رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی مقایسه‌ای اثر تزریق داخل وریدی داروهای فنیل افرین، افدرین و ترکیب آن ها در پیشگیری از افت فشار خون متعاقب اعمال جراحی سزارین انتخابی با بی حسی نخاعی و مقایسه آن ها با گروه شاهد "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102270
شماره مدرک : ‭ت۱۵۱۳۵‬
شماره راهنما : ‭WO،۴۵۰،ن۹۶۲ب،۱۳۹۳‬
سرشناسه : نیک‌نام، نگار
عنوان : بررسی مقایسه‌ای اثر تزریق داخل وریدی داروهای فنیل افرین، افدرین و ترکیب آن ها در پیشگیری از افت فشار خون متعاقب اعمال جراحی سزارین انتخابی با بی حسی نخاعی و مقایسه آن ها با گروه شاهد [پایان‌نامه]
نویسنده : /نگار نیک نام
استاد راهنما : ؛ آناهیتا هیرمن پور، هتاو قاسمی طهرانی
استاد مشاور : ؛ خسرو نقیبی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته پزشکی، دکترای حرفه‌ای
صفحه شمار : ‮ ‭۲۳‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۳۶۲۳ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : از روش های بیهوشی معمول مورد استفاده در عمل جراحی سزارین غیر اورژانسی) انتخابی (، بی حسی نخاعی می باشد که عارضه شایع ان افت فشار خون سیستمیک و برادیکاردی می باشد.جهت پیشگیری از این عوارض روش های مختلف دارویی و غیر دارویی پیشنهاد و بکار برده شده است ولی هنوز این معضل مشکل ساز است .این مطالعه به منظور مقایسه اثر تجویز پروفیلاکسی دارو های افدرین ، فنیل افرین و یا ترکیب انها در تغییرات همودینامیک زنان با سزارین انتخابی به روش بی حسی نخاعی انجام شد .این مطالعه از نوع کارازمایی بالینی دو سو کور تصادفی شده می باشد که جامعه اماری آن بیماران کاندید عمل جراحی سزارین انتخابی تحت بی حسی نخاعی می باشد .پس ازارائه توضیحات شفاهی به بیماران و اخذ رضایت نامه کتبی و موافقت کمیته اخلاق معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تعداد‭ ۱۴۰ ‬بیمار بطور تصادفی در یکی از چهار گروه ریر مورد بررسی قرار گرفتند .به گروه اول فنیل افرین‭ ۵۰ ‬میکرو گرم وریدی ، گروه دوم :افدرین‭ ۵ ‬میلی گرم ، گروه سوم :ترکیب فنیل افرین‭ ۲۵ ‬میکرو گرم و افدرین‭ ۵/۲ ‬میلی گرم و گروه چهارم :تزریق حجم مشابه نرمال سالین بصورت وریدی بلافاصله پس از انجام بی حسی نخاعی تزریق گردید .به همه بیماران قبل از شروع مطالعه براساس وزن انها‭ ۱۰ ‬میلی لیتر/ کیلوگرم وزن از سرم رینگر انفوزیون گردید .فشارخون و ضربان قلب بیماران پس ازانجام بی حسی نخاعی با‭ ۲ ‬میلی لیتر از بوپیواکایین نیم درصد هر یک دقیقه تا‭ ۵ ‬دقیقه پس از خروج نوزاد و سپس هر‭ ۵ ‬دقیقه تا دقیقه پانزدهم و بعد از آن هر‭ ۱۵ ‬دقیقه تا پایان عمل و همچنین تا پایان ریکاوری اندازه گیری و ثبت گردید .افت فشار خون کاهش بیشتر از‭ ۲۵ ‬درصد فشار پایه و یا فشار خون سیستولیک کمتر از‭ ۹۰ ‬میلیمتر جیوه با تزریق‭ ۵ ‬میلی گرم افدرین وریدی درمان می گردید و در صورت لزوم نیز تکرار می شد.دفعات و زمان تجویز افدرین و همچنین دوز کلی افدرین تزریقی نیز یاد داشت می گردید .گروههای مورد مطالعه از نظر مقادیر پایه فشارخون خون سیستولیک و فشار خون متوسط شریانی و ضربان قلب تفاوت معنا داری نداشتند .میانگین فشار خون سیستولیک و فشار خون متوسط شریانی در گروه ترکیب فنیل افرین و افدرین نسبت به گروههای دیگر بالاتر بود و تفاوت آنها نیز از نظر آماری معنادار بود‭(P<0.05 ).‬شیوع هیپوتانسیون و نیاز به دوزهای کمکی افدرین برای درمان هیپوتانسیون در گروه ترکیب فنیل افرین و افدرین واضحأ نسبت به گروههای دیگر کمتر بود و تفاوت آنها نیز از نظر آماری معنادار بود ‭(P<0.05 ).‬مصرف پروفیلاکتیک ترکیب فنیل افرین و افدرین بطور معناداری در پیشگیری از هیپوتانسیون ناشی از بی حسی نخاعی در سزارین موثر است
توصیفگر : ۱- بیهوشی در زایمان- عوارض جانبی.- کلیدواژه‌ها: بیهوشی در زایمان
: سزارین
: کاهش فشار خون
: فنیل افرین
: افدرین
: Anesthesia, Obstetrical
: Cesarean Section
: Blood Pressure, Low
: Phenylephrine
: Ephedrine
شناسه افزوده : هیرمن‌پور، آناهیتا، استاد راهنما
: قاسمی‌طهرانی، هتاو، استاد راهنما
: نقیبی، خسرو، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۵۱۳۵موجود‭‬
نظرسنجی