رکورد قبلیرکورد بعدی

" فرآیند شکل‌گیری رفتار باروری زوجین در جامعه شهری مشهد "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102351
شماره مدرک : ‭ت۱۵۲۴۰‬
شماره راهنما : ‭WP،۵۶۵،خ۴۱۵ف،۱۳۹۲‬
سرشناسه : خدیوزاده، طلعت
عنوان : فرآیند شکل‌گیری رفتار باروری زوجین در جامعه شهری مشهد [پایان‌نامه]
نویسنده : /طلعت خدیوزاده
استاد راهنما : ؛ رباب لطیف نژاد رودسری
استاد مشاور : ؛ مسعود بهرامی، محمد جلال عباسی شوازی
محل تحصیل : دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : رشته بهداشت باروری، دکترای تخصصی
صفحه شمار : ‮ ‭۳۳۵‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : چاپی
چکيده : ایران در سه دهه گذشته کاهش چشمگیری را در شاخص های باروری تجربه نموده است. به حدی که میزان باروری کل از حدود‭ ۶/۹ ‬در سال‭ ۱۳۵۶ ‬به‭ ۱/۹ ‬در سال‭ ۱۳۹۰ ‬رسیده است. با توجه به فقدان اطلاعات عمیق در خصوص فرایندی که منجر به تصمیم گیری و شکل‌گیری رفتار باروری می‌شود، این مطالعه با هدف تبیین فرایند شکل‌گیری رفتار باروری زوجین در جامعه شهری مشهد در سال‭ ۱۳۹۰ - ۹۲ ‬انجام شد. در این مطالعه گرندد تئوری،‭ ۵۷ ‬مشارکت کننده شامل‭ ۲۷ ‬زن،‭ ۱۳ ‬مرد،‭ ۱۰ ‬نفر از مدیران و کارکنان بهداشتی، چهار نفر روحانی و سه نفر از والدین مشارکت کنندگان به روش نمونه‌گیری هدفمند و تئوریک انتخاب شدند و در منزل، محیط کار یا مراکز بهداشتی با آنان مصاحبه عمیق به عمل آمد. تحلیل داده‌ها براساس روش استراس و کوربین‭۱۹۹۸ ‬، از طریق مقایسه مداوم داده‌ها و کدگذاری باز، محوری و انتخابی و با استفاده از نرم‌افزار تحلیل داده‌های کیفی ‭MAXqda‬ انجام شد. صحت و استحکام مطالعه از طریق درگیری طولانی مدت با مشارکت کنندگان، چک کردن اعضاء و ارزیابی همکاران تایید شد. تئوری زمینه‌ای حاصل از پژوهش حاضر مراقبت از انسجام خانواده می‌باشد. بنابریافته‌های پژوهش دغدغه اصلی مشارکت کنندگان در این مطالعه چگونگی تنظیم رفتار باروری بود که در این مسیر آنان با استفاده از راهبرد مراقبت از انسجام خانواده که در واقع طبقه مرکزی کشف شده در داده‌ها بود، از طریق طی یک فرایند مشتمل بر چهار مرحله به هم پیوسته‭۱ ‬) شکل گیری تفکر باروری.‭۲ ‬) تحلیل و تعامل‭۳ ‬) اخذ تصمیمات باروری‭۴ ‬) انجام رفتار باروری به تنظیم و شکل دهی رفتارهای مربوط به باروری خود می‌پرداختند. پیامد این فرآیند شامل والد شدن، دستیابی به اهداف برنامه باروری، دستیابی به اهداف مادی، معنوی، روانی و اجتماعی زندگی و رضایت از خانواده بود. مهمترین شرایط تاثیرگذار بر فرایند، شامل باورهای دینی و اجتماعی - فرهنگی تحصیلات، توانمندسازی زنان، نقش های جنسیتی، آسیب های اجتماعی، نگرش های مبتنی بر تجربه، گفتمان غالب باروری و تسهیلات اجتماعی بود. تئوری زمینه‌ای مراقبت از انسجام خانواده با افزودن به بدنه دانش و شواهد موجود در زمینه نحوه شکل گیری رفتارهای باروری زوجین در جامعه شهری ایران می‌تواند به رویکردهای تئوریک و مفهومی در زمینه باروری عمق و استحکام بیشتری ببخشد. این تئوری علاوه بر توصیف فرآیند شکل گیری رفتار باروری و تبیین مفاهیم مهم آن، می‌تواند در پیش بینی رفتار باروری نیز به طور موثر به کار گرفته شود. فرایند شکل گیری رفتار باروری همچنین به منزله یک راهنمای گام به گام، راهگشای شناسایی علل خاص ایجاد الگوهای باروری و بهینه نمودن آن در سطح جامعه و خانواده بوده و می‌تواند در سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های مربوط به جمعیت و باروری و نیز در ارائه خدمات و مشاوره تنظیم خانواده به کار گرفته شود
توصیفگر : باروری
: تنظیم خانواده
: بهداشت باروری
: خانواده
: Fertility
: Family Planning
: Reproductive Health
: Family
شناسه افزوده : لطیف نژاد رودسری، رباب، استاد راهنما
: بهرامی، مسعود، استاد مشاور
: عباسی شوازی، محمد جلال،، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۱۵۲۴۰موجود‭‬
نظرسنجی