رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی اثر محافظتی آمیفوستین بر آسیب ژنتیکی ناشی از داکاربارین "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102461
شماره مدرک : ‭ت۱۵۳۶۱‬
شماره راهنما : ‭QU،۴۷۷،ل۲۵۷ب،۱۳۹۳‬
سرشناسه : لامع، وجیهه
عنوان : بررسی اثر محافظتی آمیفوستین بر آسیب ژنتیکی ناشی از داکاربارین [پایان‌نامه]
نویسنده : /وجیهه لامع
استاد راهنما : ؛ محمود اعتباری، عباس جعفریان دهکردی
محل تحصیل : دانشکده داروسازی و علوم دارویی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته داروسازی، دکترای داروسازی
صفحه شمار : ‮ش، ‭۷۷‬ ص.‬: مصور(رنگی)، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی به شماره‭ ۳۹۱۴۴۱ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : سال هاست که جهت درمان سرطان از عوامل آلکیله کننده استفاده می‌شود. از آنجاییکه عوامل آلکیله کننده از جمله داکاربازین سبب آسیب ژنتیکی در سلول های سالم نیز می شوند، اقدامات پیشگیرانه جهت جلوگیری از ایجاد سرطان های ثانویه الزامی است. در این مطالعه اثرات محافظتی آمیفوستین بر آسیب ژنتیکی ناشی از داکاربازین در شرایط آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفت. روش کار: در این مطالعه از روش کامت برای ارزیابی اثرات محافظت آمیفوستین بر آسیب ژنتیکی ناشی از داکاربازین استفاده شد. جهت بررسی آسیب ژنتیکی داکاربازین، سلول های ‭HepG2‬ به مدت‭ ۲ ‬ساعت با غلظت های مختلف دارو مجاور شدند. جهت بررسی اثرات محافظت سمیت ژنتیکی آمیفوستین، سلول ها قبل از مجاورت با داکاربازین به مدت‭ ۱ ‬ساعت با غلظت های متفاوت آمیفوستین ‭۲ ،۳ ،۵ mg/ml)‬) انکوبه شدند. سپس لیز سلولی صورت گرفت و سلول ها در بافر الکتروفورز با ‭pH‬ قلیایی قرار گرفتند. پس از انجام الکتروفورز و خنثی سازی، سلول ها با اتیدیوم بروماید رنگ آمیزی شدند و کامت ها توسط میکروسکوپ فلورسانس مشاهده گردیدند. نتایج: هر سه غلظت ‭ ۵ ،۱۰ ،۲۰ mg/ml‬داکاربازین اثر سمیت ژنتیکی از خود نشان دادند. غلظت های مختلف آمیفوستین در سه پارامتر ‭DNA in Tail ,Tail Length‬ درصد و ‭Tail Moment‬ دارای اختلاف معنی‌داری با گروه داکاربازین می‌باشند و بیشترین محافظت مربوط به غلظت ‭ ۵ mg/ml‬از آمیفوستین می باشد. بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج حاصل، غلظت ‭ ۵ mg/ml‬کمترین غلظت سمیت ژنتیکی داکاربازین می باشد. همچنین، آمیفوستین در غلظت ‭ ۵ mg/ml‬می‌تواند اثرات سمیت ژنتیکی داکاربازین بر روی سلول های ‭HepG2‬ را تا حدود زیادی پیشگیری کند. تست های کلینیکی بعدی نیاز است تا این اثر را در ‭In vivo‬ ارزیابی کند
توصیفگر : آسیب دی ان ای
: آمیفوستین
: دارو درمانی
: داکاربازین
: ملانوم
: DNA Damage
: Amifostine
: Drug Therapy
: Dacarbazine
: Melanoma
شناسه افزوده : اعتباری، محمود، استاد راهنما
: جعفریان دهکردی، عباس، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده داروسازی و علوم دارویی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده داروسازی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده داروسازی۱۵۳۶۱موجود‭‬
نظرسنجی