رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر خودکارآمدی، بر رفتارهای خود مراقبتی زنان مبتلا به فشارخون بالای تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهر دهاقان در سال‭۹۲ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102395
شماره مدرک : ‭ت۱۵۳۱۰‬
شماره راهنما : ‭WG،۳۴۰،خ۵۶۱ب،۱۳۹۳‬
سرشناسه : خسروی‌زاده، افسانه
عنوان : بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر خودکارآمدی، بر رفتارهای خود مراقبتی زنان مبتلا به فشارخون بالای تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهر دهاقان در سال‭۹۲ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /افسانه خسروی‌زاده
استاد راهنما : ؛ فیروزه مصطفوی دارانی
استاد مشاور : ؛ اکبر حسن‌زاده
محل تحصیل : دانشکده بهداشت
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته آموزش بهداشت، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ج، ‭۹۰‬ ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان‌نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۱۴۴۶ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : بیماری فشارخون بالا یکی از شایع ترین اختلالات قلبی- عروقی است که شیوع بالای آن در سراسر جهان وایجاد عوارض جدی بر ارگانهای بدن، این بیماری را به مشکل عمده بهداشتی کلیه جوامع تبدیل کرده است. این مطالعه با هدف ارائه آموزش مبتنی بر خودکارآمدی که به عنوان عاملی موثر در تغییر عادات بهداشتی مختلف ثابت گردیده است، جهت ارتقاء رفتارهای خودمراقبتی زنان مبتلا به فشارخون بالا طراحی گردیده است تا با بررسی این عامل، راهکارهای مناسب در برنامه ریزی های آموزش سلامت به بیماران ارائه گردد. پژوهش حاضرمطالعه نیمه تجربی از نوع پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل تصادفی شده و آینده گر می باشد که در‭۳ ‬زمان مختلف بر روی‭ ۶۴ ‬زن بیمار مبتلا به فشارخون بالا در مراکز شهری شهرستان دهاقان در سال‭ ۱۳۹۲ ‬اجرا شده است. کلیه بیماران زن بالای‭ ۳۰ ‬سال با سواد خواندن و نوشتن بدون داشتن بیماری کلیوی، دیابت و قلبی در دو گروه مداخله (‭ ۳۲ ‬نفر) و گروه مقایسه (‭ ۳۲ ‬نفر) در مطالعه شرکت داده شدند. چهارجلسه آموزشی مبتنی بر خودکارآمدی برای ایجاد رفتارهای خود مراقبتی ( تبعیت داررویی، کاهش مصرف نمک، تنظیم وزن، فعالیت بدنی) برای گروه مداخله برگزار شد. داده‌های پرسشنامه های خودکارآمدی و خود مراقبتی قبل از انجام مداخله، بلافاصله بعد از مداخله و‭ ۳ ‬ماه بعد از مداخله با استفاده از آزمونهای آماری آزمونهای آماری تی مستقل، تی زوجی، کای اسکویر، من ویتنی و آنالیز کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. یافته ها: میانگین نمرات رفتارهای خود مراقبتی تبعیت دارویی (‭( P= ۰/۰۲ ‬، کاهش مصرف نمک (‭( P =۰/۰۱۶ ‬، تنظیم وزن (‭( P=۰/۰۴ ‬ و فعالیت بدنی (‭( P= ۰/۱۴ ‬ بطور معناداری بعد از انجام آموزش در گروه مداخله بیشتراز گروه مقایسه می‌باشد‭ ۳ ‬ماه بعد از آموزش نیز خودمراقبتی تبعیت دارویی و فعالیت بدنی در گروه مداخله نسبت به گروه مقایسه افزایش یافته است. میانگین نمرات خودکارآمدی تغذیه و تنظیم وزن (‭( P=۰/۰۳۵ ‬ درگروه مداخله بطور معناداری بیشتر ازگروه مقایسه می‌باشد اما خودکارآمدی تبعیت دارویی و فعالیت بدنی بین دو گروه تفاوت معناداری نداشت. درگروه مداخله میانگین فشارخون سیستول (‭( P=۰/۰۰۴ ‬ و فشارخون دیاستول (‭( P=۰/۰۰۱ ‬ به طورمعناداری نسبت به گروه مقایسه کاهش داشته است. میانگین ‭BMI‬ قبل از مداخله، بلافاصله و‭ ۳ ‬ماه بعد از مداخله بین دو گروه تفاوت معناداری نداشت اما در گروه مداخله میانگین ‭BMI‬ در‭ ۳ ‬زمان با هم یکسان نبودند (‭.( P<۰/۰۰۱ ‬ نتیجه‌گیری : یافته‌ها تایید نمود که آموزش مبتنی بر خود کارآمدی بر افزایش رفتارهای خود مراقبتی در بیماران مبتلا به فشار خون بالا تأثیر دارد
توصیفگر : افزایش فشارخون
: دانش، نگرش، عملکرد
: آموزش بهداشت
: زنان
: رفتار
: مراقبت از خود
: کارآمدی
: Hypertension
: Knowledge, Attitudes, Practice
: Health Education
: Behavior
: Self Care
: Self Efficacy
شناسه افزوده : مصطفوی، فیروزه، استاد راهنما
: حسن‌زاده، اکبر، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده بهداشت
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده بهداشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده بهداشت۱۵۳۱۰موجود‭‬
نظرسنجی