رکورد قبلیرکورد بعدی

" تدوین راهنمای بالینی مراقبت تسکینی در بخش مراقبت ویژه نوزادان "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102340
شماره مدرک : ‭ت۱۵۲۲۸‬
شماره راهنما : ‭WS،۲۲۰،ض۳۸ت،۱۳۹۳‬
سرشناسه : ضعفاء، آنیه سادات
عنوان : تدوین راهنمای بالینی مراقبت تسکینی در بخش مراقبت ویژه نوزادان [پایان‌نامه]
نویسنده : /آنیه سادات ضعفاء
استاد راهنما : ؛ علی ضرغام
استاد مشاور : ؛ مریم معروفی، زهره بدیعی
محل تحصیل : دانشکده پرستاری و مامایی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : ، رشته پرستاری گرایش مراقبت ویژه نوزادان
صفحه شمار : ‮ز، ‭۱۱۳‬ ص.‬: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی باشماره‭ ۳۹۲۴۶۲ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : زمینه و هدف: راهنماهای بالینی ابزارهای مهمی برای تیم درمانی هستند. تدوین راهنمای بالینی در بخش مراقبت ویژی نوزادان به علت شرایط خاص نوزادان و مواجه شدن پرستاران با شرایط بحرانی از اهمیت بیش تری برخوردار است. با توجه به این‌که‭ ۹۸ ‬درصدمرگ نوزادان در بیمارستان رخ می دهد نیاز است که مراقبت‌های این دوره شناخته شود. لذا این پژوهش با هدف تدوین راهنمای بالینی مراقبت تسکینی در بخش مراقبت ویژه نوزادان انجام شد. روش کار: این پژوهش به روش تطبیقی چند مرحله‌ای با رویکرد بومی سازی در سال های‭۱۳۹۱ -۱۳۹۲‬در شهر اصفهان انجام شد. در مرحله اول اجزای راهنمای بالینی مراقبت تسکینی نوزادان ازطریق جستجو در پایگاه های مختلف تعیین شد. در مرحله دوم میزان توافق گروه متخصصین با هریک از اجزای مراقبت تسکینی نوزادان در گروه اسمی و متمرکز تعیین و راهنمای بالینی براساس آن نوشته شد. در مرحله سوم کیفیت و قابلیت اجرا راهنمای بالینی از طریق پرسش‌نامه ی ‭Agree‬ از نظر متخصصین پزشکی و پرستاران و اعضا هیأت علمی گروه اطفال و نوزادان دانشکده‌های پرستاری در‭ ۵ ‬شهر کشور تعیین شد. دادها با از نرم‌افزار‭SPSS۲۰ ‬ و روش‌های آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: در مرحله اول اجزای راهنمای بالینی مراقبت تسکینی نوزادان در سه حیطه نیازهای نوزاد، نیازهای والدین و نیازهای پرسنل طراحی شد. در مرحله دوم رتبه و قابلیت اجرا توصیه‌ها تعیین و پس از تحلیل پاسخ‌ها، با توافق گروه متمرکز پذیرش یا حذف توصیه ها انجام شد و راهنمای بالینی براساس آن نوشته شد. در مرحله سوم با ارزیابی کیفیت راهنمای بالینی با ابزار ‭AGREE‬ میانگین امتیاز توصیه‌ها در هر حیطه بود. نتیجه گیری: راهنمای تدوین شده از این پژوهش دارای وضعیت مناسبی بوده و استفاده مناسب از آن می‌تواند نقش موثری در ارائه مراقبت پرستاری نوزادان ایفا نماید
توصیفگر : مراقبت های تسکینی
: مراقبت ویژه نوزادان
: راهنماها
: Palliative Care
: Intensive Care, Neonatal
: Guideline
شناسه افزوده : ضرغام، علی، استاد راهنما
: معروفی، مریم، استاد مشاور
: بدیعی، زهره، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده پرستاری و مامایی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۱۵۲۲۸موجود‭‬
نظرسنجی