خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102462
شماره مدرک : ‭ت۱۵۳۶۲‬
شماره راهنما : ‭QV،۷۶۶،ب۸۷۹ب،۱۳۹۳‬
سرشناسه : بهمنی، بهزاد
عنوان : بررسی اثرات مشتقات جاتروفان های جدا شده از گیاه ‭Euphorbia osyrideae. Boiss‬ در القا آپوپتوز از طریق مسیر بیوشیمیایی وابسته به کاسپاز‭ ۹ ‬و‭ ۳ ‬در رده سلولی سرطان تخمدان ۳‭OVCAR -‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /بهزاد بهمنی
استاد راهنما : ؛ محمود آقایی، مصطفی قنادیان
محل تحصیل : دانشکده داروسازی و علوم دارویی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته داروسازی، دکترای داروسازی
صفحه شمار : ‮ ‭۸۹‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی به شماره‭ ۳۹۳۰۶۹ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : با توجه به شباهت ساختاری تاکسان ها و جاتروفان ها و نقش آن ها در مهار رشد سلولی در سلول های سرطانی و همچنین نقش کاسپازها در مسیر آپوپتوز، این مطالعه به منظور بررسی تاثیر مشتقات جاتروفان جدا شده از گیاه ‭Euphorbia osyrideae. Boiss‬ با اسامی اختصاری‭A ‬ ، ‭B ‬ و‭C ‬ بر مهار رشد سلولی و القای آپوپتوز از طریق مسیر بیوشیمیایی کاسپاز‭ ۳ ‬و‭ ۹ ‬در رده‌های سلولی ۳‭OVCAR -‬ و ۴‭Caov-‬ سرطان تخمدان انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه میزان مهار رشد سلولی و القای آپوپتوز در رده‌های سلولی ۳‭OVCAR -‬ و ۴‭Caov-‬ پس از تیمار با غلظت های مختلف مشتقات جاتروفان بوسیله روش‌های ‭MTT‬ و فلوسایتومتری مورد بررسی قرار گرفت. همچنین میزان فعالیت کاسپاز‭ ۳ ‬و‭ ۹ ‬اندازه‌گیری گردید. یافته‌ها: بر طبق نتایج حاصل از آزمون ‭MTT‬ با افزایش غلظت مشتقات جاتروفان، درصد زنده ماندن سلولی به صورت معنی داری در هر دو رده سلولی کاهش یافت. همچنین میزان ‭IC50‬ برای ترکیبات‭B ‬ و‭C ‬ در رده سلولی ۳‭OVCAR -‬ به ترتیب برابر با‭ ۵۸ ‬مثبت و منفی‭ ۰/۶۵ ‬میکرومولار و‭ ۴۱ ‬مثبت و منفی‭ ۰/۴ ‬میکرومولار و در رده سلولی ۴‭Caov -‬ به ترتیب برابر‭ ۵۸ ‬مثبت و منفی‭ ۰/۶۵ ‬میکرومولار و‭ ۴۱ ‬مثبت و منفی‭ ۰/۴ ‬میکرومولار محاسبه گردید. نتایج حاصل از بررسی آپوپتوز با روش فلوسیتومتری نشان داد مشتقات جاتروفان بشکل معنی‌دار آپوپتوز اولیه و تاخیری را در هر دو رده سلولی ۳‭OVCAR -‬ و ۴‭Caov -‬ سرطان تخمدان افزایش می‌دهد. ترکیبات‭C ‬ و ‭B ‬ در غلظت های بالای‭ ۲۰ ‬میکرومولار (‭ ۲۰ - ۱۰۰ ‬میکرومولار) میزان فعالیت کاسپاز‭ ۳ ‬و‭ ۹ ‬را به طور معنی داری نسبت به کنترل افزایش دادند. نت‍--ای‍-ج ای‍--ن تحقیق نش‍--ان داد ک‍-ه مشتق‍-ات ج‍-ات‍-روف‍-ان ج‍-دا ش‍-ده از گی‍-اه ‭Euphorbia osyrideae.Boiss‬ مهاری معنی‌دار بر مهار رشد سلول‌های سرطانی و القای آپوپتوز دارد که می‌تواند به عنوان ترکیب ضدسرطانی جدید مورد توجه قرار گیرد
توصیفگر : گیاهان شفابخش
: داروهای ضد سرطان
: سرطان های تخمدان
: فرفیون
: آپوپتوزیس
: Plants, Medicinal
: Antineoplastic Agents
: Ovarian Neoplasms
: Euphorbia
: Apoptosis
: Diterpenes
شناسه افزوده : آقایی، محمود، استاد راهنما
: قنادیان، مصطفی، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده داروسازی و علوم دارویی
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :