رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی انگیزه و تمایل اقدام به درمان ارتودنسی در بیماران با مال اکلوژن های دندانی مراجعه کننده به مراکز درمانی تخصصی ارتودنسی شهر اصفهان در سال‭۱۳۹۲ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102310
شماره مدرک : ‭ت۱۵۱۶۵‬
شماره راهنما : ‭WU،۴۴۰،خ۵۲۷ب،۱۳۹۳‬
سرشناسه : خسروآبادی، بهاره
عنوان : بررسی انگیزه و تمایل اقدام به درمان ارتودنسی در بیماران با مال اکلوژن های دندانی مراجعه کننده به مراکز درمانی تخصصی ارتودنسی شهر اصفهان در سال‭۱۳۹۲ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /بهاره خسروآبادی
استاد راهنما : ؛ فائزه اسلامی پور، ایمانه عسگری
محل تحصیل : دانشکده دندان‌پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته دندان‌پزشکی، دکترای حرفه‌ای
صفحه شمار : ‮ ‭۶۰‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۲۴۰۶ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : انگیزه های بیماران و نیز نظر متخصصین دو عامل مؤثر در تصمیم به شروع درمان است. دانستن این انگیزه ها، حفظ و تقویت آن‌ها در کسب نتایج موفق از درمان ارتودنسی ضروری است. هدف از مطالعه‌ی حاضر بررسی انگیزه و تمایل به درمان ارتودنسی در مراجعین دارای مال اکلوژن در مراکز درمانی تخصصی ارتودنسی شهر اصفهان در سال‭ ۱۳۹۲ ‬بود. در این مطالعه‌ی توصیفی- مقطعی از پرسشنامه‌ی طراحی شده پس از تایید روایی و پایایی آن برای استخراج اطلاعات از‭ ۱۸۰ ‬بیمار‭ ۲۵ - ۱۵ ‬ساله استفاده شد. پرسشنامه شامل یک بخش دموگرافیک،‭ ۱۴ ‬سوال در مورد انگیزه‌ی افراد از اقدام به درمان ارتودنسی ،‭ ۲ ‬سوال به عنوان موانع و مشکلات اقدام به درمان بود. داده ها در نرم‌افزار ‭SPSS‬ نسخه‭ ۱۶ ‬وارد گردیده، آنالیزهای لازم از قبیل آنالیزهای توصیفی، آزمون ‭Mann- Whitney‬، ‭Kruskal- Wallis‬ و ‭Chi Square‬ صورت گرفت. انگیزه‌ی کلی افراد برای اقدام به درمان در محدوده‌ی زیاد (‭ ۲/۴ ‬مثبت و منفی‭۰/۴ ‬) قرار داشت. انگیزه‌ی زیبایی بالاترین نمره (‭ ۲/۸ ‬مثبت و منفی‭۰/۴ ‬) و پس از آن به ترتیب انگیزه‌ی عملکردی (‭ ۲/۴ ‬مثبت و منفی‭۰/۶ ‬) و اجتماعی (‭ ۲/۳ ‬مثبت و منفی‭۰/۶ ‬) در جایگاه دوم و سوم بود. انگیزه‌ی کلی و عملکری به طور معنی‌داری در مردان بالاتر بود. (‭( P value = ۰/۰۵ ‬ میزان تمایل به درمان ارتودنسی در حد متوسط بود (‭ ۲/۳ ‬مثبت و منفی‭۰/۶ ‬) و اختلاف معناداری میان دو جنس دیده نشد.‭( P value = ۰/۷۳)‬ از دیدگاه اکثر بیمارن انگیزه‌ی شخصی در اولویت اول و والدین اولویت دوم اقدام به درمان بود.‭ ۷۷/۱ ‬درصد از افراد" هزینه‌ی بالا " و‭ ۱۴/۶ ‬درصد " طولانی بودن " درمان را موانع اصلی اقدام به درمان ارتودنسی بیان کردند. مطابق نتیجه این مطالعه انگیزه کلی افراد برای اقدام به درمان ارتودنسی زیاد و زیبایی انگیزه مهم افراد در اقدام به درمان ارتودنسی بود. از آنجایی که انگیزه تحت تأثیر نوع و شدت مال اکلوژن می باشد پیشنهاد می شود مطالعات بعدی به بررسی این موضوع بپردازد
توصیفگر : ارتدنسی اصلاحی
: روی هم قرار گرفتن نادرست دندان ها
: انگیزش
: الگوهای درمانی دندان‌پزشکان
: Orthodontics, Corrective
: Malocclusion
: Motivation
: Dentist's Practice Patterns
شناسه افزوده : اسلامی‌پور، فائزه، استاد راهنما
: عسگری، ایمانه، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده دندان‌پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۱۵۱۶۵موجود‭‬
نظرسنجی