رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی اثر درمانی طب سوزنی بعنوان درمان مکمل برای بیماران مبتلا به تری‌جمینال نورالژیا تحت درمان دارویی "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102318
شماره مدرک : ‭ت۱۵۱۸۳‬
شماره راهنما : ‭WL،۵۴۴،م۳۵۲ب،۱۳۹۳‬
سرشناسه : محمدی، ایمان
عنوان : بررسی اثر درمانی طب سوزنی بعنوان درمان مکمل برای بیماران مبتلا به تری‌جمینال نورالژیا تحت درمان دارویی [پایان‌نامه]
نویسنده : /ایمان محمدی
استاد راهنما : ؛ عباس حقیقت
استاد مشاور : ؛ ناصر کاویانی
محل تحصیل : دانشکده دندان‌پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته دندان‌پزشکی، دکترای تخصصی
صفحه شمار : ‮‭۵۳‬ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : چاپی
چکيده : درمان نورالژی تری ژمینال هنوز هم یکی از چالش های پیش روی پزشکان است. در مطالعه حاضر اثر همراهی طب سوزنی در‭ ۴ ‬نقطه به عنوان درمان مکمل بیماران مبتلا به نورالژی تری ژمینال که در حال مصرف دارو هستند بررسی شد. مواد و روشها: تعداد‭ ۱۶ ‬بیمار که علایم تیپیک نورالژی تری ژمینال ( درد واضح در شاخه های عصبی ‭V2‬ و ‭( V3‬ را دارند انتخاب شدند. درد هر بیمار با استفاده از مقیاس ‭(VAS) Visual Analogue‬ ثبت شد. هر بیمار به مدت‭ ۱ ‬ماه با کارمازپین تحت درمان استاندارد شده قرار گرفت. پس از آن بیماران فراخوانده شدند و میزان درد آنها با استفاده از ‭VAS‬ دوباره اندازه‌گیری گردید و بیماران به دو گروه کنترل و مطالعه تقسیم شدند. در گروه کنترل دارودرمانی به مدت‭ ۳ ‬هفته دیگر ادامه پیدا کرد، درحالیکه در گروه مطالعه بیماران علاوه بر دارو درمانی تحت درمان با طب سوزنی قرار کرفتند. طب سوزنی به مدت‭ ۳۰ ‬دقیقه در روز و در طول‭ ۳ ‬روز در هفته برای مدت‭ ۳ ‬هفته ادامه یافت و میزان درد دوباره با استفاده از ‭VAS‬ اندازه گیری شد. سپس داده‌ها با استفاده از تست های آنالیز واریانس یک طرفه و ‭t- test‬ با سطح معنی داری‭a =۰/۰۵ ‬ مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته ها: آزمون آنالیز واریانس برای داده‌های مکرر دو طرفه نشان داد که در کل ‭VAS‬ در بین زمان‌های مختلف تفاوت معنی‌دار وجود دارد. همچنین اثر متقابل بین نوع درمان و فاکتور زمان تفاوت معنی دار را نشان داد.(‭( P=۰/۰۰۲ ‬ از آزمون ‭t- test‬ برای مقایسه ‭Vas‬ در بین دو گروه استفاده شد و مشخص شد در ‭VAS 1‬ و ‭VAS 2‬ بین دو گروه تفاوت معنی داری وجود ندارد. (‭( P>۰/۰۵ ‬، درحالیکه بین سایر موارد تفاوت معنی دار است.(‭.( P<۰/۰۰۱ ‬ نتیجه گیری: استفاده‌از طب سوزنی می تواند به عنوان درمان مکمل بیماران مبتلا به نورالژی تری ژمینال استفاده شود
توصیفگر : درد عصب سه‌قلو
: پزشکی سوزنی
: درد صورت
: عصب سه قلو
: Trigeminal Neuralgia
: Acupuncture
: Facial Pain
: Trigeminal Nerve
شناسه افزوده : حقیقت، عباس، استاد راهنما
: کاویانی، ناصر، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده دندان‌پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۱۵۱۸۳موجود‭‬
نظرسنجی