رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی ارتباط بین ویژگی های شخصیتی پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با نگرش آنها نسبت به سالمندان در سال‭۱۳۹۲ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102365
شماره مدرک : ‭ت۱۵۲۵۰‬
شماره راهنما : ‭WY،۱۵۲،ی۴۸ب،۱۳۹۳‬
سرشناسه : یزدانیان، ارسلان
عنوان : بررسی ارتباط بین ویژگی های شخصیتی پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با نگرش آنها نسبت به سالمندان در سال‭۱۳۹۲ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /ارسلان یزدانیان
استاد راهنما : ؛ موسی علوی
استاد مشاور : ؛ علیرضا ایرج‌پور، ماهرخ کشوری
محل تحصیل : دانشکده پرستاری و مامایی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته پرستاری ( گرایش سالمندی) ، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ذ، ‭۵۴‬ ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۳۱۶۲ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : انجام مراقبت های با کیفیت از سالمند مستلزم داشتن نگرش مثبت نسبت به ایشان است. عوامل متعددی از جمله ویژگی های شخصیتی پرستاران ممکن است در پیش بینی نگرش آنان نسبت به سالمندان دخیل باشد. لذا هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین ویژگی های شخصیتی پرستاران با نگرش آنها نسبت به سالمندان است. در این پژوهش که از نوع مقطعی بود،‭ ۳۶۱ ‬نفر از پرستاران با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. به منظور ارزیابی نگرش پرستاران از مقیاس نگرش نسبت به سالمندان کوکان ‭( Attitudes toward older people scale ( KAOPS Kogan;s )‬ و برای سنجش ابعاد شخصیت پرستاران، پرسشنامه مدل پنج عاملی شخصیت استفاده گردید. تحلیل با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی ( ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره) انجام شد. در این پژوهش‭P< ۰/۰۵ ‬ سطح قابل قبول است. یافته‌ها نشان دادند که مدل پیش‌بینی نگرش پرستاران به سالمندان براساس ابعاد پنچ گانه شخصیت آنها معنادار بود (‭( P = ۰/۰۰۱ ‬ و در مجموع متغیرهای وارد شده در مدل‭ ۱۳ ‬درصد از واریانس نگرش پرستاران نسبت به سالمندان را پیش بینی کردند. از بین متغیرهای پیش بین، دو بعد از ابعاد شخصیت شامل توافق پذیری (‭( P=۰/۱۴ ‬ به طور معناداری نگرش پرستاران نسبت به سالمندان را پیش‌بینی کردند. نتایج این پژوهش نشان داد که پرستارانی که از ویژگی های شخصیتی توافق پذیری بالا و روان رنجوری پایین برخوردار هستند. می توانند به عنوان گزینه‌های مناسب برای کار با مخاطبین سالمند در نظر گرفته شوند. بر مبنای نتایج این مطالعه پیشنهاد می‌گردد که مدیران پرستاری، ضمن برنامه‌های آموزشی با هدف تقویت خصیصه توافق پذیری در پرستاران، در راستای ارتقای نگرش مطلوب ایشان نسبت به سالمندان گام بردارند
توصیفگر : پرستاری سالمندان
: خدمات بهداشتی برای سالمندان
: روابط پرستار و بیمار
: نگرش
: شخصیت
: Geriatric Nursing
: Health Services For The Aged
: Nursing- Patient Relations
: Attitude
: Personality
شناسه افزوده : علوی، موسی، استاد راهنما
: ایرج‌پور: علیرضا، استاد مشاور
: کشوری، ماهرخ، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده پرستاری و مامایی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۱۵۲۵۰موجود‭‬
نظرسنجی