رکورد قبلیرکورد بعدی

" اولویت بندی موانع پیاده‌سازی پرونده الکترونیک سلامت از دیدگاه ارایه‌دهندگان خدمات سلامت در مراکز آموزشی- درمانی منتخب شهر اصفهان با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102429
شماره مدرک : ‭ت۱۵۳۲۰‬
شماره راهنما : ‭WX،۱۷۳،ب۲۴۱‮الف‬،۱۳۹۳‬
سرشناسه : باقری طادی، طیبه
عنوان : اولویت بندی موانع پیاده‌سازی پرونده الکترونیک سلامت از دیدگاه ارایه‌دهندگان خدمات سلامت در مراکز آموزشی- درمانی منتخب شهر اصفهان با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی [پایان‌نامه]
نویسنده : /طیبه باقری طادی
استاد راهنما : ؛ سیما عجمی
استاد مشاور : ؛ سعیده کتابی
محل تحصیل : دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته فناوری اطلاعات سلامت، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ز، ‭۱۱۸‬ ص.‬: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۲۴۲۴ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : یکی از ابزارهای لازم جهت برطرف کردن مشکلات ناشی از پرونده‌های کاغذی پیاده‌سازی پرونده الکترونیک سلامت می‌باشد. برخلاف اجماع وسیع در مورد مزایای بالقوه ‭EHR‬ پذیرش آن در بین ارائه دهندگان مراقبت سلامت روند کندی دارد و با موانع زیادی روبه رو می باشد. پژوهش حاضر یک مطالعه تحلیلی- کاربردی بود که جامعه پژوهش ارائه دهندگان مستقیم و غیر مستقیم خدمات سلامت بیمارستان های الزهرا، آیت الله کاشانی و خورشید در سال های‭ ۱۳۹۲ -۱۳۹۳ ‬خورشید بود. در این مطالعه ابتدا ارائه دهندگان خدمات سلامت مورد نظر شناسایی و سپس کارگاهی جهت آشنایی آنان با پرونده الکترونیک سلامت و موانع پیاده‌سازی آن در بیمارستان ها برگزار شد. موانع شناسایی شده موثر در پیاده‌سازی ‭EHR‬ در جلسه نشست متخصصان و با کمک بارش افکار با روش مقایسات زوجی ارزش دهی و وزن دهی شد. سپس میانگین هندسی نظرها در ماتریس های مقایسات زوجی محاسبه و به کمک نرم‌افزار ‭Expert choice‬ وزن نسبی و درجه‌ی اهمیت هر کدام به دست آمد. موانع پیاده‌سازی پرونده الکترونیک سلامت به پنج مانع اصلی و شانزده مانع فرعی تقسیم شدند. نتایج نشان داد که موانع مالی با وزن نسبی‭۰/۴۱۶ ‬، در اولویت اول و پس از آن موانع مربوط به ویژگی ارایه دهندگان خدمات سلامت با وزن نسبی‭۰/۳۶۴ ‬، موانع فنی با وزن نسبی‭۰/۱۳۰ ‬، موانع سازمانی با وزن نسبی‭ ۰/۰۵۳ ‬و موانع زمانی با وزن نسبی‭ ۰/۰۳۶ ‬به ترتیب در اولویت های بعدی در ارتباط با پیاده‌سازی پرونده‌ی الکترونیک سلامت قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که موانع مالی، از بین موانع پیاده‌سازی پرونده الکترونیک سلامت از نظر ارایه دهندگان خدمات سلامت بیشترین اهمیت را دارا می‌باشد. در حال حاضر ساز و کار مشخصی برای تامین منابع مالی در ارتباط با پیاده سازی پرونده الکترونیک سلامت وجود ندارد. یکی از مسائل مهمی که باید در نظر داشت این است که فناوری جدید پیشنهاد شده، برای دولت موسسات خدمات سلامت و جامعه قابل تحمل باشد
توصیفگر : مدارک پزشکی
: بخش مدارک پزشکی بیمارستان
: مدیریت بیمارستان
: تکنولوژی اطلاعات
: مدیریت مالی بیمارستان
: نظام های کامپیوتری مدارک پزشکی
: Medical Records Department, Hospital
: Medical Records
: Hospital Administration
: Information Technology
: Financial Management, Hospital
: Medical Records Systems, Computerized
شناسه افزوده : عجمی، سیما، استاد راهنما
: کتابی، سعیده، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده مدیریت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
3 - دانشکده مدیریت۱۵۳۲۰موجود‭‬
نظرسنجی