رکورد قبلیرکورد بعدی

" مقایسه میزان سختی سطحی مینا در فرایند رمینرالیزاسیون ضایعات سفید با استفاده از ‭CPP- ACP‬، فلوراید و ترکیب آن ها "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102308
شماره مدرک : ‭ت۱۵۱۶۷‬
شماره راهنما : ‭WU،۱۹۰،ر۴۹۳ب،۱۳۹۳‬
سرشناسه : رستمی، شیرین
عنوان : مقایسه میزان سختی سطحی مینا در فرایند رمینرالیزاسیون ضایعات سفید با استفاده از ‭CPP- ACP‬، فلوراید و ترکیب آن ها [پایان‌نامه]
نویسنده : /شیرین رستمی
استاد راهنما : ؛ فرزانه شیرانی
محل تحصیل : دانشکده دندان‌پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته دندان‌پزشکی، دکترای حرفه‌ای
صفحه شمار : ‮ ‭۲۶‬ص.‬: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۳۹۴۴۴ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : سختی سطحی بر خصوصیات سایش و استحکام باند ترمیم موثراست‌؛ هدف از این مطالعه مقایسه‌ی میزان سختی سطحی مینا در فرایند رمینرالیزاسیون ضایعات سفید با استفاده از ‭( CPP- ACP) Amorphous Calcium Phosphate Casein Phospho Peptide‬، فلوراید و ترکیب این دو بود. در این مطالعه تجربی- آزمایشگاهی‭ ۳۶ ‬دندان قدامی گاو عاری ازهر گونه ضایعه انتخاب و در محلول تایمول‭ ۰/۲ ‬درصد نگهداری و پس از جداسازی تاج از ریشه در رزین اکریلی مانت گردیدند. سختی سطحی اولیه محاسبه گردید. سپس نمونه‌ها دمینرالیزه شدند و پس از اندازه‌گیری سختی سطحی به‭ ۳ ‬زیر گروه تحت درمان با خمیر‭ACP- CPP‬، خمیر‭ACPF - CPP‬ و دهانشویه فلوراید تقسیم شدند. سختی سطحی نمونه‌ها پس از درمان نیز محاسبه گردید. سپس اعداد حاصله وارد نرم افزار ‭SPSS‬ نسخه‭ ۲۲ ‬گردیده و تحت آنالیزهای آماری ‭Paired T test, repeated measure ANOVA‬ و ‭Independent T test‬ قرار گرفتند. نتایج اختلاف معنی داری را میان سختی سطحی بعد از دمینرالیزاسیون و بعد از درمان در ‭CPP- ACPF‬ و فلوراید نشان داد. اما برای ‭CPP- ACPF‬ این اختلاف معنی دار نبود. نتایج مطالعه حاضر نشان داد، علیرغم اینکه هر سه ماده قادر به افزایش مقدار سختی سطحی میباشند فقط فلوراید و ‭CPP- ACPF‬ توان رمینرالیزه کردن مینا و بازیابی سختی سطحی نزدیک به اولیه را دارند
توصیفگر : ۱. رزین های کامپوزیتی
: مواد دندانی
: پوسیدگی های دندان
: مینای دندان
: Composite Resins
: Dental Materials
: Dental Caries
: Dental Enamel
: Tooth Remineralization
شناسه افزوده : شیرانی، فرزانه، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده دندان‌پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۱۵۱۶۷موجود‭‬
نظرسنجی