رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی میزان رعایت پاره‌ای از اصول کنترل عفونت متقاطع در مراکز درمانی دندانپزشکی شهر اصفهان "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102282
شماره مدرک : ‭ت۱۵۲۰۰‬
شماره راهنما : ‭WU،۲۹،‮الف‬۲۸۴ب،۱۳۹۳‬
سرشناسه : احمدیان، رضا
عنوان : بررسی میزان رعایت پاره‌ای از اصول کنترل عفونت متقاطع در مراکز درمانی دندانپزشکی شهر اصفهان [پایان‌نامه]
نویسنده : /رضا احمدیان
استاد راهنما : ؛ محمود صبوحی
محل تحصیل : دانشکده دندانپزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته دندانپزشکی، دکترای حرفه‌ای
صفحه شمار : ‮[بدون شماره‌گذاری[ ‬: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۲۹۳۲۷۷ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : کنترل انتقال عفونت در محیط کار دندانپزشکی به دلیل تماس مداوم با ترشحات آلوده دهانی و آغشته به خون بیماران، جزء اولویت های ویژه می‌باشد. لذا هدف از این پژوهش تعیین میزان رعایت پاره‌ای از اصول کنترل عفونت متقاطع در مراکز درمانی دندانپزشکی شهر اصفهان بود. این مطالعه مقطعی- توصیفی بر روی‭ ۱۱۷ ‬دندانپزشک عمومی و متخصص شاغل در شهر اصفهان در فاصله سال های‭ ۱۳۹۲ - ۱۳۹۴ ‬که به روش نمونه گیری آسان انتخاب شده بودند، صورت گرفت. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه‌ای شامل‭ ۱۸ ‬سوال استفاده شد که اطلاعاتی در خصوص نحوه استرلیزاسیون وسایل، ضدعفونی پروتز های ارسالی از لابراتوار و قالب های تهیه شده و نحوه به کارگیری تکنیک های حفاظت شخصی هنگام درمان بیماران فراهم می کرد. داده‌های حاصل از این مطالعه با استفاده از آمار توصیفی و تست های آماری کروسکال والیس و ‭Chi - square‬ در سطح معنی داری‭a = ۰/۰۵ ‬ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. میزان استفاده از عینک محافظ در متخصصین به طور معنی داری بیشتر از دندانپزشکان عمومی بود. (‭( Pvalue = ۰/۰۰۱ ‬ در زمینه ضد عفونی کردن پروتزهای امتحان شده در دهان بیماران قبل از ارسال به لابراتوار متخصصین بیش از دندانپزشکان عمومی به ضد عفونی پروتز اهمیت می دادند. (‭( Pvalue = ۰/۰۰۱ ‬ در خصوص شستشوی قالب گرفته شده پس از خروج از دهان در زیر آب سرد؛ تفاوت میان سه گروه وجود نداشت. (‭( P value = ۰/۲۴۵ ‬، اما در زمینه ضد عفونی کردن قالب گرفته شده پس از خروج از دهان، متخصصین بیشتر به ضد عفونی قالب ها اهمیت می دادند. (‭( Pvalue = ۰/۰۰۲ ‬ نتیجه گیری : با توجه به محدودیت های این مطالعه می توان نتیجه گرفت اصول کنترل عفونت متقاطع در مراکز درمانی دندانپزشکی شهر اصفهان در حد متوسط رعایت می گردد
توصیفگر : کنترل عفونت دندان
: انتشار عفونت- پیشگیری و کنترل
: Infection Control, Dental
: Cross Infection- prevention and control
شناسه افزوده : صبوحی، محمود، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده دندانپزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۱۵۲۰۰موجود‭‬
نظرسنجی