رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی اثر جنس دندان مصنوعی بر فشار وارده بر زیر بیس دست دندان "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102283
شماره مدرک : ‭ت۱۵۱۷۸‬
شماره راهنما : ‭WU،۵۱۵،ض۸۳ب،۱۳۹۳‬
سرشناسه : ضیایی، فرزاد
عنوان : بررسی اثر جنس دندان مصنوعی بر فشار وارده بر زیر بیس دست دندان [پایان‌نامه]
نویسنده : /فرزاد ضیایی
استاد راهنما : ؛ رامین مشرف
محل تحصیل : دانشکده دندان‌پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته دندان‌پزشکی، دکترای حرفه‌ای
صفحه شمار : ‮ ‭۴۲‬ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۳۵۶۸ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : فشار منتقل شده به زیر بیس دست دندان میتواند با توجه به جنس دندان های مصنوعی متغیر باشد. از آنجا که فشار بیش از حد میتواند موجب نحلیل استخوان و نارضایتی بیماران شود هدف از این مطالعه بررسی فشار انتقال یافته به زیر بیس دست دندان در اثر دندان های مصنوعی مختلف بود. در این بررسی تجربی- آزمایشگاهی پنج نوع دندان مصنوعی) پرسلن، نانوکامپوزیت، کامپوزیت-آکریل، آکریل کراس لینک و آکریل بیس ( در دو حالت فشار مستقیم و فشار غیر مستقیم مورد بررسی قرار گرفتند. ‭( n= ۱۰)‬ حداکثر فشار به وسیله ‭strain gauge‬ اندازگیری شد. به منظور مشخص شدن ارتباط میان جنس دندان ها و فشار منتقل شده داده‌ها توسط آزمون آماری ‭One- way ANOVA‬ مورد بررسی قرار گرفتند. جنس دندان های مصنوعی بر فشار منتقل شده به زیر بیس دست دندان تاثیر معنی داری داشت. (‭( p< ۰/۰۰۱ ‬ دندان های پرسلنی در حالت فشار مستقیم بیشترین فشار و در حالت غیر مستقیم کمترین فشار را انتقال دادند. در مقابل دندان های تمام آکریلی در حالت فشار مستقیم کمترین و در حالت غیر مستقیم بیشترین فشار را انتقال دادند. نتیجه گیری: فشار منتقل شده به زیر بیس دست دندان با توجه به جنس دندان ها متفاوت است. با نوجه به فشار های اندازگیری شده می توان دندان ها از جنس آکریل کراس لینک را به عنوان مناسب ترین گزینه بر شمرد
توصیفگر : دندان مصنوعی
: نیروی گاز زدن
: دست دندان
: Tooth, Artificial
: Bite Force
: Dentures
شناسه افزوده : مشرف، رامین، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده دندان‌پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۱۵۱۷۸موجود‭‬
نظرسنجی