رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی اثر حفاظتی عصاره حاوی آنتوسیانین های گل گاو زبان ‭Echium amoenum ( Fisch. and C.A. Mey )‬ بر ایسکمی مغزی در رات "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102445
شماره مدرک : ‭ت۱۵۳۴۱‬
شماره راهنما : ‭QV،۷۶۶،ت۷۶۳ب،۱۳۹۳‬
سرشناسه : تواضعی، حامد
عنوان : بررسی اثر حفاظتی عصاره حاوی آنتوسیانین های گل گاو زبان ‭Echium amoenum ( Fisch. and C.A. Mey )‬ بر ایسکمی مغزی در رات [پایان‌نامه]
نویسنده : /حامد تواضعی
استاد راهنما : ؛ لیلی صفائیان، ابوالفضل اعظمی، علیرضا قنادی
محل تحصیل : دانشکده داروسازی و علوم داروئی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته داروسازی، دکترای داروسازی
صفحه شمار : ‮ ‭۳۰‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۱۹۱۱۳۱ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : این مطالعه به منظور ارزیابی اثرات محافظتی عصاره غنی از آنتوسیانین گل گاو زبان ایرانی ‭(Echium amoenum)‬ بر ایسکمی مغزی گذرا در رات طراحی گردید. روش: در این تحقیق از عصاره آبی گل آذین گل گاو زبان با افزودن اسید استیک یک درصد و استفاده از حلال های دی کلرومتان و اتیل استات، عصاره غنی از آنتوسیانین حاوی‭ ۳/۱ ‬درصد سیانیدین-۳- گلیکوزید تهیه گردید. رات ها عصاره را (‭ ۱۰۰ ،۵۰ ‬و ‭۲۰۰ mg/Kg‬، داخل صفاقی) نیمساعت قبل از القای ایسکمی مغزی دریافت کردند. ایسکمی مغزی از طریق بستن دوطرفه شریان های کاروتید مشترک به مدت‭ ۳۰ ‬دقیقه القا گردید و پس از آن تا‭ ۷۲ ‬ساعت رپرفیوژن برقرار شد. نقایص نورولوژیک، عملکرد مغزی و عملکرد حس حرکتی از طریق مطالعه بافت شناسی و آزمایشات رفتاری شامل آزمون فعالیت خودانگیخته، بررسی تقارن در حرکت چهار اندام بدن، آزمون بالا رفتن، حس عمقی بدن ‭(body proprioception)‬ و پاسخ به تحریک سبیل‭(vibrissae touch)‬ ، در‭ ۴۸ ‬و‭ ۷۲ ‬ساعت بعد از جراحی بررسی گردیدند. بعد از کشتن حیوانات، مغز آنها از نظر فعالیت میلوپراکسیداز، میزان ادم و تغییرات پاتولوژیک مورد ارزیابی قرار گرفت. تحلیل داده ها از طریق آنالیز واریانس یک طرفه و متعاقب آن استفاده از آزمون ‭Post hoc‬ مناسب انجام گردید. نتایج: داده ها بیانگر کاهش قابل توجه فعالیت حرکتی در گروه ایسکمی در مقایسه با گروه ‭Sham‬ بود. بررسی بافت شناسی، چروکیدگی و آتروفی نورون ها را در گروه ایسکمی نشان داد. عصاره غنی از آنتوسیانین گل گاو زبان در دوز ‭ ۲۰۰ mg/kg‬تغییرات ایجاد شده ناشی از ایسکمی مغزی در فعالیت خودانگیخته و حافظه را بهبود بخشید و همچنین فعالیت میلوپراکسیداز ‭(MPO)‬ مغز را کاهش داد .اما بر توانایی بالا رفتن، حس عمقی، پاسخ به تحریک سبیل و محتوای آب مغز تأثیری نداشت. همچنین عصاره غنی از آنتوسیانین گل گاو زبان در دوزهای بالا بطور قابل توجهی از آسیب نورون ها در مغز بدنبال ایسکمی/رپرفیوژن پیشگیری کرد. نتیجه‌گیری: نتایج بدست آمده نشاندهنده ی اثرات محافظت کننده فراکسیون غنی از آنتوسیانین گل گاو زبان علیه آسیب مغزی بدنبال رپرفیوژن ایسکمیک میباشد .البته تحقیقات بیشتری برای یافتن مکانیسم دقیق اثرات این گیاه در پیشگیری از ایسکمی مغزی در انسان مورد نیاز است
توصیفگر : گیاهان شفابخش
: گل گاو زبان
: عصاره گیاهان
: ایسکمی مغز
: Plants, Medicinal
: Echium amoenum ( Fisch. and C.A. Mey )
: Plant Extracts
: Brain Ischemia
شناسه افزوده : صفائیان، لیلی، استاد راهنما
: اعظمی، ابوالفضل، استاد راهنما
: قنادی، علیرضا، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده داروسازی و علوم داروئی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده داروسازی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده داروسازی۱۵۳۴۱موجود‭‬
نظرسنجی