رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی اثر کروسین بر اختلالات رفتاری و آسیب اکسیداتیو در مدل تجربی بیماری پارکینسون "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102312
شماره مدرک : ‭ت۱۵۲۰۷‬
شماره راهنما : ‭WL،۳۵۹،ح۵۷۷ب،۱۳۹۳‬
سرشناسه : ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ری‍م‌
عنوان : بررسی اثر کروسین بر اختلالات رفتاری و آسیب اکسیداتیو در مدل تجربی بیماری پارکینسون [پایان‌نامه]
نویسنده : /مریم حسینی
استاد راهنما : ؛ زیبا رجائی، حجت الله علائی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته فیزیولوژی پزشکی، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮‭[۹۳]‬ ص.‬: مصور، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۳۴۴۰ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : بیماری پارکینسون یک اختلال نورودژنراتیو پیشرونده است که استرس اکسیداتیو نقش کلیدی در پاتوژنر آن ایفا می کند. اخیرا استفاده از آنتی اکسیدانها در کاهش اثرات زیان بار استرس اکسیداتیو و رادیکال های آزاد در بیماری پارکینسون مورد توجه قرار گرفته است. در این مطالعه اثر کروسین- آنتی اکسیدان قوی موجود در گیاه زعفران- بر رفتار چرخشی و آسیب اکسیداتیو در ناحیه استریاتوم مغز موش های صحرایی در مدل تجربی بیماری پارکینسون مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه تجربی تعداد‭ ۳۲ ‬سر موش صحرایی نر از نژاد ویستار به طور تصادفی به‭ ۴ ‬گروه ‭(n=8)‬ تقسیم بندی شدند: گروه شم، گروه پارکینسونی و گروههای پارکینسونی تیمارشده با کروسین با دوزهای ‭ ۳۰ mg/kg‬و‭۶۰ ‬. ضایعه یکطرفه با میکرواینجکشن‭۶ ‬- هیدروکسی دوپامین به داخل باندل میانی مغز جلویی سمت چپ ایجاد گردید. تزریق داخل صفاقی کروسین و یا سالین از‭ ۳ ‬روز قبل از جراحی شروع شد و به مدت‭ ۶ ‬هفته ادامه یافت. رفتار چرخشی با تزریق آپومورفین در پایان هفته های‭ ۶ ،۴ ،۲ ‬و میزان پراکسیداسیون لیپیدی و نیتریت در ناحیه استریاتوم در پایان هفته‭ ۶ ‬اندازه گیری شد. میانگین تعداد کل چرخشهای ناشی از تزریق آپومورفین در پایان هفته های‭ ۴ ،۲ ‬و‭ ۶ ‬در گروه پارکینسونی نسبت به گروه شم افزایش معنی داری نشان داد. تیمار با کروسین با دوزهای ‭ ۳۰ mg/kg‬و‭ ۶۰ ‬تغییری در تعداد کل چرخشها در حیوانات پارکینسونی ایجاد نکرد در پایان هفته‭۶ ‬، میزان پراکسیداسیون لیپیدی و نیتریت در ناحیه استریاتوم حیوانات گروه پارکینسونی نسبت به حیوانات گروه شم بطور معنی داری افزایش یافت. تیمار با کروسین با دوز ‭ ۶۰ mg/kg‬میزان نیتریت استریاتوم حیوانات پارکینسونی را بطور معنی داری کاهش داد اما تغییری در میزان پراکسیداسیون لیپیدی در ناحیه استریاتوم ایجاد نکرد. به نظر می رسد کروسین با دوز ‭ ۶۰ mg/kg‬در پیشگیری از آسیب نیتروزاتیو در ناحیه استریاتوم موثر است با این حال تاثیری در بهبود رفتار چرخشی در مدل بیماری پارکینسون ندارد
توصیفگر : کلیدواژه‌ها: بیماری پارکینسون
: اختلالات حرکتی
: کروسین
: Parkinson Disease
: Movement Disorders
: Cronin
شناسه افزوده : رجائی، زیبا، استاد راهنما
: علائی، حجت الله، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۵۲۰۷موجود‭‬
نظرسنجی