رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی تاثیر برنامه مراقبتی از بعد زیستی مبتنی بر الگوی روی بر میزان سازگاری مبتلایان به سکته مغزی بستری در بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال‭۱۳۹۲ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102362
شماره مدرک : ۱۵۲۴۷ت
شماره راهنما : ‭WL،۳۵۵،م۱۶۶ب،۱۳۹۲‬
سرشناسه : مالکی، بی‌بی
عنوان : بررسی تاثیر برنامه مراقبتی از بعد زیستی مبتنی بر الگوی روی بر میزان سازگاری مبتلایان به سکته مغزی بستری در بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال‭۱۳۹۲ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /بی‌بی مالکی
استاد راهنما : ؛ نصرالله علیمحمدی
استاد مشاور : ؛ محسن شهریاری، احمد چیت‌ساز
محل تحصیل : دانشکده پرستاری و مامایی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : رشته پرستاری ( گرایش مراقبت های ویژه) ، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ذ، ‭۹۸‬ ص.‬: جدول
يادداشت : این یک پایان‌نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۲۴۹۴ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : سکته مغزی یک واقعه تنش‌زا همراه با مشکلات متعدد عملکردی، جسمی، روانشناختی، اجتماعی و اقتصادی است. که تعادل بخش های مختلف زندگی فرد را تحت تاثیر قرار میدهد. بیماران پس از مدتی سعی می‌کنند با بهره‌گیری از روش های مقابله‌ای و استعداد و توانایی های فردی، براین مشکلات مقابله کرده و به زندگی طبیعی برگردند. در این مطالعه که به صورت کارآزمایی بالینی صورت گرفته است‭ ۵۰ ‬بیمار مبتلا به سکته مغزی بستری در بخش داخلی اعصاب بیمارستان های منتخب شهر اصفهان پس از انتخاب به روش آسان به صورت تصادفی در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. برنامه مراقبتی از بعد زیستی مبتنی بر الگوی روی انجام گردید که شامل برگزاری کلاس های آموزشی به مدت‭ ۴ ‬جلسه و به صورت گروهی و پیگیری تلفنی به مدت یک ماه انجام پذیرفت. فرم بررسی سازگاری روی قبل و بعد از انجام مداخله در هر دو گروه تکمیل گردید. از نرم‌افزار آماری ‭spss‬ نسخه هجدهم و آزمون های آماری کای اسکوئر، تی مستقل، تی زوجی جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شد. میانگین نمره سازگاری در بعد فیزیولوژیک با (‭( P< ۰/۰۰۱ ‬ در گروه آزمون بعد از انجام مداخله تفاوت معنی دار نسبت به قبل از مداخله داشت. همچنین در مقایسه میانگین تغییرات نمره سازگاری بیماران مبتلا به سکته مغزی در گروه آزمون و کنترل، حاکی از افزایش میانگین نمره سازگاری در گروه آزمون در بعد فیزیولوژیک به میزان‭ ۴۷/۳۰ ‬بعد از مداخله برنامه مراقبتی بود که این افزایش از نظر آماری معنی‌دار بود. نتایج مطالعه نشان میدهد که به کارگیری برنامه مراقبتی از بعد زیستی مبتنی بر الگوی روی می‌تواند موجب افزایش سازگاری بعد فیزیولوژیک بیماران مبتلا به سکته مغزی گردد و پرستاران می‌توانند جهت ارتقای سازگاری از آن استفاده کنند
توصیفگر : سکته مغزی عروقی
: سازگاری بیولوژیکی
: بخش مراقبت های ویژه
: مراقبت پرستاری
: ‭Cerebrovascular Accident‬
: ‭Adaptation, Biological‬
: ‭Intensive Care Units‬
: ‭Nursing Care‬
شناسه افزوده : علیمحمدی، نصرالله، استاد راهنما
: شهریاری، محسن، استاد مشاور
: چیت‌ساز، احمد، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده پرستاری و مامایی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
maleki392494A
maleki392494A.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/pdf
231.55 KB
85
85
موجودی
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۱۵۲۴۷موجود‭‬
نظرسنجی