خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102422
شماره مدرک : ‭ت۱۵۳۱۳‬
شماره راهنما : ‭ZA،۳۰۷۵،/ل۲ب۴،۱۳۹۳‬
سرشناسه : لاله‌زاریان، آناسیک
عنوان : بررسی رفتار اطلاع یابی سلامت بیماران دیابتی شهر اصفهان براساس مدل لانگو در سال‭۱۳۹۲ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /آناسیک لاله‌زاریان
استاد راهنما : ؛ فیروزه زارع فراشبندی
استاد مشاور : ؛ علیرضا رحیمی، اکبر حسن‌زاده
محل تحصیل : دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ط، ‭۱۴۵‬ ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این پایان نامه یک طرح تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۲۵۷۹ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : مقدمه: یکی از روش های پیشگیری از ابتلا به بیماری ها انتقال اطلاعات سلامت از طریق آموزش به بیماران و ترغیب به جستجوی اطلاعات دراین افراد است.م آگاهی از رفتار جستجوی اطلاعات توسط بیماران میتواند اطلاعات با ارزشی را جهت ارتقای سلامت آن ها در اختیار متخصصان پزشکی و متخصصان اطلاع رسانی قرار دهد. هدف از این پژوهش بررسی رفتار اطلاع یابی سلامت بیماران دیابتی شهر اصفهان بر اساس مدل لانگو می باشد. مواد وروش ها: نوع مطالعه کاربردی و روش آن پیمایشی است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه رفتار جستجوی اطلاعات سلامت لانگو بوده است. جامعه پژوهش شامل‭۶۴۲۶ ‬نفر از بیماران دیابتی تحت درمان در‭ ۱۰ ‬مرکز درمانی تحت نظارت معاونت درمان استان اصفهان بوده است که توسط نمونه گیری تصادفی طبقه ای غیر درصدی‭۳۶۲ ‬نفر یه عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفتند. روایی پرسشنامه توسط متخصصان کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی تایید و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ برای بخش های مختلف پرسشنامه محاسبه شد. داده ها از طریق توزیع حضوری پرسشنامه ها گرداوری شده و سپس دردو سطح آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزاذ ‭spss20‬ تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: پر استفاده ترین منابع اطلاعاتی توسط بیماران دیابتی بر حسب میانگین به ترتیب پزشک‭۳/۱۲)‬)، تلویزیون ‭۲/۴۳)‬)، افراد خانواده ‭۲/۳۲)‬)، اخبار‭۲/۰۱)‬) و رادیو ‭۱/۱۹)‬) بودند. آزمون تی زوج نشان داد که میانگین نمره غیر فعالانه اطلاعات ‭۴۱/۶۸)‬) به طور معناداری (۱‭(p<./00‬ بیش تر از میانگین نمره فعالانه اطلاعات‭۳۹/۲۰)‬) است. آزمون تی مستقل نشان داد بین جنسیت و برخی از مولفه های رفتار اطلاع یابی ارتباط معنی داری وجود دارد‭.(p=<./001)‬ ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد بین سطح تحصیلات و درامد با برخی از مولفه های رفتار اطلاع یابی سلامت رابطه مستقیم و بین سن با رفتار اطلاع یابی رابطه معکوس وجود دارد.ضریب همبستگی پیرسون نشان داد با کنترل سن میان رفتار اطلاع یابی سلامت و مدت زمان تشخیص بیماری ارتباط معنادرای وجود دارد. آزمون آنالیز واریانس یک طرفه نشان داد با کنترل میان انواع دیابت و برخی از مولفه های رفتار اطلاع یابی سلامت ارتباط معناداری وجود دارد. آزمون تی مستقل میان استفاده از قرص و انسولین وابتلا به دیابت، اتکا به پزشک، مشورت او، زضایت از پزشک و جستجوی اطلاعات برای دیکران با برخی از مولفه های رفتار اطلاع یابی سلامت ارتباط معناداری را نشان داد. با بررسی تاثیر اطلاعات پزشکی داری بیش ترین میانگین ‭۳/۱۷)‬) و سردرگمی حاصل از اطلاعات پزشکی دارای کمترین میانگین ‭۱/۰۴)‬) ب‌وده است. نتیجه گیری: از آنجایی که بیماران دیابتی اصفهان بیش تر دریافت کنندگان غیرفعال اطلاعات سلامت هستند تا جستجوگزان فعال، بایستی اطلاعات سلامت مرتبط با دیابت را به صورت غیرفعالانه و از طریق پراستفاده ترین منابع اطلاعاتی مورد استفاده این بیماران و با در نظر گرفتن عوامل فردی و زمینه ای تاثیر گذار بر فرایند جستجوی اطلاعات به آنان منتقل شود تا از این طریق بتوان نقش موثری در افزایش آگاهی آنان نسبت به بیماری دیابت، روش های کنترل و پیشگیری از آن( در صورتی که بیماری در مرحله پره دیابت باشد) داشت
توصیفگر : رفتار اطلاع‌یابی
: دیابت شیرین
: رفتار
: آموزش بیمار
: آموزش بهداشت
: انفورماتیک پزشکی
: Information Seeking Behavior
: Diabetes Mellitus
: Behavior
: Patient Education
: Health Education
: Medical Informatics
شناسه افزوده : زارع فراشبندی، فیروزه، استاد راهنما
: رحیمی، علیرضا، استاد مشاور
: حسن‌زاده، اکبر، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
متن کامل
F2.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/pdf
2 MB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نسخه خلاصه
A2.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/pdf
668 KB
85
85