خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102341
شماره مدرک : ‭ت۱۵۲۲۷‬
شماره راهنما : ‭BF،۶۹۷،/پ۲ب۴،۱۳۹۳‬
سرشناسه : پاکی، سمیه
عنوان : بررسی ارتباط عملکرد خانواده و عزت نفس در دانش آموزان دبیرستانهای دخترانه شهر اصفهان در سال تحصیلی‭۱۳۹۲- ۹۳ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /سمیه پاکی
استاد راهنما : ؛ عبدالله رضایی
استاد مشاور : ؛ ماهرخ کشوری
محل تحصیل : دانشکده پرستاری و مامایی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته پرستاری گرایش آموزش سلامت جامعه، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ ‭۷۰‬ص.‬: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۳۱۳۰ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : نوجوانی یکی از بحرانی ترین دوره های زندگی هر فرد به شمار می رود. در طول این دوره نوجوانان با مشکلات بسیاری از جمله کاهش عزت نفس مواجه می شوند. عزت نفس نوجوانان می تواند متأثر از عوامل مختلفی هم چون مدرسه، دوستان، عوامل درونی شخصیتی باشد اما در این میان، نقش خانواده در شکل گیری عزت نفس بسیار اساسی به نظر می رسد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط عملکرد خانواده و عزت نفس در دانش آموزان دبیرستان های دخترانه شهر اصفهان انجام شده است. مواد و روش ها :این پژوهش توصیفی همبستگی با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای برروی‭ ۲۳۷ ‬نف‌راز دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر اصفهان که دارای شرایط ورود به پژوهش بودند انجام گردید. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه های استاندارد عملکرد خانواده بلوم و عزت نفس پوپ بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار ‭spss‬ استفاده شد. یافته ها: نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که اکثریت نمونه های مورد بررسی عزت نفس‭( 48/5)‬ درصدو عملکرد خانواده‭(56/5 )‬ درصد در سطح متوسط داشتند. بین ابعاد عملکرد خانواده و حیطه های عزت نف‍ (به جزء فقدان استقلال و عزت نفس عمومی، تحصیلی و جسمانی)همبستگی معناداری مشاهده گردید. بعلاوه همبستگی بین آرمان خانواده وعزت نفس خانوادگی‭r=0/636)‬ ، ‭( p<0/01‬ از سایر متغیرها بیشتر بود. همچنین از بین ابعاد عملکرد خانواده، فقدان استقلال با خرده مقیاس عزت نفس خانوادگی رابطه منفی معناداری داشت. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان داد که عزت نفس نوجوانان با عملکرد خانواده آن ها همبستگی بالایی دارد. لذا به منظور ارتقاء عزت نفس نوجوانان بایستی برنامه های توانمند سازی خانواده محور در خصوص بهبود و تقویت عملکرد آنان توسط ارائه دهندگان خدمات سلامتی به خصوص پرستاران تنظیم و اجرا گردد
توصیفگر : خودپندار
: خانواده
: نوجوانان
: Self- Concept
: Family
: Adolescence
شناسه افزوده : رضایی، عبدالله، استاد راهنما
: کشوری، ماهرخ، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده پرستاری و مامایی
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :