خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102359
شماره مدرک : ‭ت۱۵۲۴۵‬
شماره راهنما : ‭WG،۳۰۰،ص۲۹۷ب،۱۳۹۲‬
سرشناسه : ص‍ال‍ح‍ی‌، زه‍را
عنوان : بررسی تاثیر ورزش مقاومتی بر عوامل خطرزای بیماری های عروق کرونر در مراجعه کنندگان به پژوهشکده قلب و عروق شهر اصفهان در سال‭۱۳۹۱ -۹۲ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /زهرا صالحی
استاد راهنما : ؛ مهین معینی
استاد مشاور : ؛ معصومه صادقی، مهدی کارگرفرد
محل تحصیل : دانشکده پرستاری و مامایی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : رشته پرستاری ( گرایش پرستاری سلامت بزرگسالان) ، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮د، ‭۱۳۱‬ ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۲۰۵۸ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : زمینه و هدف: پرفشاری خون، دیابت و اختلالات لیپید خون از مهمترین عوامل خطرزای بیماری های قلبی عروقی به شمار می رود. در کنار تاکید بر درمان های دارویی، روش های غیر دارویی و تعدیل شیوه زندگی شامل فعالیت فیزیکی و ورزش، برای کنترل و درمان این عوامل خطر و متعاقب آن کاهش بیماری های قلبی عروقی توصیه شده است. در میان انواع ورزش، نوعی از ورزش که علاقه جامعه علمی متخصصان قلب را به خود جلب کرده، ورزش مقاوتی است. اگرچه ورزش مقاومتی به عنوان جزیی از برنامه تعدیل شیوه زندگی و درمان غیر دارویی بیماری عروق کرونر بیان شده‌است‌؛ ولی با توجه به استقبال اندک این گروه بیماران از ورزش و نیز عدم بکارگیری ورزش مقاومتی برای این افراد، هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر ورزش مقاومتی بر عوامل خطر افراد مبتلا به بیماری عروق کرونر است. مواد و روش ها: این پژوهش به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی شده از فروردین ماه تا بهمن ماه‭ ۱۳۹۲ ‬انجام شد. افراد واجد شرایط از طریق نمونه گیری آسان وارد مطالعه شده و به صورت تصادفی در یکی از دو گروه آزمون‭ ۲۰)‬نفر) و کنترل‭ ۲۰)‬نفر) قرار گرفتند. در ابتدا پرسشنامه مشخصات دموگرافیک و سوابق درمانی تکمیل و نمونه خون ناشتا جهت اندازه گیری قند خون ناشتا، قند خون‭ ۲ ‬ساعت بعد از ناشتا و پروفیل لیپید گرفته شد. فشار خون نمونه های پژوهش، قبل و پس از تمامی جلسات ورزش اندازه گیری و ثبت شد. مدت مداخله‭ ۸ ‬هفته،‭ ۲۰ ‬جلسه در هفته، به مدت‭ ۴۵ ‬الی‭ ۶۰ ‬دقیقه و با دوره گرم کردن، ورزش مورد نظر و سرد کردن انجام شد. نمونه های گروه کنترل فقط در ورزش هوازی شرکت داشتند. در گروه آزمون، علاوه بر ورزش هوازی، ورزش مقاومتی به مدت‭ ۲۰ ‬تا‭ ۲۵ ‬دقیقه نیز انجام شد. ورزش مقاومتی با استفاده از وزنه های سبک و همچنین وزن بدن و در دامنه حرکتی مفاصل آرنج، شانه و زانو انجام گرفت. تعداد تکرار در دامنه حرکتی مفصل در ابتدا‭ ۱۰ ‬تکرار در نظر گرفته شد که به تدریج به‭ ۱۵ ‬تکرار رسید. پس از اتمام هر ست با‭ ۱۵ ‬تکرار، میزان وزنه‭ ۳ ‬تا‭ ۵ ‬درصد و تعداد ست نیز افزایش یافت. یک روز پس از انجام مداخله و‭ ۴ ‬هفته پس از آن، نمونه های پژوهش جهت اندازه گیری فشار خون، قند خون ناشتا و‭ ۲ ‬ساعت پس از ناشتا و پروفیل لیپید خون مراجعه نمودند. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری ‭spss 20‬ و آزمونهای آماری آنالیز واریانس با تکرار مشاهدات، آزمون تی مستقل، کای اسکوئر و من ویتنی در سطح معنی داری‭(p<۰/۰۵)‬ تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: درگروه آزمون و کنترل میانگین فشارخون سیستولیک، قند خون‭ ۲ ‬ساعت پس از ناشتا قبل، پس از اتمام مداخله و‭ ۴ ‬هفته بعد از اتمام مداخله تفاوت معنی داری یافت‍‭(p<۰/۰۵)‬، اما میانگین فشار خون دیاستولیک، لیپید خون( تری گلیسیرید، کلسترول، لیپوپروتئین با دانیسته بالا و پائین) تفاوت معنی دار ی نداشت‍‭.(p>۰/۰۵)‬ بین دو گروه میانگین تغییرات فشار خون دیاستولیک تفاوت معنی داری داشت‭(p<۰/۰۵)‬ ولی میانگین تغییرات لیپید خون ناشتا و‭ ۲ ‬ساعت پس از ناشتا و فشار خون سیستولیک تفاوت معنی داری نداشت‍‭.(p>۰/۰۵)‬ نتیجه گیری: در این مطالعه ورزش مقاومتی به مدت‭ ۸ ‬هفته، کاهش معنی دای در میانگین فشار خون سیستولیک و قند خون‭ ۲ ‬ساعت پس از ناشتا ایجاد کرد. اگرچه میانگین فشارخون دیاستولیک، لیپید خون( تری گلیسیرید، ک‌لسترول، لیپوپروتئین با داتیسته بالا و پایین) قند خون ناشتا کاهش یافت، اما این کاهش از نظر آماری معنی دار نبود. در مقایسه با گروه کنترل، میانگین تغییرات فشار خون دیاستولیک در گروه ورزش مقاومتی کاهش معنی داری داشت
توصیفگر : بیماری کرونر
: ورزش
: افزایش فشارخون
: افزایش چربی خون
: شیوه زندگی
: Coronary Disease
: Exercise
: Hypertension
: Hyperlipidemia
: Life Style
شناسه افزوده : معینی، مهین، استاد راهنما
: صادقی، معصومه
: کارگرفرد، مهدی، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده پرستاری و مامایی
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :