رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی کلینیکی تاثیر حضور خون در کانال ریشه دندان بر درستی عملکرد دو نوع دستگاه اپکس یاب الکترونیکی "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102327
شماره مدرک : ‭ت۱۵۱۸۸‬
شماره راهنما : ‭WU،۲۳۰،ن۷۴۱ب،۱۳۹۳‬
سرشناسه : نورمحمدی، حمید
عنوان : بررسی کلینیکی تاثیر حضور خون در کانال ریشه دندان بر درستی عملکرد دو نوع دستگاه اپکس یاب الکترونیکی [پایان‌نامه]
نویسنده : /حمید نورمحمدی
استاد راهنما : ؛ مسعود ساعتچی، محمد قاسم امین‌الضربیان
محل تحصیل : دانشکده دندان‌پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته اندودانتیکس، دکترای تخصصی
صفحه شمار : ‮ ‭۵۱‬ص.‬: مصور، جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۳۱۲۴ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : با وجود توانایی دستگاه‌های اپکس یاب الکترونیکی جدید در انجام محاسبات دقیق طول کانال ریشه‌؛ به نظر می‌رسد حضور خون در فضای کانال ریشه بتواند بر دقت این محاسبات اثرات منفی داشته باشد؛ که این موضوع مستلزم بررسی‌های بیشتری می‌باشد. تحقیق حاضر با هدف بررسی کلینیکی تاثیر حضور خون در کانال ریشه‌ی دندان بر درستی عملکرد دو نوع دستگاه اپکس یاب الکترونیکی در شرایط بالینی انجام شد. مواد و روش‌ها: در یک تحقیق توصیفی- تحلیلی‌؛‭ ۳۶ ‬دندان تک ریشه‌ای کاندید خارج شدن انتخاب و پس ازایزولاسیون، تهیه حفره دسترسی و گشادسازی قسمت کرونال کانال، طول کارکرد الکترونیکی کانال‌ها توسط دستگاه‌های اپکس یاب ‭Root ZX II‬ و ‭Raypex5‬ در شرایط عدم حضور خون و حضور خون هنگامی که کانال دندان به خون آغشته می شد، بوسیله هر دستگاه بر طبق دستورالعمل سازنده اندازه‌گیری شد. دندان‌ها، سپس‌؛ خارج شده و طول واقعی کارکرد توسط ‭K- file‬ شماره‌ی‭ ۱۵ ‬هنگامی که نوک فایل در موقعیت مماس با اپیکال فورامن اصلی قرار بگیرد؛ به دست آمده و‭ ۰/۵ ‬میلی‌متراز محاسبات کم شد. تفاوت محاسبات طول کارکرد توسط دستگاه‌های اپکس یاب و طول واقعی کانال محاسبه شده و دقت عملکرد دستگاه‌ها در محدوده‌ی مثبت و منفی‭ ۰/۵ ‬میلی‌متری به دست آمد. داده‌ها با آزمون ‭McNemar‬ تحلیل شدند. یافته‌ها: دقت دستگاه‌های اپکس‌یاب ‭Root ZX II‬ در محدوده‌ی مثبت و منفی‭ ۰/۵ ‬میلی‌متری در شرایط بدون حضور خون در کانال ریشه برابر‭ ۹۱/۷ ‬درصد و در شرایط حضور خون در فضای کانال ریشه معادل‭ ۸۶/۱ ‬درصد بود. در مورد دستگاه ‭Raypex5‬ در محدوده‌ی مثبت و منفی‭ ۰/۵ ‬میلی‌متری در شرایط بدون حضور خون در کانال ریشه برابر‭ ۸۸/۹ ‬درصد و در شرایط حضور خون در فضای کانال ریشه معادل‭ ۸۳/۳ ‬درصد بوده است. تفاوت آماری معنی‌داری از نظر دقت محاسبه طول کانال در شرایط حضور یا عدم حضور خون در دستگاه ‭RootZX II‬ (‭( P = ۰/۵۰ ‬ و همچنین دستگاه ‭Raypex 5‬ (‭( P= ۰/۵۰ ‬ دیده نشد. نتیجه‌گیری: حضور یا عدم حضور خون در کانال ریشه تاثیری بر درستی عملکرد دستگاه های اپکس یاب الکترونیکی ‭Root ZX II‬ و‭Raypex5‬ ندارد
توصیفگر : درمان ریشه دندان
: آماده سازی مجرای ریشه دندان
: Root Canal Therapy
: Root Canal Preparation
: Apexification
شناسه افزوده : ساعتچی، مسعود، استاد راهنما
: امین‌الضربیان، محمدقاسم، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده دندان‌پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۱۵۱۸۸موجود‭‬
نظرسنجی