رکورد قبلیرکورد بعدی

" کاربرد مدل رگرسیون چندکی با رهیافت بیزی در بررسی رابطه مشکلات روانی ( اضطراب، افسردگی و استرس) و ویژگی های شخصیتی ( روان رنجورگرایی، برونگرایی، باوجدان بودن، انعطاف پذیری و دلپذیر بودن) با اختلالات سایکوسوماتیک ( روان تنی) "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102411
شماره مدرک : ‭ت۱۵۳۰۳‬
شماره راهنما : ‭WM،۱۴۰،م۶۱۶ک،۱۳۹۳‬
سرشناسه : مصطفایی، شایان
عنوان : کاربرد مدل رگرسیون چندکی با رهیافت بیزی در بررسی رابطه مشکلات روانی ( اضطراب، افسردگی و استرس) و ویژگی های شخصیتی ( روان رنجورگرایی، برونگرایی، باوجدان بودن، انعطاف پذیری و دلپذیر بودن) با اختلالات سایکوسوماتیک ( روان تنی) [پایان‌نامه]
نویسنده : /شایان مصطفایی
استاد راهنما : ؛ آوات فیضی، مرجان منصوریان
استاد مشاور : ؛ حامد دقاق‌زاده، حمید افشار
محل تحصیل : دانشکده بهداشت
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته آمار زیستی، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮د، ‭۹۱‬ ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۳۴۹۸ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : امروزه سیر تاریخی بیماری ها نشان دهنده‌ی تغییر نوع بیماری های عفونی و مسری به بیماری های مزمن و غیرعفونی است. این در حالی است که در چند دهه ی اخیر، نوع جدیدتری از بیماری ها تحت عنوان اختلالات روان تنی ( سایکوسوماتیک) یا روان فیزیولوژیک ظهور کرده اند که‌عوامل هیجانی و روانی در ایجاد آنها دخیل هستند. شخصیت، از طریق تاثیر بر نوع پاسخ‌های فیزیولوژی افراد به فشار های روانی و نیز تاثیر بر ارزیابی های افراد از وضعیت سلامت عینی آنها، می تواند بر سلامت روان، ظهور و درمان اختلالات روان تنی اثرگذار باشد. بنابراین با توجه به اهمیت بررسی ارتباط بین مشکلات روانی ( اضطراب، افسردگی و استرس) و پنج ویژگی شخصیتی بزرگ با اختلالات روان تنی به عنوان سلب کننده ی سلامت و بهداشت روانی افراد عموم جامعه و شیوع بالای این دسته از اختلالات در دنیا و به ویژه در ایران، بر اساس شواهد و مدارک علمی فوق که نشان دهنده اهمیت این مطالعه در جهت کنترل مشکلات روانی و شناخت ویژگی های شخصیتی اثرگذار برای پیشگیری و حتی درمان اختلالات روان تنی است. در مطالعه ی حاضربا استفاده از روش تحلیل عاملی ابتدا دسته بندی های قابل اطمینانی از اختلالات سایکوسوماتیک ایجاد شد و سپس با استفاده از رگرسیون چندکی با رهیافت بیزی بنا به ماهیت مدل طیف نمرات آزمودنی ها در هر یک از حوزه های اختلالات سایکوسوماتیک به عنوان تابعی از نمره ی مشکلات روانی و ویژگی های شخصیتی با تعدیل اثر متغیرهای مخدوشگر جمعیت شناختی و پایه ای بالینی مدل بندی شد. موادو روش ها: بررسی حاضر یک مطالعه ی توصیفی - تحلیلی از نوع مقطعی است که به منظور بررسی جنبه های اپیدمولوژیک اختلال عملکرد گوارشی و ارتباط آن با سبک زندگی و فاکتورهای روانپزشکی "به نام طرح سپاهان" بر روی‭ ۱۰۵۰۰ ‬کارمند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان اصفهان در فروردین‭ ۱۳۸۹ ‬انجام شده است. در این مطالعه از چهار نوع پرسشنامه، شامل پرسشنامه ‭(HADS)‬ برای جمع آوری نمره اضطراب و افسردگی، پرسشنامه‭۶۰ ‬سوالی ‭(NEO)‬ برای تعیین نمره ی ویژگی های شخصیتی(روان رنجورگرایی، برونگرایی، وظیفه شناسی و با وجدان بودن، مقبولیت و گشودگی) و پرسشنانه‭ ۱۲ ‬سوالی‭(GHQ)‬ برای جمع آوری نمره ی استرس و پرسشنامه‭(PHQ)‬ به عنوان یکی از ابزارهای اصلی جمع آوری نمرات اختلالات سایکوسوماتیک استفاده شد. برازش مدل رگرسیون چندکی با رهیافت بیزی توسط بسته نرم افزاری‭R ‬ انجام شد
توصیفگر : اختلالات روانی
: افسردگی
: اضطراب
: شخصیت
: اختلالات روان‌تنی
: مدل های آماری
: Mental Disorders
: Depression
: Anxiety
: Personality
: Psychophysiologic Disorders
: Models, Statistical
شناسه افزوده : فیضی، آوات، استاد راهنما
: منصوریان، مرجان، استاد راهنما
: دقاق زاده، حامد، استاد مشاور
: افشار، حمید، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده بهداشت
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده بهداشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده بهداشت۱۵۳۰۳موجود‭‬
نظرسنجی