رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی پایداری کاتالیزوری آنزیم لاکتوپراکسیداز لیوفیلیزه شده در حضور برخی قندها و ارزیابی اثرات ضد میکروبی آن "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102463
شماره مدرک : ‭ت۱۵۳۶۳‬
شماره راهنما : ‭QU،۱۴۰،ج۴۶۲ب،۱۳۹۳‬
سرشناسه : جعفری، نگار
عنوان : بررسی پایداری کاتالیزوری آنزیم لاکتوپراکسیداز لیوفیلیزه شده در حضور برخی قندها و ارزیابی اثرات ضد میکروبی آن [پایان‌نامه]
نویسنده : /نگار جعفری
استاد راهنما : ؛ ضیاءالدین صمصام‌شریعت، ناصر توکلی، رحیم بحری نجفی
محل تحصیل : دانشکده داروسازی و علوم داروئی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته داروسازی، دکترای داروسازی
صفحه شمار : ‮ ‭۳۶‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۱۳۹۳ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : آنزیم لاکتوپراکسیداز فراوان ترین آنزیم موجود در شیرگاو می‌باشد. این آنزیم جدا شده از آب پنیر، با توجه به دسترسی راحت و تهیه آسان و خاصیت آنتی باکتریالی که دارد، هدف ایده آلی برای انجام پژوهش های متعدد است. عدم پایداری آن برای نگهداری طولانی مدت، یکی از عوامل دخیل در عدم استفاده وسیع از این آنزیم ارزشمند و مفید بوده است .به همین منظور، در این پروژه، سعی گردید پایداری کاتالیزوری آنزیم لاکتوپراکسیداز جدا شده از آب پنیر را در اثر لیوفیلیزه شدن در حضور قندهای مختلف، مورد بررسی قرار گیرد. اثرات ضد میکروبی آنزیم لیوفیلیزه شده نیز بر روی سه نوع میکروارگانیسم ارزیابی شد. در این مطالعه با کمک سانتریفوژ و اضافه کردن مایه پنیر، آب پنیر شفاف بدست آمد. توسط کروماتوگرافی تعویض یون با‭Cellulose- DEAE‬ و دیالیز در محلول بافر سدیم فسفات، آنزیم لاکتوپراکسیداز از بقیه پروتئین های موجود جداسازی و خالص سازی شد. روش لیوفیلیزاسیون جهت فریزدرای کردن آنزیم در حضور دی ساکاریدهای سوکروز، ترهالوز، مالتوز و لاکتوز با غلظت های‭ ۵- ۵۰۰ ‬میلی مولار مورد استفاده قرار گرفت. سپس با کمک ‭ABTS‬ به عنوان سوبسترای آنزیم، فعالیت آنزیم توسط اسپکتروفتومتر طبق روش سیندلر اندازه گیری و مقایسه گردید. اثرات ضد میکروبی نیز با کمک روش چالش میکروبی بر علیه سه باکتری پسودوموناس آئروژینوزا، استافیلوکوک اورئوس و اشریشیاکلی بررسی گردید. نتایج حاصله نشان داد، ترهالوز بهترین محافظ برای ایجاد پایداری آنزیم لاکتوپراکسیداز است و می تواند تا بیشتر از‭ ۴۰ ‬روز فعالیت آن را حفظ کند. مناسب‌ترین غلظت برای دی ساکاریدها جهت حفظ فعالیت کاتالیزوری آنزیم مذکور غلظت های‭ ۱۰۰ ‬و‭ ۳۰۰ ‬میلی مولار است. دستاورد نهایی: آنزیم لاکتوپراکسیداز لیوفیلیزه شده در حضور دی ساکاریدهای سوکروز و ترهالوز پایداری بیشتری نسبت به مالتوز و لاکتوز دارد و مطالعات بیشتری برای بررسی اثر دیگر قندها به عنوان افزودنی مجاز و روشهای مختلف نگهداری آنزیم پس از لیوفیلیزاسیون بر اساس میزان رطوبت و دما و دیگر شرایط محیطی نیاز است
توصیفگر : پراکسیدها
: پراکسیداسیون لیپید
: شیر
: لاکتات دهیدروژناز
: Lipid Peroxidase
: Lactate Dehydrogenase
: Lactoperoxidase
: Milk
شناسه افزوده : صمصام‌شریعت، ضیاءالدین، استاد راهنما
: توکلی، ناصر، استاد راهنما
: بحری نجفی، رحیم، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده داروسازی و علوم داروئی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده داروسازی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده داروسازی۱۵۳۶۳موجود‭‬
نظرسنجی