رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی میزان اجرای مراقبت آغوشی و دیدگاه پرستاران از موانع اجرایی آن در بخش مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، سال‭۱۳۹۳ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102363
شماره مدرک : ‭ت۱۵۲۴۸‬
شماره راهنما : ‭WY،۱۵۷/۳،م۸۴۲ب،۱۳۹۳‬
سرشناسه : موسوی‌اصل، فاطمه سادات
عنوان : بررسی میزان اجرای مراقبت آغوشی و دیدگاه پرستاران از موانع اجرایی آن در بخش مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، سال‭۱۳۹۳ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /فاطمه سادات موسوی‌اصل
استاد راهنما : ؛ محبوبه نم‌نباتی
استاد مشاور : ؛ صدیقه طلاکوب، مجید محمدی‌زاده
محل تحصیل : دانشکده پرستاری و مامایی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته پرستاری ( گرایش مراقبت های ویژه نوزادان) ، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ی، ‭۸۲‬ ص.‬: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۳۳۰۸ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : یکی از روش های مراقبتی در نوزادان مراقبت آغوشی است که سازمان بهداشت جهانی اجرای آن را برای تمام نوزادان توصیه نموده است. از آنجایی که بایستی پس از تولد این مراقبت به صورت سریع و طولانی مدت در شبانه‌روز اجرا شود و بر مسیر اجرای آن موانعی وجود دارد. مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی است که با استفاده از روش نمونه‌گیری آسان، تعداد‭ ۹۶ ‬نوزاد بستری و‭ ۸۰ ‬پرستار شاغل در بخش مراقبت ویژه نوزادان در بیمارستان های آموزشی اصفهان انتخاب شدند. در این مطالعه جهت بررسی طول مدت و دفعات اجرای مراقبت آغوشی در شبانه‌روز از چک لیست و جهت بررسی موانع اجرایی مراقبت آغوشی از دیدگاه پرستاران از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار ‭spss‬ نسخه‭ ۱۸ ‬و آزمون های آماری توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد که در زمان شروع مراقبت آغوشی، میانگین وزن نوزادان‭ ۱۵۱۰ ‬گرم و در سن‭ ۳۲ ‬هفتگی بوده که به طور متوسط یک بار در روز و به مدت‭ ۳۲ ‬دقیقه اجرا شده است. در این مطالعه موانع اجرایی مراقبت آغوشی به دو دسته موانع مادری و سازمانی تقسیم شده است که از دیدگاه پرستاران بیشترین نمره موانع اجرایی مراقبت آغوشی، مربوط به موانع مادری است (‭ ۴۵/۶۷ ‬مثبت و منفی‭۱۶/۰۷ ‬) و‭ ۶۰ ‬درصد پرستاران اذعان داشتند که مانع اصلی در اجرای مراقبت آغوشی، آموزش ناکافی مادران و فراهم نبودن امکانات جهت اقامت دائمی مادر از سایر موانع اجرایی مراقبت آغوشی است. نتایج این مطالعه نشان داد که میانگین مدت اجرای مراقبت آغوشی،‭ ۳۲ ‬دقیقه در شبانه‌روز بوده و عدم حضور دائمی مادر در بخش اصلی ترین مانع اجرایی آن است لذا توصیه می‌شود که مسئولین امر در این خصوص، برنامه‌ریزی مناسبی را در نظر گرفته و اجرا کنند
توصیفگر : مراقبت ویژه نوزادان- پرستاری
: نوزاد نارس
: بخش مراقبت های ویژه نوزادان
: Intensive Care, Neonatal
: Catheterization, Peripheral
: Infant, Premature
: Ultrasonography
: Intensive Care Units, Neonatal
شناسه افزوده : نم‌بناتی، محبوبه، استاد راهنما
: طلاکوب، صدیقه، استاد مشاور
: محمدی‌زاده، مجید، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده پرستاری و مامایی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۱۵۲۴۸موجود‭‬
نظرسنجی