رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی اثر طرح کوپینگ های قالب گیری سیستم های امپلنت دندانی ‭ITI‬ و ‭Swiss Plus‬ در وضعیت های بی دندانی و نیمه بی دندانی به روش اسکن نوری سه بعدی "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102277
شماره مدرک : ‭ت۱۵۱۶۴‬
شماره راهنما : ‭WU،۶۴۰،ب۹۶۴ب،۱۳۹۳‬
سرشناسه : بیگی، علی
عنوان : بررسی اثر طرح کوپینگ های قالب گیری سیستم های امپلنت دندانی ‭ITI‬ و ‭Swiss Plus‬ در وضعیت های بی دندانی و نیمه بی دندانی به روش اسکن نوری سه بعدی [پایان‌نامه]
نویسنده : /علی بیگی
استاد راهنما : ؛ محمود صبوحی، فرشاد باجغلی
استاد مشاور : ؛ منصور دخیل‌علیان
محل تحصیل : دانشکده دندان‌پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته پروتزهای دندانی، دکترای تخصصی
صفحه شمار : ‮ ‭۳۳‬ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۳۴۶۳ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : یک فاکتور بالقوه موثر در انتقال موقعیت سه بعدی ایمپلنت ها خصوصیات کوپینگ های قالبگیری است .هدف این مطالعه بررسی تاثیر نوع و طرح کوپینگ ها بر دقت قالبگیری های ایمپلنتی در دو وضعیت کلینیکی مختلف بود. مواد و روش ها: یک مدل رفرنس آکریلی با دو ایمپلنت دارای کانکشن داخلی در موقعیت کانین های مندیبل به صورت دو طرفه ساخته شد.این یک مدل با دو فضای بی دندانی خلفی و یک فضای بی دندانی قدامی بودکه دندانهای خلفی برای شبیه سازی وضعیت کلینیکی واقعی در ان به صورت تیلت دار قرار داده شده بود .پس از قالبگیری از این وضعیت دندانهای خلفی تراشیده و مدل به حالت بی دندانی تبدیل شد. مجموعا‭ ۴۸ ‬کست با سه طرح کوپینگ قالبگیری و‭ ۶ ‬گروه از هر دو وضعیت ایجاد شد .دو اسکن بادی برای انجام عملیات اسکن بر کست ها بسته شد .سپس این اسکن ها با اسکن مدل اصلی بی دندانی مقایسه شدند و خطاهای میانگین با تست ‭ANOVA Univariate‬ و به دنبال آن تست ‭Tukys post hoc‬ انجام شد. نتایج :هیچ اختلاف معنی دار آماری بین گروه های بی دندانی کامل و پارسیل یافت نشد. ‭p۰/۰۷۹)‬ ,‭(F=۳/۲۵۲‬بین طرح های مختلف کوپینگ های قالبگیری تفاوت معنی دار وجود داشت ‭p<۰/۰۰۱)‬ ,‭. (F=۰/۵۱۱‬ اما تاثیر متقابل این متغیر های مستقل معنی دار نبود.‭(F=۰/۵۱۱ p=۰/۶۰ ‬نتیجه گیری :دقت کست های با دندانی و بی دندانی یکسان بود . گ‌روه های دارای کوپینگ های قالبگیری گیر دارتر از دقت بالاتری برخوردار بودند.دقت کوپینگ های قالبگیری ‭up - pick‬با گیر کمتر حتی از کوپینگ های قالبگیری تری بسته کمتر بود
توصیفگر : ایمپلنت های دندانی
: تکنیک قالب گیری دندان
: پرتونگاری دندان
: Dental Implants
: Dental Impression Technique
: Radiography Dental
شناسه افزوده : صبوحی، محمود، استاد راهنما
: باجغلی، فرشاد، استاد راهنما
: دخیل‌علیان، منصور، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده دندان‌پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۱۵۱۶۴موجود‭‬
نظرسنجی