رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر حساسیت درک شده، خودکارآمدی درک شده و شاخص پوسیدگی دندان در زنان باردار "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102406
شماره مدرک : ‭ت۱۵۳۰۷‬
شماره راهنما : ‭WU،۲۷۰،ح۵۶۹ب،۱۳۹۳‬
سرشناسه : حسین‌طلایی، مهری
عنوان : بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر حساسیت درک شده، خودکارآمدی درک شده و شاخص پوسیدگی دندان در زنان باردار [پایان‌نامه]
نویسنده : /مهری حسین‌طلایی
استاد راهنما : ؛ غلامرضا شریفی‌راد
استاد مشاور : ؛ حسین شهنازی، اکبر حسن‌زاده
محل تحصیل : دانشکده بهداشت
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته آموزش بهداشت، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ج، ‭۹۳‬ ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۲۱۵۲ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : پوسیدگی دندان از شایع‌ترین بیماری های بشر بوده و سازمان بهداشت جهانی توجه به بهداشت دهان و دندان را به عنوان یک ضرورت و بخشی از سلامت عمومی در تمام عمر می‌داند. این نیاز با توجه به استعداد ابتلا به پوسیدگی دندان در دوران بارداری و سلامت مادر و جنین بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. این مطالعه با هدف بررسی تاثیرمداخله آموزشی بر حساسیت درک شده، خودکارآمدی درک شده و شاخص پوسیدگی دندان در زنان باردار انجام گرفته است. پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی شاهددار از نوع قبل و بعد می‌باشد که بر روی‭ ۸۸ ‬نفر از زنان باردار نخست زا سه ماهه اول بارداری مراجعه کننده به مطب های خصوصی شهر دلفان (‭ ۴۴ ‬نفرگروه آزمون و‭ ۴۴ ‬نفر گروه کنترل) درسال‭ ۹۲ ‬به روش نمونه گیری تصادفی ساده انجام شد. برای گروه آزمون‭ ۴ ‬جلسه آموزشی هر جلسه‭ ۹۰ ‬دقیقه برگزار شد. گروه آزمون با استفاده از روشهای مختلف آموزشی مانند سخنرانی، نمایش عملی، بحث گروهی و ایفای نقش جهت افزایش حساسیت درک شده و خودکارآمدی درک شده آموزشهای لازم را کسب نمودند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه‌ای مشتمل بر اطلاعات دموگرافیک، چک لیست ثبت ‭DMFT‬ شامل تعداد دندانهای پوسیده شده ‭(D=Decay)‬ ، کشیده شده ‭(M=Missing)‬ و پرشده ‭(F=Filling)‬ و سوالات مرتبط با برخی سازه‌های مدل اعتقاد بهداشتی ( آگاهی، حساسیت درک شده ، خودکارآمدی درک شده) بود. این پرسشنامه قبل ،‭ ۲‬و‭ ۴ ‬ماه پس از برگزاری جلسات آموزشی گروه آزمون توسط هر دو گروه ( آزمون و کنترل) تکمیل شد. ضمنا چک لیست ‭DMFT‬ قبل و‭ ۴ ‬ماه پس از مداخله توسط دندان پزشک در هر دو گروه آزمون و کنترل تکمیل شد. داده ها با نرم افزار ‭SPSS‬ نسخه‭ ۲۰ ‬با آزمونهای آماری مجذورکای توصیفی ‭T -‬ مستقل- آنالیز واریانس با تکرار مشاهدات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: آزمون‭T ‬ مستقل نشان داد که قبل از مداخله میانگین نمره آگاهی، حساسیت درک شده، خودکارآمدی درک شده و ‭DMFT‬ بین دو گروه آزمون و کنترل اختلاف معنادار نداشت (‭.( p>۰/۰۵ ‬ اما پس از مداخله آزمون آنالیز واریانس با مشاهدات تکراری نشان داد که در گروه آزمون میانگین نمره آگاهی، حساسیت درک شده، خودکارآمدی درک شده در سه زمان ( قبل مداخله، دو و چهارماه پس از مداخله) اختلاف معنادار داشت. (‭.( p<۰/۰۵ ‬ آزمون‭T ‬ زوجی نشان داد که میانگین ‭DMFT‬ در گروه کنترل چهارماه پس از مداخله بیشتر شد (‭.( P<۰/۰۰۱ ‬ ولی در گروه آزمون میانگین ‭DMFT‬ افزایش نداشت (‭.(p=۰/۹۲ ‬ نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که آموزش براساس برخی سازه‌های مدل اعتقاد بهداشتی سبب بالا رفتن آگاهی، حساسیت درک شده ، خودکارآمدی درک شده در زنان باردار در رفتارهای مراقبتی بهداشت دهان و دندان می شود و می توان از افزایش میانگین ‭DMFT‬ در دوران بارداری جلوگیری کرد
توصیفگر : پوسیدگی های دندان- در بارداری
: آبستنی
: خودکارآمدی
: شاخص دی ام اف
: آموزش بهداشت
: Dental Caries- in pregnancy
: Pregnancy
: Self Efficacy
: DMF Index
: Health Education
شناسه افزوده : شریفی‌راد، غلامرضا، استاد راهنما
: شهنازی، حسین، استاد مشاور
: حسن‌زاده، اکبر، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده بهداشت
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده بهداشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده بهداشت۱۵۳۰۷موجود‭‬
نظرسنجی