رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی اثر سایز و شکل فکی دستگاه پانورامیک بر دقت اندازه‌گیرهای خطی "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102305
شماره مدرک : ‭ت۱۵۱۷۰‬
شماره راهنما : ‭WN،۲۳۰،ص۳۴۲ب،۱۳۹۳‬
سرشناسه : صامتی، امیرعباس
عنوان : بررسی اثر سایز و شکل فکی دستگاه پانورامیک بر دقت اندازه‌گیرهای خطی [پایان‌نامه]
نویسنده : /امیرعباس صامتی
استاد راهنما : ؛ مهرداد عبدی‌نیان
محل تحصیل : دانشکده دندان‌پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته دندان‌پزشکی، دکترای حرفه‌ای
صفحه شمار : ‮[بدون شماره‌گذاری.[ ‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۱۹۲۰۱۳ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : بزرگنمایی و اعوجاج از محدودیت های رایج دستگاه پانورامیک است. هدف از این مطالعه بررسی اثر گزینه‌ی شکل و سایز فکی دستگاه پانورامیک بر روی دقت اندازگیریهای خطی بود. در این مطالعه‌ی آزمایشگاهی- تجربی، گوتا پرکا در مکان فرضی ریشه دندانها (‭ ۲۸ ‬ناحیه) یک جمجمه ی خشک بالغ با ویژگی ( اندازه‌ی متوسط- شکل مربعی) اتصال پیدا کرد. رادیوگرافی های دیجیتال استاندارد از‭ ۲ ‬حالت سایز شامل: متوسط و بزرگ، و سه حالت شکل شامل‭V ‬، نرمال و مربعی گرفته شد. که در مجموع‭ ۶ ‬حالت شکل/ سایز فکی می شود. این کار ده بار با سری گوتاهای جدید و اندازه‌های مختلف تکرار شد. اندازه‌ی فیزیکی و رادیوگرافی گوتا پرکاهادر نرم افزار ‭SPSS‬ نسخه ی‭ ۲۰ ‬ثبت شد. از آزمون تی زوج ، آزمون تی تک نمونه، و آنالیز واریانس یک طرفه برای آنالیز اطلاعات استفاده شد. میانگین تفاوت اندازه های فیزیکی و رادیوگرافی در تصاویر گرفته شده با متغیرهای مختلف شکل/سایز فک تفاوت معناداری دارد. (‭P< ۰/۰۵ ‬ با این حال میانگین اختلاف اندازه‌های فیزیکی و رادیوگرافی در سطح خطای‭ ۰/۵ ‬میلی متر در هیچ یک از حالت های شکل و سایز فکی سایز متوسط و شکل‭V)‬ ،) سایز متوسط و شکل نرمال(،) سایز متوسط و شکل مربعی(، سایز بزرگ و شکل نرمال(،) سایز بزرگ و شکل مربعی) تفاوت معناداری نداشت. مگر حالت دستگاه ( شکل‭V ‬ و سایز بزرگ. ( تصاویر گرفته شده با حالت دستگاه ( شکل‭V ‬ و سایز بزرگ) با خصوصیات جمجمه‌ی مطالعه ما که ( شکل مربعی و سایز متوسط) بود، کاملا متفاوت بود. تصاویر پانورامیک در بیشتر حالت های تصویربرداری دقت اندازه‌گیری کلینیکی قابل قبولی دارد. متغیر شکل و سایز فکی اثری حداقلی بر روی دقت انداز گیری تصاویر پانورامیک دارد. تصاویر با متغیر شکل و سایز فکی که به صورت کامل با خصوصیات جمجمه تفاوت داشته باشد می‌تواند موجب شود تصاویر برای اندازگیری خطی دقیق نباشند
توصیفگر : پرتونگاری دندان
: واضح تر کردن تصاویر پرتونگاری
: فک
: Radiography, Dental
: Radiographic Image Enhancement
: Jaw
شناسه افزوده : عبدی‌نیان، مهرداد، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده دندان‌پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۱۵۱۷۰موجود‭‬
نظرسنجی