رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی اثر مکمل یاری با پروبیوتیک ها بر شاخص های گلیسمیک، التهابی، پروفایل لیپیدی پلاسما و ترکیب بدن در بیماران مبتلا به پره دیابت "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102371
شماره مدرک : ‭ت۱۵۲۶۱‬
شماره راهنما : ‭QU،۱۴۵/۵،م۲۹۵ب،۱۳۹۳‬
سرشناسه : محبوبی، سپیده
عنوان : بررسی اثر مکمل یاری با پروبیوتیک ها بر شاخص های گلیسمیک، التهابی، پروفایل لیپیدی پلاسما و ترکیب بدن در بیماران مبتلا به پره دیابت [پایان‌نامه]
نویسنده : /سپیده محبوبی
استاد راهنما : ؛ غلامرضا عسکری
استاد مشاور : ؛ رضا غیاثوند، بیژن ایرج، آوات فیضی
محل تحصیل : دانشکده تغذیه و علوم غذایی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته تغذیه، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ ‭۵۷‬ص.‬: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۲۱۵۷ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : هایپرگلیسمی که معیارهای تشخیصی دیابت نوع‭ ۲ ‬را ندارد، به طور کل پره-دیابت نامیده می شود که شرایطی با ریسک بالا برای ابتلا به دیابت می باشد. پره دیابت ارتباط مستقیمی با چاقی و اضافه وزن، اختلالات لیپیدی و پرفشاری خون دارد. پروبیوتیک ها ارگانیسم های زنده‌ای هستند که در صورت مصرف مقادیر کافی، می توانند بر میزبان خود اثر سلامتی داشته باشند. هدف از این مطالعه بررسی اثرات مکمل پروبیوتیکی بر شاخص های گلیسمیک، التهابی، پروفایل لیپیدی و ترکیب توده بدنی در افراد پره دیابتیک و مقایسه این اثرات با دارونما بود.‭ ۶۰ ‬فرد پره دیابتیک از بین افراد مراجعه کننده به مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم وارد مطالعه شدند. پرسشنامه اطلاعات عمومی و تاریخچه پزشکی در ابتدای مطالعه برای افراد تکمیل شد. نمونه خون افراد در حالت ناشتایی جهت انجام آزمایش های بیوشیمیایی در ابتدا و‭ ۸ ‬هفته پس از مداخله جمع‌آوری شد. اندازه‌گیری های تن سنجی و ترکیب توده بدنی نیز در ابتدا و انتهای مطالعه انجام شد. پرسشنامه بسامد غذایی در ابتدای مطالعه توسط افراد تکمیل شد. سه یادآمد‭ ۲۴ ‬ساعته خوراک به ترتیب در ابتدا، میانه و انتهای مطالعه از افراد اخذ شد. فعالیت بدنی افراد با استفاده از سه ثبت یک روزه فعالیت بدنی در ابتدا، میانه و انتهای مطالعه ارزیابی شد. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار ‭SPSS‬ انجام شد. یافته های پژوهش: مصرف پروبیوتیک ها باعث تغییرات معنی‌داری در سطوح لیپیدها و همین طور مارکرهای التهابی خون نشد. قند خون ناشتا در گروه پروبیوتیک کاهش یافت که این کاهش به طور حاشیه‌ای معنی دار بود (‭ ۴/۶۰ ‬مثبت و منفی‭ ۲/۶۲ ‬درصد و‭p =۰/۰۸ ‬ هموگلوبین گلیکوزیله در این گروه تغییر معنی داری نداشت‭BMI .‬ در هر دو گروه مداخله و کنترل به طور معنی‌داری کاهش یافته بود‭LBM .‬ و ‭TBW‬ در گروه دارونما کاهش یافته بود که این کاهش به طور حاشیه‌ای معنی دار بود ( به ترتیب‭p=۰/۰۷ ‬ و‭( p=۰/۰۶ ‬ دور کمر در گروه مداخله و کنترل به طور معنی‌داری کاهش یافت ( به ترتیب‭p=۰/۰۰ ‬ و‭p=۰/۰۵ ‬ و این کاهش در گروه مداخله به طور حاشیه‌ای معنی داری بیشتر از گروه کنترل بود (‭( p=۰/۰۶ ‬ نسبت دور کمر به دور باسن در گروه پروبیوتیک به طور معنی‌داری کاهش یافت (‭(p=۰/۰۳ ‬ و این کاهش در مقایسه با گروه دارونما معنی دار بود ‭.(p<۰/۰۵)‬ بحث و نتیجه‌گیری: مطالعه حاضر به طور کلی اثرات مفید پروبیوتیک ها را بر شاخص های لیپیدی و التهابی نشان نداد، اما اثرات مثبتی بر قند خون ناشتا و برخی شاخص های ترکیب توده بدنی داشت
توصیفگر : پروبیوتیک
: حالت پیش از دیابت
: لیپیدها
: شاخص اندام های بدن
: شاخص قند خون
: Probiotics
: Prediabetic State
: Lipides
: Body Mass Index
: Glycemic Index
شناسه افزوده : عسگری، غلامرضا، استاد راهنما
: غیاثوند، رضا، استاد مشاور
: ایرج، بیژن، استاد مشاور
: فیضی، آوات، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده تغذیه و علوم غذایی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده تغذیه و علوم غذایی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
10 - دانشکده تغذیه و علوم غذائی۱۵۲۶۱موجود‭‬
نظرسنجی