رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی تاثیر به کارگیری تیم رگ گیری پرستاری بر شدت اضطراب کودکان بستری در بخش اطفال بیمارستان دکتر گنجویان دزفول در سال‭۱۳۹۳ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102361
شماره مدرک : ‭ت۱۵۲۴۳‬
شماره راهنما : ‭WY،۱۵۹،م۴۲۷ب،۱۳۹۳‬
سرشناسه : مدیری، معصومه
عنوان : بررسی تاثیر به کارگیری تیم رگ گیری پرستاری بر شدت اضطراب کودکان بستری در بخش اطفال بیمارستان دکتر گنجویان دزفول در سال‭۱۳۹۳ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /معصومه مدیری
استاد راهنما : ؛ علی ضرغام
استاد مشاور : ؛ مریم معروفی
محل تحصیل : دانشکده پرستاری و مامایی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته پرستاری ( گرایش کودکان) ، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ ‭۶۲‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۳۲۵۶ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : زمینه و هدف: بستری شدن در بیمارستان برای کودک اضطراب آور بوده و این اضطراب بر سیر بهبودی و سلامت جسمی و روانی کودک اثر مخربی خواهد داشت. مدیریت اضطراب کودکان در طول بیماری و مراحل بستری شدن در بیمارستان، بخصوص بعد از اقدامات تهاجمی از جمله تزریق و رگ گیری یکی از مهم ترین و در عین حال پیچیده ترین جنبه های مراقبت از کودک می باشد لذا این پژوهش با هدف تاثیر به کارگیری تیم رگ گیری پرستاری بر شدت اضطراب کودکان‭ ۳-۶ ‬ساله، انجام گردیده است. روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه کارآزمایی بالینی بوده که در طی آن‭ ۶۰ ‬کودک‭ ۳-۶ ‬ساله و دارای معیارهای ورود به مطالعه که در مراکز آموزشی- درمانی دکتر گنجویان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی دزفول بستری بودند با تخصیص تصادفی در دو گروه قرار داده شدند. جهت گروه آزمون رگ گیری توسط تیم رگ گیری پرستاری انجام شد و برای گروه کنترل رگ گیری توسط پرستاران شاغل در بخش انجام گردید. ابزارهای جمع آوری این پژوهش که شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و مقیاس خود گزارش چهره ای اضطراب پی یری بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون های کای دو، تست دقیق فیشر، من ویتنی و فریدمن و نرم افزار‭spss‬ نسخه‭ ۱۶ ‬استفاده گردید. یافته ها: نتایج حاصل از پژوهش نشان داد دو گروه آزمون و کنترل از نظر ویژگی های فردی همسان بوده اند‭.(p>۰/۰۵)‬ میانگین رتبه اضطراب در دو گروه آزمون و کنترل با استفاده از آزمون من ویتنی نشان داد که بین شدت اضطراب بعد و روز بعد از مداخله بین دو گروه اختلاف معناداری وجود داشته است‍‭.(p<۰/۰۰۱)‬ نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده از تیم رگ گیری پرستاری در کاهش اضطراب کودکان بستری موثر بوده است
توصیفگر : پرستاری کودکان بیمار
: اضطراب
: حجامت
: کودکان بستری
: Pediatric Nursing
: Anxiety
: Phlebotomy
: Child, Hospitalized
شناسه افزوده : ضرغام، علی، استاد راهنما
: معروفی، معصومه، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده پرستاری و مامایی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۱۵۲۴۳موجود‭‬
نظرسنجی