خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102366
شماره مدرک : ‭ت۱۵۲۵۱‬
شماره راهنما : ‭WG،۳۰۰،م۸۶۶ب،۱۳۹۳‬
سرشناسه : مهدی‌زاده لطف‌آباد، مصطفی
عنوان : بررسی تاثیرآموزش با رویکرد معنا درمانی بر کیفیت زندگی بیماران پس از عمل جراحی عروق کرونر در مرکز آموزشی درمانی شهید چمران شهر اصفهان در سال‭۱۳۹۲ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /مصطفی مهدی‌زاه لطف‌آباد
استاد راهنما : ؛ موسی علوی
استاد مشاور : ؛ زهرا قضاوی
محل تحصیل : دانشکده پرستاری و مامایی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته پرستاری ( گرایش مدیریت روان‌پرستاری) ، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ک، ‭۷۴‬ ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۲۴۰۰ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : ارتقای کیفیت زندگی بیماران قلبی بعد از عمل جراحی عروق کرونر یکی از نگرانی های اصلی تیم درمانی می باشد. مداخلات آموزشی مبتنی بر رویکردهای وجودی به طرق مختلف می توانند جنبه های گوناگون کیفیت زندگی را متاثر سازند. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش با رویکرد معنادرمانی بر کیفیت زندگی بیماران پس از عمل جراحی عروق کرونر در مرکزآموزشی درمانی شهید چمران شهر اصفهان در سال‭ ۱۳۹۲ ‬انجام گردید. روش ها و ابزارها: این مطالعه به صورت نیمه تجربی بر روی بیماران تحت عمل جراحی عروق کرونر قرار گرفته در بیمارستان شهید چمران اصفهان انجام گرفته است . برای نمونه گیری از روش آسان تداومی استفاده گردید. گروه آزمون از برنامه آموزشی بر اساس مفاهیم اصلی معنا درمانی (‭ ۶ ‬جلسه‌ی‭ ۹۰ ‬دقیقه‌ای دو بار در هفته) بهره‌مند شدند. در حالیکه گروه کنترل آموزش های روتین را دریافت می کردند، پرسشنامه کیفیت زندگی‭sf -۳۶ ‬ قبل و یک ماه بعد از مداخله در هر دو گروه تکمیل گردید. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی توسط نرم افزار ‭SPSS(13)‬ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج: در مجموع از‭ ۱۲۱ ‬بیمار‭ ۷۵ ‬نفر معیار های ورود لازم برای شرکت در مطالعه را کسب نمودند. پس از تصادفی سازی نمونه‌ها در دو گروه آزمون (‭(n =۳۵ ‬ و کنترل ‭(n =۳۲)‬ قرار گرفتند . قبل از مداخله، میانگین و خطای معیار نمره کلی کیفیت زندگی‭sf - ۳۶ ‬ به ترتیب در گروه مداخله‭ ۴۴/۲۳ ‬و‭ ۲/۹۸ ‬، در گروه کنترل‭ ۴۴/۶۵ ‬و‭ ۳/۲۲ ‬بود. در پایان مطالعه، میانگین تغییرات نمره کلی کیفیت زندگی و خطای معیار آن به ترتیب در گروه مداخله‭ ۲۴/۹۵ ‬و‭۳/۰۰ ‬. در گروه کنترل‭ ۰/۸۲ ‬و‭ ۹/۲۷ ‬گردیده است. در پیش آزمون در بین دو گروه، از نظر میانگین نمره کلی و نمرات هشت بعد کیفیت زندگی‭sf- ۳۶ ‬ تفاوت معنی داری وجود نداشت .در حالی که بعد از مداخله، در بین دو گروه، از نظر تغییرات میانگین نمره کلی و نمرات شش بعد کیفیت زندگی‭sf- ۳۶ ‬ شامل ( محدودیت ایفای نقش به دلایل عاطفی، خستگی یا نشاط، سلامت روانی، عملکرد اجتماعی، درد بدنی و سلامت عمومی) تفاوت معنی داری مشاهده گردید. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه با مطالعات دیگر در این زمینه همخوانی داشته است. از آنجا که مداخله آموزشی طراحی شده در این مطالعه موجب ارتقای کیفیت زندگی بیماران قلبی بعد از انجام عمل جراحی عروق کرونر گردیده است لذا توصیه می گردد بر ادغام این قبیل آموزش‌ها در برنامه های بازتوانی این بیماران سرمایه گذاری گردد
توصیفگر : بیماری کرونر
: بای پاس عروق کرونر
: کیفیت زندگی
: روان درمانی- آموزش
: روان پرستاری
: Coronory Disease
: Coronary Artery Bypass
: Quality of Life
: Psychotherapy- education
: Psychiatric Nursing
شناسه افزوده : علوی، موسی، استاد راهنما
: قضاوی، زهرا، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده پرستاری و مامایی
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :