ‭NSAID‬ ها و آسپرین با این پلی مورفیسم در جمعیت مورد مطالعه ما به دست نیامد
توصیفگر : ۱- سرطانهای کولون.- کلیدواژه‌ها: سرطانهای کولون
: پلی مورفیسم (ژنتیک)
: نمایش ژن
: ژن‌ها
: Colonic Neoplasms
: Polymorphism (Genetics)
: Gene Expression
: Genes
شناسه افزوده : صالحی، رسول، استاد راهنما
: صالحی، منصور، استاد راهنما
: خان‌احمد، حسین، استاد راهنما
: امامی، محمدحسن، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۵۱۳۶موجود‭‬
نظرسنجی